PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 93(2) | 9-15
Article title

Ewaluacja skal ISS, RTS, CASS i TRISS w ocenie rokowania u pacjentów po urazie tępym jamy brzusznej

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Urazy pozostają główną przyczyną zgonów u osób poniżej 45. r.ż. Jedną czwartą wszystkich urazów stanowią urazy jamy brzusznej. Skale kliniczne stosowane w urazach są niezbędne dla oceny ich ciężkości i wcześniejszego zorganizowania środków w oczekiwaniu na przyjazd chorego.
Cel: Celem badania była ocena zastosowania skal RTS, ISS, CASS i TRISS w urazach tępych jamy brzusznej.
Materiały i metody: Przeprowadzono prospektywne jednoośrodkowe badanie kliniczne na 43 pacjentach z urazem tępym jamy brzusznej. Obliczono wyniki w: skali oceny ciężkości urazów (RTS), skali oceny ciężkości mnogich obrażeń ciała (ISS), klinicznej skali oceny jamy brzusznej (CASS) oraz w skali ciężkości urazu i obrażeń (TRISS), a także porównano je z punktami końcowymi, takimi jak: potrzeba leczenia zabiegowego, powikłania pooperacyjne i zgon.
Wyniki: W niniejszym badaniu większość stanowili mężczyźni (83,7%). Uraz jamy brzusznej był głównie wynikiem wypadku komunikacyjnego (72,1%). Najczęściej dochodziło do urazu śledziony. Wyniki CASS i TRISS były istotne w przewidywaniu potrzeby interwencji zabiegowej. Jedynie dla ISS wykazano istotność w przewidywaniu powikłań pooperacyjnych. Wszystkie skale, z wyjątkiem CASS, istotnie przewidywały ryzyko zgonu.
Wnioski: Spośród przeanalizowanych skal, CASS i TRISS przewidywały konieczność interwencji zabiegowej z dobrą dokładnością. W przypadku ryzyka powikłań pooperacyjnych jedynie wynik w skali ISS wykazywał istotność statystyczną. Skale ISS, RTS i TRISS przewidywały zgon z dużą dokładnością, bez przewagi jednej ze skal nad pozostałymi.
Year
Volume
Pages
9-15
Physical description
Dates
published
2021-02-12
Contributors
author
author
author
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-01e65dbd-0a08-3c72-9c59-fa483e633caf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.