PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(2) | 25-29
Article title

Diagnostyka i leczenie hipotermii pourazowej w warunkach szpitalnych – badanie pilotażowe

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Obniżenie temperatury głębokiej ciała, które towarzyszy urazom, związane jest ze zwiększoną śmiertelnością. Mechanizmy termoregulacyjne u pacjentów, którzy doznali urazu są upośledzone, zwłaszcza wtedy, gdy zastosowano opioidy lub leki znieczulenia ogólnego. Utrzymanie normotermii wymaga starannej izolacji termicznej oraz wdrożenia ogrzewania czynnego. Celem badania była ocena wyposażenia i procedur związanych z rozpoznawaniem i leczeniem hipotermii pourazowej w polskich szpitalach. Materiał i metody: Ankiety dotyczące wyposażenia i procedur związanych z monitorowaniem temperatury oraz aktywnym ogrzewaniem zostały rozesłane do wszystkich szpitali przyjmujących pacjentów po urazach w województwie świętokrzyskim. Ankietą objęto oddziały chirurgii ogólnej, oddziały intensywnej terapii (OIT) oraz bloki operacyjne. Wyniki: Zdecydowana większość, bo 92% oddziałów chirurgicznych, nie posiada wyposażenia do pomiaru temperatury głębokiej ciała (Tc), a 85% z nich nie ma urządzeń do ogrzewania chorych. Pomiar Tc jest możliwy na każdym OIT, a systemy grzewcze są dostępne na 83% OIT. Na połowie oddziałów intensywnej terapii kryteria wdrożenia ogrzewania są inne niż Tc i opierają się na indywidualnej decyzji lekarza. Na 58% bloków operacyjnych temperatura pacjenta nie jest monitorowana, zaś na 33% bloków pacjenci nie są ogrzewani. Wnioski: Większość OIT i bloków operacyjnych jest odpowiednio wyposażona, jednakże na części z nich kryteria wdrożenia pomiaru Tc i ogrzewania chorych pozostają niesprecyzowane. Oddziały chirurgiczne nie są przygotowane do leczenia chorych z hipotermią pourazową.
Year
Volume
Pages
25-29
Physical description
Dates
published
2019-02-07
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-03456b0c-8ab3-356b-a0aa-dbbb2f2cdec8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.