PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 6(4) | 47-54
Article title

Porównanie dwóch metod rehabilitacji przedsionkowej chorych po przebytym zapaleniu nerwu przedsionkowego oraz po operacji przecięcia nerwu przedsionkowego

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
: Ostry zespół przedsionkowy jest zespołem objawów klinicznych, które towarzyszą nagłemu uszkodzeniu obwodowej części narządu przedsionkowego. Najważniejszym elementem terapii chorych z zespołem przedsionkowym jest rehabilitacja ruchowa, wpływająca korzystnie na procesy kompensacji ośrodkowej. Celem pracy była analiza porównawcza skuteczności dwóch metod rehabilitacji (trening habituacyjny vs konflikty sensoryczne) u pacjentów po przebytym zapaleniu neuronu przedsionkowego i po operacji przecięcia nerwu przedsionkowego. Materiał pracy stanowią wyniki ogólnego bilansu równowagi Testu Organizacji Zmysłowej oraz subiektywnej oceny stopnia nasilenia zawrotów głowy, wykonanych przed i po zakończonej rehabilitacji prowadzonej różnymi metodami. Do badań włączono 20 osób po przebytym zapaleniu neuronu przedsionkowego (grupa I) i 20 osób po operacji przecięcia nerwu przedsionkowego (grupa II). W grupie I znaleźli się chorzy przyjmowani do Kliniki ORL WUM w ramach ostrego dyżuru z rozpoznaniem zapalenia neuronu przedsionkowego. W grupie II znajdowali się pacjenci po przebytej operacji przecięcia nerwu przedsionkowego z powodu choroby Meniere’a z silnymi, i nie poddającymi się leczeniu, zawrotami głowy. Oba typy rehabilitacji powodują istotną poprawę zarówno ogólnego bilansu równowagi Testu Organizacji Zmysłowej, jak i subiektywnej oceny stopnia nasilenia zawrotów głowy chorego niezależnie od rozległości uszkodzenia w narządzie przedsionkowym. Lepsze wyniki uzyskano w grupie pacjentów po zapaleniu nerwu przedsionkowego leczonych metodą konfliktów zmysłowych.
Year
Volume
Pages
47-54
Physical description
Dates
published
2017-12-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-0523defa-b332-3f28-836a-76721628d5bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.