PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2018 | 67 | 2 | 319-334
Article title

Ocena składu i zastosowanie olejków eterycznych z rodzaju centaurea l.

Content
Title variants
EN
Composition and application of essential oils from the Centaurea L. Plant genus
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Centaurea L. jest jednym z liczniejszych (czwartym, co do wielkości) rodzajów rodziny Asteraceae, należącym do grupy roślin okrytonasiennych (kwiatowych). Morfologia i chemizm tego rodzaju, wciąż jeszcze nie są dobrze poznane. Obejmuje on najczęściej wieloletnie, ale również roczne i dwuletnie gatunki roślin trawiastych i krzewinek. Rośliny z rodzaju Centaurea L. występują głównie w obszarze Morza Śródziemnego i Zachodniej Azji. Rodzaj ten jest jednym z najbogatszych pod względem występowania gatunków endemicznych. Szczególnie dużą liczbę gatunków Centaurea L. spotkać możemy w Turcji, głównie w południowo-zachodniej, centralnej i wschodniej części kraju. Badania etnofarmakologiczne tego rodzaju wykazały, że duża liczba tych roślin jest w wielu krajach używana w medycynie ludowej do leczenia różnych dolegliwości. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd olejków eterycznych pozyskiwanych z wybranych 50 gatunków roślin rodzaju Centaurea L., ze szczególnym uwzględnieniem ich składu i związków dominujących. Opisano właściwości olejków, na podstawie których wnioskować można potencjalne ich wykorzystanie w lecznictwie, przemyśle kosmetycznym czy spożywczym.
EN
Centaurea L. is one of a more numerous genus of the Asteraceae family, ranked among the group of Angiosperm plants (flowering plants), morphology and chemical composition of which are still not well known. Most often it includes long-term plant species, but also annual and two-year species of Graminaceous plants and shrubs. Plants from the Centaurea L. genus are found mainly in an area of the Mediterranean Sea and Western Asia. This genus is one of the richest in terms of occurrence of endemic species. Particularly large amounts of Centaurea L. species live in Turkey, mainly in south-west, central and of eastern part of the country. Ethnopharmacological examinations of the genus showed that a substantial amount of these plants in many countries is being used in the folk medicine for curing various ailments. In this paper essential oils acquired from 50 chosen species of the Centaurea L. plants are described, with particular reference to their chemical composition and properties important from the point of view of their possible application in health care, cosmetics and food industries.
Journal
Year
Volume
67
Issue
2
Pages
319-334
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Chodźki 1, 20-093 Lublin, Polska
 • Chair and Department of Pharmacognosy with Medicinal Plant Unit, Medical University of Lublin, Chodźki 1, 20-093 Lublin, Poland
 • Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Chodźki 1, 20-093 Lublin, Polska
 • Chair and Department of Pharmacognosy with Medicinal Plant Unit, Medical University of Lublin, Chodźki 1, 20-093 Lublin, Poland
References
 • Aktumsek A., Zengin G., Guler G. O., Cakmak Y. S., Duran A., 2011. Screening for in vitro antioxidant properties and fatty acid profiles of five Centaurea L. species from Turkey flora. Food Chem. Toxic. 49, 2914-2920.
 • Aktumsek A., Zengin G., Guler G. O., Cakmak Y. S., Duran A., 2013. Assessment of the antioxidant potential and fatty acid composition of four Centaurea L. taxa from Turkey. Food Chem. 141, 91-97.
 • Altintas A., Kose Y. B., Yucel E., Demirci B., Baser K. H. C., 2004. Composition of the essential oil of Centaurea dichroa. Chem. Nat. Compd. 40, 604-605.
 • Altintas A., Kose Y. B., Kandemir A., Demirci B., Baser K. H. C., 2009. Composition of the essential oil of Centaurea saligna. Chem. Nat. Compd. 45, 267-277.
 • Asadipour A., Mehrabani M., Najafi M. L., 2005. Volatile oil composition of Centaurea aucheri (DC.) Wagenitz. DARU 13, 160-164.
 • Bagamboula C. F., Uyttendaele M., Debevere J., 2004. Inhibitory effect of thyme and basil essential oils, Centaurea L., thymol, estragol, linalool and p-cymene towards Shigella sonnei and S. flexneri. Food Microbiol. 21, 33-42.
 • Bahi A., Al Mansouri S., Al Memari E., Al Ameri M., Nurulain S. M., Ojha S., 2014. β-Caryophyllene, a CB2 receptor agonist produces multiple behavioral changes relevant to anxiety and depression in mice. Physiol. Behav. 135, 119-124.
 • Baser K. H. C., 2008. Biological and pharmacological activities of carvacrol and carvacrol bearing essential oils. Curr. Pharm. Des.14, 3106-3119.
 • Baser K. H. C., Ozek G., Ozek T., Duran A., 2006. Composition of the essential oil of Centaurea huber-morathii Wagenitz isolated from seeds by microdistillation. Flav. Frag. J. 21, 568-570.
 • Bϋlent Kose Y., Iscan G., Demirci B., Baser K. H. C., Celik S., 2007. Antimicrobial activity of the essential oil of Centaurea aladagensis. Fitoterapia 78, 253-254.
 • Chavan M. J., Wakte P. S., Shinde D. B., 2010. Analgesic and antiinflammatory activity of caryophyllene oxide from Annona squamosa L. bark. Phytomedicine 17, 149-151.
 • Chiou L.-C., Ling J.-Y., Chang C.-C., 1997. Chinese herb constituent β-eudesmol alleviated the electroshock seizures in mice and electrographic seizures in rat hippocampal slices. Neurosci. Lett. 231, 171-174.
 • Ditomaso J. M., Kyser G. B., Oneto S. R., Wilson R. G., Orloff S. B., Anderson L. W., Wright S. D., Roncoroni J. A., Miller T. L., Prather T. S., Ransom C., Beck K. G., Duncan C., Wilson K. A., Mann J. J., 2013. Weed control in natural areas in the Western United States. Weed Research and Information Center, University of California.
 • Dob T., Dahmane D., Gauriat-Desrdy B., Daligault V., 2009. Essential Oil Composition of Centaurea pullata L. J. Essent. Oil Res. 21, 417-422.
 • Dural H., Bagci Y., Ertugrul K., Demirelma H., Flamini G., Cioni P. L., Morelli I., 2003. Essential oil composition of two endemic Centaurea species from Turkey, Centaurea muconifera and Centaurea chrysantha, collected in the same habitat. Biochem. Syst. Ecol. 31, 1417-1425.
 • Dydak M., Kolano B., Nowak T., Siwińska D., Maluszyńska J., 2009. Cytogenetic studies of three European species of Centaurea L. (Asteraceae). Hereditas 146, 152-161.
 • Erel S. B., Karaalp C., Bedir E., Kaehlig H., Glasl S., Khan S., Krenn L., 2011. Secondary metabolites of Centaurea calolepis and evaluation of cnicin for anti-inflammatory, antioxidant, and cytotoxic activities. Pharmaceut. Biol. 49, 840-849.
 • Ertas A., Gören S.C., Boga M., Demirci S., Kolak U., 2014. Chemical composition of the essential oils of three Centaurea species growing wild in Anatolia and their anticholinesterase activities. J. Essent. Oil-Bear. Pl. 17, 922-926.
 • Ertugrul K., Dural H., Tugay O., Flamini G., Cioni P. L., Morelli I., 2003. Essential oils from flowers of Centaurea kotschyi var. kotschyi and C. kotschyi var. decumbens from Turkey. Flavour Frag. J. 18, 95-97.
 • Esmaeili A., Rustaiyan A., Nadimi M., 2005. Volatile constituents of Centaurea depressa M.B. and Carduus pycnocephalus L. two compositae herbs growing wild in Iran. J. Essent. Oil Res. 17, 539-541.
 • Flamini G., Ertugrul K., Cioni P. L., Morelli I., Dural H., Bagci Y., 2002. Volatile constituents of two endemic Centaurea species from Turkey: C. pseudoscabiosa subsp. pseudoscabiosa and C. hadimensis. Biochem. Syst. Ecol. 30, 953-959.
 • Flamini G., Tebano M., Cioni P. L., Bagci Y., Dural H., Ertugrul K., Uysal T., Savran A., 2006. A multivariate statistical approach to Centaurea classification using essential oil composition data of some species from Turkey. Pl. Syst. Evol. 261, 217-228.
 • Formisano C., Rigano D., Senatore F., Celik S., Bruno M., Rosselli S., 2008. Volatile constituents of aerial parts of three endemic Centaurea species from Turkey: Centaurea amanicola Hub.-Mor., Centaurea consanguinea DC. and Centaurea ptosimopappa Hayek and their antibacterial activities. Nat. Prod. Res. 22, 833-839.
 • Ghelardini C., Galeotti N., Di Cesare Mannelli L., Mazzanti G., Bartolini A., 2001. Local anaesthetic activity of β-caryophyllene. Il Farmaco 56, 387-389.
 • Kahriman N., Tosun G., Ylmaz Iskendera N., Alpay Karaoglu S., Yayli N., 2012. Antimicrobial activity and a comparative essential oil analysis of Centaurea pulcherrima Willd. var. pulcherrima extracted by hydrodistillation and microwave distillation. Nat. Prod. Res. 26, 703-712.
 • Karamenderes C., Demirci B., Baser K. H. C., 2008. Composition of essential oils of ten Centaurea L. taxa from Turkey. J. Essent. Oil Res. 20, 342-349.
 • Kierzek R., 2015. Strategia przeciwdziałania odporności chabra bławatka i miotły zbożowej na herbicydy. Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Poznań.
 • Koca U., Suntar I. P., Keles H., Yesilada E., Akkol E. K., 2009. In vivo anti-inflammatory and wound healing activities of Centaurea iberica Trev. ex Spreng. J. Ethnopharmacol. 126, 551-556.
 • Kohlmünzer S., 1998. Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Kose Y. B., Altintas A., Demirci B., Celik S., Baser K. H. C., 2009. Composition of the essential oil of endemic Centaurea paphlagonica (Bornm.) Wagenitz from Turkey. Asian J. Chem. 21, 1719-1724.
 • Lazari D. M., Skaltsa H. D., Constantinidis T., 2000. Volatile constituents of Centaurea pelia D.C., C. thesala Hausskn. subsp. drakiensis (Freyn & Sint.) Georg. and C. zuccariniana DC. from Greece. Flavour Fragr. J. 15, 7-11.
 • Milosević T., Argyropoulou C., Solujić S., Murat-Spahić D., Skaltsa H., 2010. Chemical composition and antimicrobial activity of essential oils from Centaurea pannonica and C. jacea. Nat. Prod. Commun. 5, 1663-1668.
 • Molski M., 2012. Chemia piękna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mozuraitis R., Stranden M., Ramirez M. I., Borg-Karlson A.-K., Mustaparta H., 2002. (-)-Germacrene D increases attraction and oviposition by the tobacco budworm moth Heliothis virescens. Chem. Sens. 6, 505-509.
 • Noge K., Becerra J. X., 2009. Germacrene D, A common sesquiterpene in the genus Bursera (Burseraceae). Molecules 14, 5289-5297.
 • Pietrzak B., Dunaj A., Piątkowska K., 2011. Rola układu kannabinoidowego w patogenezie oraz poszukiwaniu nowych możliwości farmakoterapii zespołu zależności alkoholowej. Post. Hig. Med. Dośw. 65, 606-615.
 • Politeo O., Skocibusic M., Carev I., Burcul F., Jerkovic I., Sarolic M., Milos M., 2012. Phytochemical profiles of volatile constituents from Centaurea ragusina leaves and flowers and their antimicrobial effects. Nat. Prod. Comm. 7, 1087-1090.
 • Rosselli S., Btuno M., Maggio A., Raccuglia R. A., Bancheva S., Senatore F., Formisano C., 2009. Essential oils from aerial parts of Centaurea cuneifolia Sibth. & Sm. and C. euxina Velen., two species growing wild in Bulgaria. Biochem. Syst. Ecol. 37, 426-431.
 • Schmidt C. O., Bouwmeester H. J., De Kraker J. W., König W. A., 1998. Biosynthesis of (+)- and (-)-germacrene D in Solidago canadensis: isolation and characterization of two enantioselective germacrene D synthases. Angew. Chem. Int. Ed. 37, 1400-1402.
 • Senatore F., Rigano D., De Fusco R., Bruno M., 2003. Volatile components of Centaurea cineraria L. subsp. umbrosa (Lacaita) Pign. and Centaurea napifolia L. (Asteraceae), two species growing wild in Sicily Flavour Fragr. J. 18, 248-251.
 • Senatore F., Apostolides-Arnold N., Bruno M., 2005. Volatile components of Centaurea eryngioides Lam. and Centaurea iberica Trev. var. hermonis Boiss. Lam., two Asteraceae growing wild in Lebanon. Nat. Prod. Res.19,749-754.
 • Senatore F., Landolfi S., Celik S., Bruno M., 2006. Volatile components of Centaurea calcitrapa L. and Centaurea sphaerocephala L. ssp. sphaerocephala, two Asteraceae growing wild in Sicily. Flavour Fragr. J. 21, 282-285.
 • Senatore F., Formisano C., Raio A., Bellone G., Bruno M., 2008. Volatile components from flower-heads of Centaurea nicaeensis All., C. parlatoris Helder and C. solstitialis L. ssp. schouwii (DC.) Dosta´l growing wild in southern Italy and their biological activity. Nat. Prod. Res. 22, 825-832.
 • Vasudevan A., Dileep K. V., Mandal P. K., Karthe P., Sadasivan C., Haridas M., 2012. Anti-Inflammatory property of n-hexadecanoic acid: structural evidence and kinetic assessment. Chem. Biol. Drug Des. 80, 434-439.
 • Yang D., Michel L., Chaumont J. P., Millet-Clerc J., 1999. Use of caryophyllene oxide as an antifungal agent in an in vitro experimental model of onychomycosis. Mycopathologia 148, 79-82.
 • Yanishlieva N. V., Marinovaa E. M., Gordonb M. H., Ranevaa V. G., 1999. Antioxidant activity and mechanism of action of thymol and carvacrol in two lipid systems. Food Chem. 64, 59-66.
 • Yayli N., Yasar A., Gϋlec C., Usta A., Kolayli S., Coskuncelebi K., Karaoglu S., 2005. Composition and antimicrobial activity of essential oils from Centaurea sessilis and Centaurea armena. Phytochemistry 66, 1741-1745.
 • Yayli N., Yaşar A., Yayli N., Albay C., Aşamaz Y., Coşkunçelebi K., Karaoğlu Ş., 2009. Chemical composition and antimicrobial activity of essential oils from Centaurea appendicigera and Centaurea helenioides. Pharmaceut. Biol. 47, 7-12.
 • Yu F., Harada H., Yamasaki K., Okamoto S., Hirase S., Tanaka Y., Misawa N., Utsumi R., 2008. Isolation and functional characterization of a b-eudesmol synthase, a new sesquiterpene synthase from Zingiber zerumbet Smith. FEBS Lett. 582, 565-572.
 • Zengin G., Aktumsek A., Guler G. O., Cakmak Y. S., Kan Y., 2012. Composition of essential oil and antioxidant capacity of Centaurea drabifolia Sm. subsp. detonsa (Bornm.) Wagenitz, endemic to Turkey. Nat. Prod. Res. 26, 1-10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv67p319kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.