PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(1) | 6-12
Article title

Histologiczna ocena tkanek podniebienia miękkiego u pacjentów z zaburzeniami oddychania podczas snu

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Sen to stan fizjologiczny, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jedną z przyczyn jego zaburzeń jest zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu (OSAS). Cel: Celem pracy jest ocena histologiczna błony śluzowej podniebienia miękkiego u pacjentów z różnymi postaciami OSAS. Materiał i metoda: Grupę badaną stanowili pacjenci z zaburzeniami oddychania podczas snu o charakterze chrapania pierwotnego lub OSAS. Pacjenci z przewlekłym zapaleniem migdałków podniebiennych, bez wywiadu zaburzeń oddychania podczas snu zostali włączeni do grupy porównawczej. Fragmenty błony śluzowej języczka podniebiennego (grupa badana) i łuku podniebienno-językowego (grupa porównawcza) były pobierane do badań histologicznych podczas zabiegów operacyjnych. W badanej tkance, przy użyciu metod histologicznych, histochemicznych i immunohistochemicznych, oceniano: obecność i nasilenie stanu zapalnego (CD3, CD20, CD68), strukturę włókien nerwowych (S-100) oraz wielkość naczyń krwionośnych (CD34). Wyniki: U pacjentów z OSAS rozwijał się miejscowy proces zapalny w obrębie tkanek gardła środkowego (silniejsza ekspresja CD3, CD20, CD68 u pacjentów z OSAS). Nasilenie reakcji immunohistochemicznej z CD3 korelowało ze stopniem zaawansowania OSAS. Wykazano wyższy stopień włóknienia, wyższą ekspresję receptora CD34 oraz S-100 u chorych z OSAS w stosunku do pacjentów chrapiących i z grupy porównawczej. Wnioski: Chrapanie, poprzez przewlekłą wibrację tkanek, najprawdopodobniej prowadzi do uszkodzenia włókien nerwowych w obszarze podniebienia miękkiego, co może nasilać epizody spłyceń oddechowych podczas snu oraz zwiększać liczbę pojawiających się bezdechów.
Year
Volume
Pages
6-12
Physical description
Dates
published
2019-12-05
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-0fe96250-845d-37b4-b7de-155df748fe68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.