PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2018 | 67 | 2 | 307-312
Article title

Pasożyty w środowisku miejskim

Content
Title variants
EN
Parasites in urban environment
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Urbanizacja jest procesem silnie wpływającym na wiele gatunków roślin i zwierząt, przyczyniając się głównie do zmniejszenia bioróżnorodności. W wyniku intensywnej działalności ludzkiej dochodzi do degradacji i niszczenia naturalnych siedlisk. Ciągłe rozrastanie się terenów zurbanizowanych skutkuje ekspansją gatunków na obszary miejskie. Proces ten, zwany synurbizacją, polega na dostosowaniu się gatunku do specyficznych warunków panujących na obszarach miejskich. Miasto to również siedlisko wielu gatunków pasożytów, które pojawiają się na obszarach miast wraz ze swoimi żywicielami. Głównym czynnikiem warunkującym występowanie pasożytów w środowisku miejskim jest ich tolerancja na wiele rodzajów i poziom zanieczyszczeń, dostępność żywicieli, zarówno pośrednich, jak ostatecznych i efektywność transmisji między formami inwazyjnymi a żywicielami. Przedstawiony artykuł dotyczy głównie obszarów miejskich strefy klimatu umiarkowanego.
EN
Urbanization is a process exerting high impact on many plant and animal species, causing mainly decrease of biodiversity. As a result of intensive human activity, there occur degradation and devastation of natural habitats. Constant sprawl of urban areas leads to expansion of these species into cities. This process, known as synurbization, consists of adjustment of a species to specific conditions of the urban environment. Cities also pose a challenge to parasites, which appear on the outskirts of cities, accompanying their hosts. The key factor determining occurrence of parasites in the urban environment is their tolerance to many kinds and high levels of pollution, as well as transmission efficiency and availability of both intermediate and final hosts. This paper concerns mainly urban areas of temperate climate.
Journal
Year
Volume
67
Issue
2
Pages
307-312
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Zakład Parazytologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, Polska
 • Department of Parasitology, Faculty of Biology, University of Warsaw, Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, Poland
author
 • Zakład Parazytologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, Polska
 • Department of Parasitology, Faculty of Biology, University of Warsaw, Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, Poland
References
 • Ahmad S., Maqbool A., Mahmood-Ul-Hassan M., Mushtaq-Ul-Hassan M., Anjum A., 2011. Rodents as reserviors of babesiosis in urban areas of Lahorem. J. Anim. Plant Sci. 21, 171-175.
 • Andrzejewski R., Babińska-Werka J., Gliwicz J., Goszczyński J., 1978. Synurbization processes in an urban population of Apodemus agrarius. Characteristic of population in urbanization gradient. Acta Theriol. 23, 341-358.
 • Arneberg P., Skorping A., Grenfell B. I., Read A. F., 1998. Host densities as determinants of abundance in parasite communities. Proc. Biol. Sci. 265, 1283-1289.
 • Arzua M., Navarro Da Silva M. A., Famadas K. M., Beati L., Barros-Battesti D. M., 2003. Amblyomma aureolatum and Ixodes auritulus (Acari: Ixodidae) on birds in southern Brazil, with notes on their ecology. Exp. Appl. Acarol. 31, 283-96.
 • Auerbach J., 2014. Does New York City really have as many rats as people? Wiley Online Library, Significance 11, 22-27.
 • Beer S. A., German S. M., 1993. Ecological prerequisites of worsening of the cercariosis situation in cities of Russia (Moscow Region as an example). Parazitologiya 27, 441-449.
 • Borecka A., 2003. Helmintofauna psów oraz stopień zanieczyszczenia gleby geohelmintami na terenie Warszawy i okolic. Wiad. Parazytol. 3, 307-309.
 • Burger J., Christian J., Heather J., Fizgeralk M., Carlucci S., Shukla S., 2004. Habitat use in basking Northern water (Nerodia sipedon) and Eastern garter (Thamnophis sirtalis) snakes in urban New Jersey. Urban Ecosyst. 7, 17-27.
 • Chace J. F., Walsh J. J., 2006. Urban effects on native avifauna: A review. Landsc. Urban Plan. 74, 46-69.
 • Champman R. A., Jonnes D. N., 2012. Synurbisation of Pacific black ducks Anas superciliosa in South-eastern Queensland: The influence of supplementary feeding on foraging behaviour. Austr. Field Ornithol. 29, 31-39.
 • Cisek A., Ramisz A., Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Laurans L., 2004. The prevalence of Toxocara canis (Werner, 1782) in dogs and red foxes in north-west Poland. Wiad. Parazytol. 3, 641-6.
 • Czech B., Krausman P..R., Devers P. K., 2000. Economic Associations Among Causes of Species Endangerment in the United States. Bioscience 50, 593-601.
 • Davidson R. K., Romig T., Jenkinsmorten E., Robertson T. J., 2012. The impact of globalisation on the distribution of Echinococcus multilocularis. Trends Parasitol. 6, 239-247.
 • Deplazes P., Hegglin D., Gloor S., Romig T., 2004. Wilderness in the city: the urbanization of Echinococcus multilocularis. Trends. Parasitol. 2, 77-84.
 • Ditchkoff S., Saalfeld J., Gibson C., 2006. Animal behavior in urban ecosystems: Modifications due to human-induced stress. Urban Ecosyst. 9, 5-12.
 • Dwużnik D., Gortat T., Behnke J. M., Gryczyńska A., Bednarska M., Mikoszewski S., Kozakiewicz m., Bajer A., 2017. Comparison of helminth community of Apodemus agrarius and Apodemus flavicollis between urban and suburban populations of mice. Parasitol. Res. 116, 2995-3006.
 • Elliot E. E., Vallance S., Molles L. E., 2016. Coexisting with coyotes (Canis latrans) in an urban environment. Urban Ecosyst. 3, 1335-1350.
 • Etheredge C., 2013. Ecology and impacts of coyotes (Canis latrans) in the southeastern united states. Rozprawa doktorska. Clemson University, All Dissertations 1221.
 • Fahrig L., 2001. How Much Habitat is Enough? Biol. Conserv. 100, 65-74.
 • Fischer C., Reperant L. A., Weber J. M., Hegglin D. Deplazes P., 2005. Relation in the presence of various parasites in the red fox (Vulpes vulpes) in Geneva, Swiss. Parasite 12, 339-346.
 • Gawor J., Malczewski A., 2005. Tasiemiec wielojamowy występujący u lisów jako przyczyna niebezpiecznej choroby odzwierzęcej. Kosmos 1, 89-94.
 • Giraudeau M., Mousel M., Earl S., Mcgraw K., 2014. Parasites in the City: Degree of urbanization predicts poxvirus and coccidian infections in house finches (Haemorhous mexicanus). PLoS One 9, e86747.
 • Gundi A. K. B. V., Billeter S. A., Rood M. P., Kosoy M. Y., 2012. Bartonella spp. in Rats and Zoonoses, Los Angeles, California, USA. Emerg. Infect. Dis.18, 631-633.
 • Haijun W., Qingqing H., Xingjian L., Yanhua Z., Song H., 2012. Global urbanization research from 1991 to 2009: A systematic research review. Landsc. Urban Plan. 104, 299-309.
 • Harris S., 1984. Ecology of Urban badgers Meles meles: Distribution in Britain and habitat selection, persecution, food and damage in the city of Bristol. Biol. Conserv. 28, 349-375.
 • Himsworth C. G., Parsons K. L., Jardine C., Patrick D. M., 2013. Rats, cities, people, and pathogens: A systematic review and narrative synthesis of literature regarding the ecology of rat-associated zoonoses in urban centers. Vector Borne Zoonotic Dis. 6, 349-359.
 • Hofer S., Gloor S., Müller U., Mathis A., Hegglin D., Deplazes P., 2000. High prevalence of Echinococcus multilocularis in urban red foxes (Vulpes vulpes) and voles (Arvicola terrestris) in the city of Zürich, Switzerland. Parasitology 2, 135-142.
 • Hunter P., 2007. The human impact on biological diversity. How species adapt to urban challenges sheds light on evolution and provides clues about conservation. Eur. Mol. Biol. Org. 8, 4.
 • Jancova A., Massányi P., Naď P., Koréneková B., Skalická M., Drábeková J., Baláž I., 2006. Accumulation of heavy metals in selected organs of yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis). Ekológia (Bratislava) 25, 19-26.
 • Kapel C. M. O., Saeed I., 2000. Echinococcus multilocularis - en ny zoonotisk parasit i Denmark. Dansk Veterinaer. Tidsskrift 83, 14-16.
 • Kornaś S., Pietraszak B., Nowosad B., Skalska M., 2004. Inwazja Toxocara canis u psów ze schroniska w Krakowie. Materiały II Konferencji 'Toksokaroza - niebezpieczna zoonoza XXI wieku', Warszawa 2004.
 • Lafferty K. D., 1993. The marine snail Cerithidea californica, matures at smaller sizes where parasitism is high. Oikos 68, 3-11.
 • Lafferty K. D. 1997. Environmental Parasitology: what can parasites tell us about Human Impacts on the Enviroment. Parasitol. Today 13, 251-255.
 • Lafferty K. D., 2012. Biodiversity loss decreases parasite diversity: theory an patterns. Philosoph. Transact. Royal Soc. B 367, 2814-2827.
 • Laudisoit A., Falay D., Amundala N., Akaibe D., de Bellocq J. G., Van Houtte N., Breno M., Verheyen E., Wilschut L., Parola P., Raoult D., Socolovschi C., 2014. High prevalence of Rickettsia typhi and Bartonella species in rats and fleas, Kisangani, Democratic Republic of the Congo. Am. J. Trop. Med. Hyg. 90, 463-468.
 • Lee W., Baek L., Johnson M., 1982. Isolation of hantaan virus, the etiologic agent of korean hemorrhagic fever, from wild urban rats. J. Infect. Diseases146, 638-634.
 • Leonhard S., Pfistera K., Beelitza P., Wielingab C., Thompson R. C. A., 2007. The molecular characterisation of Giardia from dogs in southern Germany. Vet. Parasitol. 150, 33-38.
 • Luniak M., 2008. Fauna of the big city - estimating species richness and abundance in Warsaw, Poland. Urban Ecol. 4, 349-354.
 • Luty T., 2001. Prevalence of species of Toxocara in dogs, cats and red foxes from the Poznan region, Poland. J. Helminthol. 2, 153-156.
 • Marangi M., Zechini B., Fileti A., Quarantaand G., Aceti A., 2003. Hymenolepis diminuta Infection in a child living in the urban area of Rome, Italy. J. Clin. Microbiol. 4, 3994-3995.
 • Marzluff J. M., 2005. Island biogeography for an urbanizing world: How extinction and colonization may determine biological diversity in human-dominated landscapes. Urban Ecosyst. 8, 157-177.
 • Mizgajska H., Luty T., 1998. Toksokaroza u psów i zanieczyszczenie gleby jajami Toxocaraspp. w aglomeracji poznańskiej. Przegl. Epidemiol. 54, 441-446.
 • Mizgajska-Wiktor H., Jarosz W., 2007. Porównanie skażenia gleby jajami Toxocara canis i Toxocara cati w środowisku wiejskim i miejskim w Wielkopolsce w latach 2000-2005. Wiad. Parazytol. 53, 219-225.
 • Rinaldia L., Maurellia M. P, Musellaa V., Venezianoa V., Carbonea S., Di Sarnob A., Paoneb M., Cringoli G., 2008. Giardia and Cryptosporidium in canine faecal samples contaminating an urban area. Res. Veterin. Sci. 84, 413-415.
 • Romig T., Bilger B., Dinkel A., Merli M., Mackenstedt U., 1999. Echinococcus multilocularis in animal hosts: new data from western Europe. Helminthologia 36, 185-191.
 • Scott D. M., Berg J. M., Tolhurst B. A., Chauvenet A. L. M., Smith G. C., Neaves K., Lochhead L., Baker P. J., 2014. Changes in the distribution of red foxes (Vulpes vulpes) in urban areas in Great Britain: findings and limitations of a media-driven nationwide survey. PloS One 6, 1-11.
 • Shochat E., Lerman S. B., Anderies J. M., Warren P. S., Faeth S.H., Nilon C. H., 2010. Invasion, competition, and biodiversity loss in urban ecosystems. Oxford J. Sci. Math. Biosci. 60, 199-208.
 • Smith H. T., Engeman R. M., 2002. An extraordinary raccoon, Procyon lotor; density at an Urban Park. USDA National Wildlife Research Center - Staff Publications, University of Nebraska, Lincoln.
 • Sunbul M., Esen S., Leblebicioglu H., Hokelek M., Pekbay A., Eroglu C., 2001. Rattus norvegicus acting as reservoir of Leptospira interrogans in the Middle Black Sea region of Turkey, as evidenced by PCR and presence of serum antibodies to Leptospirastrain. Scand. J. Infect. Diseases 33, 896-898.
 • Sures B., Scheible T., Bashtar A. R., Taraschewski H., 2003. Lead concentrations in Hymenoleps diminuta adults and Taenia taeniaeformis larvae compared to their rat hosts (Rattus norvegicus) sampled from the city of Cairo, Egypt. Parasitology 5, 483-487.
 • Thompson K. I., Jones A., 1999. Human population density and prediction of local plant extinction in Britain. Conserv. Biol. 13, 185-189.
 • Tikhonov G. N., Tikhonov A., Surov V., Bogomolov L., 2010. Small mammals in gardens of three cities with different geographic ranks. Dokl. Biol. Sciences 435, 453-456.
 • Traweger D., Travnitzky R., Moser C., Walzer C., Bernatzky G., 2006. Habitat preferences and distribution of the brown rat (Rattus norvegicus Berk.) In the city of Salzburg (Austria): implications for an urban rat management. J. Pest Sci. 79, 113-121.
 • Vitousek P. M., Mooney H. A., Lubchenco J., Melillo J. M., 1997. Human domination of Earth's ecosystems. Science 277, 494-499.
 • Wup, 2014. World Urbanization Prospects 2014, revision. https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.Pdf.
 • Zygner W., Jaros D., Skowrońska M., Bogdanowicz-Kamirska M., Wędrychowicz H., 2006. Prevalence of Giardia intestinalis in domestic dogs in Warsaw. Wiad. Parazytol. 52. 311-315.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv67p307kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.