PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70(6) | 26-32
Article title

Chirurgia endoskopowa w leczeniu brodawczaka odwróconego jam nosa i zatok przynosowych rozprzestrzeniającego się do zatok czołowych

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel: Klasyczne metody leczenia brodawczaka odwróconego jam nosa i  zatok przynosowych to zabiegi z  dostępu zewnątrznosowego. Postępy w technikach nawigowania obrazowaniem, rozwój narzędzi chirurgicznych oraz metod obrazowania śródoperacyjnego doprowadziły do stopniowego odejścia od dostępów zewnątrznosowych na rzecz chirurgii endoskopowej. Ze względów anatomicznych i technicznych, chirurgia endoskopowa w leczeniu brodawczaka odwróconego jam nosa i zatok przynosowych rozprzestrzeniającego się do zatok czołowych wciąż pozostaje wyzwaniem. Poniżej przedstawiono doświadczenia własne autorów dotyczące chirurgii endoskopowej w leczeniu brodawczaka odwróconego jam nosa i zatok przynosowych rozprzestrzeniającego się do jednej lub obu zatok czołowych. Metody: Zaprezentowano 10 przypadków brodawczaka odwróconego jam nosa i  zatok przynosowych rozprzestrzeniającego się do zatok czołowych, usuniętego skutecznie za pomocą wewnątrznosowego otwarcia obu zatok czołowych (Draf III) pod kontrolą endoskopu, bez dodatkowego dojścia zewnątrznosowego. Wyniki: Po zakończonym zabiegu chirurgicznym cała jama obu zatok czołowych mogła być w  łatwy sposób kontrolowana. Nie obserwowano ani wczesnych, ani późnych powikłań. Po średnim okresie obserwacji (39,5 miesiąca), nie odnotowano nawrotów. Wnioski: Zastosowanie dojścia endoskopowego z obustronnym otwarciem zatok czołowych w leczeniu brodawczaka odwróconego jam nosa i  zatok przynosowych rozprzestrzeniającego się do jednej lub obu zatok czołowych jest możliwe i wydaje się być skuteczne.
Year
Volume
Pages
26-32
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-0de2abea-ed77-3aec-8594-40ea3e2769f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.