PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 89(1) | 50-60
Article title

Uraz penetrujący twarzy i kości części twarzowej czaszki – opis sześciu przypadków

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Urazy penetrujące części twarzowej szkieletu czaszki są stosunkowo rzadkie, ale mogą być wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia i życia poszkodowanego. Ich epidemiologia jest zróżnicowana i zależy od regionu, wieku pacjenta i rodzaju ciała obcego, które spowodowało uszkodzenie. Urazy te najczęściej powstają w wyniku wbicia ostrego, wąskiego, długiego ciała obcego w kości części twarzowej czaszki. W Polsce do tego rodzaju urazów najczęściej dochodzi podczas wypadków komunikacyjnych, pobić, wypadków przy pracy, rzadko na skutek innych przyczyn – w tym wybuchu petard/fajerwerków. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie – na podstawie przeglądu piśmiennictwa oraz obserwacji własnych – zagadnień dotyczących urazów penetrujących twarz i kości części twarzowej czaszki. W latach 2000–2012, w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej UM w Łodzi, leczono 6 chorych z rozległymi ranami i obrażeniami części twarzowej czaszki. Leczenie przedstawionych przypadków zależała głównie od stanu ogólnego pacjenta. W przypadku wszystkich pacjentów uzyskano zadowalający wynik czynnościowy i estetyczny.
Year
Volume
Pages
50-60
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-0bf93844-3ff1-3653-843e-7ea974af40d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.