PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 92(1) | 29-33
Article title

Częstość występowania różnych typów rozszczepów czaszkowo-twarzowych w jednym ośrodku w okresie 34 lat

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Rozszczepy ustno-twarzowe są najczęstszą wadą wrodzoną w obrębie głowy i szyi. Cel: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i usystematyzowanie własnej grupy pacjentów z różnymi typami izolowanych rozszczepów ustno-twarzowych. Materiał i metody: Wykonano retrospektywne badanie w grupie 473 łódzkich pacjentów z rozszczepami ustno-twarzowymi. Wyniki: W analizowanej grupie było: 434 osób z rozszczepem wargi i/lub podniebienia, 28 z rozszczepem nosa i 11 z rzadkimi rozszczepami twarzy, według klasyfikacji Tessiera. Wnioski: W badanej grupie większość pacjentów to dzieci z typowymi rozszczepami wargi i/lub podniebienia. Rozszczepy nosa nie są tylko składową rozszczepów czaszkowo-twarzowych, ale mogą występować w formie izolowanej, jako wada pośrodkowa lub dotycząca skrzydła nosa. Przydatna może okazać się prosta obrazowa klasyfikacja, która przybliży podstawy patologii oraz ułatwi chirurgowi podjęcie decyzji co do planu operacyjnego.
Keywords
PL
Year
Volume
Pages
29-33
Physical description
Dates
published
2019-11-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-08ec7943-4f9f-3560-9e95-29a36b194dc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.