Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(4) | 13-17

Article title

Wpływ adenoidektomii na stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1) i greliny w przerosłych migdałkach gardłowych u dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha środkowego

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Cel pracy: Celem podjętych badań była ocena stężenia insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1) i greliny w surowicy: dzieci z przerostem migdałków gardłowych, dzieci z przerostem migdałka gardłowego i wysiękowym zapaleniem ucha środkowego przed i po zabiegu adenoidektomii oraz dzieci zdrowych, niewykazujących cech stanu zapalnego.
Materiał i metody: W badaniach oceniano stężenie IGF-1 i greliny, wykorzystując metodę ELISA. Do badań zakwalifikowano 24 dzieci z przerostem migdałka gardłowego oraz 20 z przerostem migdałka gardłowego i wysiękowym zapaleniem ucha środkowego.
Wyniki: W badaniach wykazano znamiennie statystycznie niższe stężenie IGF-1 w grupie dzieci z przerostem migdałka gardłowego oraz w grupie dzieci z przerostem migdałka gardłowego i wysiękowym zapaleniem ucha środkowego przed zabiegiem adenoidektomii. Analiza statystyczna nie wykazała różnic istotnych statystycznie pomiędzy stężeniem greliny w grupach badanych w porównaniu do grupy kontrolnej.
Wnioski: Zabieg adenoidektomii u dzieci z przerostem migdałka gardłowego oraz dzieci z przerostem migdałka gardłowego i zapaleniem ucha środkowego znacznie zwiększa poziom stężenia IGF-1 w surowicy w porównaniu z poziomem IGF-1 przed zabiegiem poprzez wpływ na oś GH-IGF-1, co może przyczynić się do wzrostu dziecka.

Year

Volume

Pages

13-17

Physical description

Dates

published
2020-03-16

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-05d6a152-f85c-350f-8f7d-ec9161381102
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.