PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(6) | 11-14
Article title

Porównanie użycia szwu ciągłego jednowarstwowego i szwu przerywanego dwuwarstwowego w operacji penkreatojejunostomii metodą Freya w leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki: prospektywne badanie randomizowane

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Wielu chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki (PZT) jest kwalifikowanych do leczenia operacyjnego, gdy zabiegi endoskopowe nie dają zadowalających efektów. Najczęściej wykonywaną operacją w przypadku leczenia chirurgicznego PZT jest resekcja głowy trzustki z zachowaniem dwunastnicy, opracowana przez Charlesa F. Freya. Jednakże aspekty techniczne tej procedury nie zostały do tej pory obszernie przebadane. Cel: Celem niniejszego prospektywnego badania zrandomizowanego było porównanie użycia szwu pojedynczego ciągłego (grupa I) i szwu podwójnego przerywanego (grupa II) przy wykonywaniu pankreatojejunostomii po operacji Freya. Materiał i metody: W latach 2009–2016 do badania włączono 103 pacjentów z rozpoznanym PZT i wskazaniami do leczenia chirurgicznego, których podzielono losowo na 2 grupy – I (52 pacjentów) i II (51 pacjentów). Następnie porównano parametry przedoperacyjne i śródoperacyjne chorych oraz wyniki pooperacyjne w tych dwóch grupach. Wyniki: Średni czas trwania operacji był krótszy w grupie I – 210 min wobec 240 min w grupie II, p = 0,004. Czas wytwarzania zespolenia trzustkowo-czczego był krótszy w grupie I – 19 (±6) min wobec 51 (±18) min w grupie II, p < 0,001. Nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupami w przypadku zachorowalności pooperacyjnej [grupa I – 51,9%, grupa II – 45,1% (p = 0,177)] i śmiertelności [grupa I – 3.8%, grupa II – 2% (p = 0,636)]. Wnioski: Operacja Freya z użyciem szwu pojedynczego ciągłego w pankreatojejunostomii jest bezpieczną, szybką i mniej skomplikowaną metodą leczenia chirurgicznego w PZT.
Year
Volume
Pages
11-14
Physical description
Dates
published
2019-11-14
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-04690cb6-1e6d-36c7-bf65-8a3d5b5529d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.