Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70(5) | 31-34

Article title

Rynometria optyczna – nowe wyzwania i nowe możliwości diagnostyki rynoalergologicznej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Rynometria optyczna – jako jedyne narzędzie wykorzystywane w diagnostyce rynoalergologicznej – ocenia zmiany drożności nosa rejestrowane w czasie rzeczywistym. Jest więc swoistą odpowiedzią na zmiany toczące się w świetle naczyń błony śluzowej jamy nosa w efekcie działania czynników środowiskowych swoistych/nieswoistych. Pierwsze próby standaryzacji metody przeprowadzone przez niemieckich badaczy są dowodem możliwości, jakie niesie rynometria optyczna nie tylko w zakresie prób prowokacyjnych, ale również odwrotnie, przy anemizacji błony śluzowej, w której ocenia się stopień obrzęku powstały w patomechanizmie niealergicznych nieżytów nosa. Stosunkowo mała liczba publikacji w literaturze przedmiotu wskazuje na potrzebę przeprowadzenia dalszych badań nad przydatnością wyżej wymienionej techniki badania drożności nosa w obszarze diagnostyki rynologicznej.

Year

Volume

Pages

31-34

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-068ee0d5-9072-3773-adfe-7a458ce957ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.