PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 90(3) | 13-18
Article title

Czy badanie ultrasonograficzne jest przydatnym narzędziem do rozpoznawania ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego?

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest najczęstszą ostrą chorobą jamy brzusznej. Mimo postępu diagnostyki
u około 20% chorych w badaniu histopatologicznym nie stwierdza się zmian zapalnych w wyrostku robaczkowym. Celem pracy jest określenie przydatności USG w rozpoznaniu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Materiał i metody: Analiza retrospektywna 326 przypadków chorych operowanych z podejrzeniem ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, u których wykonano USG. O ostatecznym rozpoznaniu decydował wynik histopatologiczny. Przyjęto dwa warianty dodatniego badania USG: w wariancie pierwszym – za dodatni wynik USG uznano uwidoczniony zmieniony zapalnie wyrostek robaczkowy, w wariancie drugim – za dodatni wynik USG uznano uwidoczniony zapalnie wyrostek robaczkowy lub jeden z objawów sugerujących zapalenie wyrostka, tj. płyn w prawym dole biodrowym, poszerzone węzły krezki, poszerzone lub pogrubiałe pętle jelit w prawym dole biodrowym. Następnie obliczono i porównano czułość, swoistość, wartość predykcyjną dodatnią (PPV) i ujemną (NPV) dla obu wariantów wyników USG. Wyniki: U 83,74% chorych w badaniu histopatologicznym stwierdzono zmieniony zapalnie wyrostek robaczkowy. W 39,53% badaniach USG uwidoczniono zmieniony zapalnie wyrostek robaczkowy. W 65,95% uwidoczniono zmiany sugerujące proces zapalny w prawym dole biodrowym. W pierwszym wariancie badania czułość, swoistość, PPV oraz NPV wyniosły odpowiednio 47,99%, 79,25%, 92,25% i 22,83%. W drugim wariancie – odpowiednio 67,77%, 43,40%, 86,05% i 20,72%. W wariancie drugim uzyskano istotny wzrost czułości (p <0,001) przy jednoczesnym obniżeniu swoistości (p <0,001). Wnioski: Ograniczona czułość i swoistość badania USG nie pozwala jednoznacznie potwierdzić rozpoznania ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Ujemny wynik badania przy typowych dolegliwościach nie powinien opóźnić prawidłowego rozpoznania oraz wdrożenia wczesnego leczenia operacyjnego.
Year
Volume
Pages
13-18
Physical description
Dates
published
2018-04-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-05a6f6fd-705f-38a5-a0c4-f73e12a84ab8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.