Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 92(5) | 50-56

Article title

Obecne strategie leczenia glejaków złośliwych – doświadczenia Kliniki Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Glejaki złośliwe (HGG) są najczęstszymi pierwotnymi nowotworami złośliwymi OUN, wywodzącymi się z komórek gleju. Wśród nich najczęstszym typem histologicznym są glejaki wielopostaciowe, charakteryzujące się jedynie 27% odsetkiem przeżyć dwuletnich. Obecne standardowe metody leczenia glejaków złośliwych pozostają niezadowalające i mogą wymagać dalszego rozwoju i modyfikacji. Przedstawialiśmy i omówiliśmy osiągnięcia Kliniki Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w leczeniu glejaków złośliwych.
Materiały i metody: Przedstawiliśmy i omówiliśmy postępowanie w glejakach złośliwych. Zaprezentowaliśmy wszystkie kroki od przygotowania do zabiegu (w tym badania obrazowe), kończąc na przedstawieniu rozwoju postępowania okołooperacyjnego – od śródoperacyjnej elektrostymulacji z mapowaniem i monitorowaniem, co stanowi obecnie standard postępowania, aż do podaży leku wzmacnianej konwekcją (CED) i noża gamma, które wydają się obiecującymi metodami leczenia glejaków.
Wyniki: Wszystkie opisane w pracy metody zabiegowe wprowadzono w celu zwiększenia zakresu i bezpieczeństwa resekcji glejaków złośliwych. CED i nóż gamma są metodami ostatniej szansy dla pacjentów z nawrotowymi HGG.
Dyskusja: W Klinice Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego leczeni są pacjenci ze wszystkimi rodzajami nowotworów OUN, w tym z niskozróżnicowanymi glejakami. Jako pierwszy oddział w Europie, w ścisłej współpracy z Kliniką Neurochirurgii w San Francisco, rozpoczęliśmy miejscową chemioterapię z podaniem leków bezpośrednio do guza pod kontrolą MRI w czasie rzeczywistym. Uważamy, że rozwój techniki może zmienić podejście do leczenia niskozróżnicowanych glejaków.

Year

Volume

Pages

50-56

Physical description

Dates

published
2020-06-24

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0e99ee6e-0e87-3a14-be02-5da90090ffdd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.