PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71(6) | 22-26
Article title

Stopień dysfonii u pacjentów w pierwszych dobach porażenia krtani o podłożu jatrogennym

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Najczęstszą przyczyną porażeń krtani są urazy jatrogenne. Pacjenci z objawami porażenia krtani trafiają do specjalisty zwykle po kilku tygodniach a nawet miesiącach. W literaturze brakuje informacji dotyczących zaburzeń głosu u pacjentów w pierwszych dobach porażenia krtani o podłożu jatrogennym. Cel pracy: Ocena jakości głosu u pacjentów w pierwszych dobach od wystąpienia porażenia krtani o podłożu jatrogennym. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 25 pacjentów z jatrogennym porażeniem krtani, które zgłaszały się na konsultację foniatryczną do Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM od maja 2015 do grudnia 2016. Pacjenci byli badani w 1-2 dobie od momentu wystąpienia zaburzeń głosu. U wszystkich wykonano wideolaryngostroboskopię krtani, na podstawie której oceniono: ruchomość fałdów głosowych, obecność przesunięcia brzeżnego, zwarcie fonacyjne, jednoczasowość oraz amplitudę drgań fonacyjnych fałdów głosowych. Przeprowadzono analizę akustyczną i na jej podstawie oceniono parametry akustyczne takie jak: DSI, F0, Shimmer, Jitter, NHR. Ponadto, oceniano maksymalny czas fonacji dla głoski [a] (MPT a) oraz przeprowadzono analizę percepcyjną głosu przy pomocy skali GRBAS. Pacjenci dokonali samooceny głosu posługując się 10-cio stopniową skalą VAS. Wyniki: Na podstawie badania wideolaryngostroboskopowego obserwowano występowanie niedomykalności fonacyjnej oraz asymetrii drgań fonacyjnych fałdów głosowych. W ocenie percepcyjnej głosu z wykorzystaniem skali GRBAS obserwowano chrypkę, głos chuchający oraz osłabienie głosu w stopniu lekkim lub średnim. U przeważającej większości osób uzyskano wyraźnie skrócony maksymalny czas fonacji dla głoski [a]. wszyscy pacjenci prezentowali odchylenia w ocenianych parametrach badań akustycznych. Żadna z badanych osób nie określiła, przy pomocy skali VAS swojego głosu jako całkowicie prawidłowy.
Year
Volume
Pages
22-26
Physical description
Dates
published
2017-09-21
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-01684970-71c3-3cf1-8edb-1c3ee794a9b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.