PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 6(2) | 10-15
Article title

Fibromatoza przestrzeni przygardłowej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Fibromatoza jest rzadką chorobą nowotworową. Charakteryzuje się miejscową agresywnością i dużą tendencją do wznowy miejscowej. Lokalizacja fibromatozy w rejonie głowy i szyi wiąże się z cięższym przebiegiem i gorszym rokowaniem w związku z występowaniem w tej okolicy ważnych życiowo struktur anatomicznych. Przedstawiono opis procesu diagnostycznego i postępowania terapeutycznego u 33-letniej pacjentki z fibromatozą przestrzeni przygardłowej po stronnie lewej. Zastosowana resekcja chirurgiczna zmiany z dostępu szyjnego pozwoliła na radykalne usunięcie nowotworu bez istotnych powikłań pooperacyjnych. Chora pozostaje w obserwacji ambulatoryjnej bez wznowy choroby.
Year
Volume
Pages
10-15
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-01401015-33d8-3591-9df5-7a64675bc323
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.