PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2018 | 67 | 2 | 287-298
Article title

Hotele dla owadów - dobra praktyka czy wielka pomyłka?

Content
Title variants
EN
"Bee hotels" - good practice or great mistake?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Owady zapylające podlegają silnej antropopresji. Zawłaszcza przestrzeń miejska silnie wpływa na zapylacze. Dlatego chcemy zweryfikować zasadność stawiania hoteli dla owadów na terenach miast. Hotele dla owadów są konstrukcjami składającymi się z różnych materiałów. Głównie stosowane są wypełnienia z drewna z otworami, trzciny oraz gliny. Przy czym niezwykle ważna jest jakość wykonania konstrukcji. Wewnątrz tych przestrzeni owady mogą przeczekać niekorzystne warunki atmosferyczne, hibernować oraz składać jaja wraz z pokarmem w celu wyprowadzenia potomstwa. Porównując dotychczasowe badania należy stwierdzić, że zasadność wznoszenia hoteli dla owadów jest uwarunkowana wieloma czynnikami i jest rozbieżna dla różnych grup owadów. Generalnie stwierdzono, że hotele dla owadów odgrywają pewną rolę w istnieniu ich populacji w miastach. Ponadto instalowanie hoteli dla owadów w miastach wpływa pozytywnie na świadomość społeczną mieszkańców, edukację dzieci i dorosłych w zakresie biologii zapylania oraz roli owadów w ekosystemach. Jednakże obecnie posiadamy niewiele informacji na temat tego zagadnienia, dlatego istnieje konieczność prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.
EN
Pollinators are subject to strong anthropopression. Especially the urban space strongly affects pollinators. That is why we want to verify the legitimacy of building "hotelss for insects" in urban areas. Hotels for insects are constructed of different materials. Mainly are used such fillings as: wood with holes, cane and clay. The extremely important is quality of these structures. In the holes, insects can wait for unfavorable weather conditions, hibernate and lay eggs together with food in order to get the offspring. Comparing previous research, it is important to note that the legitimacy of hotel construction for insects is sanctioned by many factors and is divergent for different insect groups. In general, hotels for insects play a role in the existence of insect populations in cities. In addition, installation of insect hotels positively influences public awareness of pollinating biology and the role of insects in ecosystems. However, we currently have little information on this issue, so that further research in this area is still needed.
Journal
Year
Volume
67
Issue
2
Pages
287-298
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Białowieska Stacja Geobotaniczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Sportowa 19, 17-230 Białowieża, Polska
 • Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, Polska
 • Białowieża Geobotanical Station, Faculty of Biology, University of Warsaw, 19 Sportowa Str., 17-230 Białowieża, Poland
 • Department of Plant Ecology and Environmental Conservation, Faculty of Biology, Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw, 101 Żwirki i Wigury Str., 02-089 Warsaw, Poland
 • I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Polska
 • First Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, 61 Żwirki i Wigury Str., 02-091 Warsaw, Poland
References
 • Aizen M. A., L., Galetto L., 2002. Reproductive success in fragmented habitats: do compatibility systems and pollination specialization matter? J. Veget. Sci. 13, 885-892.
 • Banaszak J., 1993. Ekologia pszczół. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 • Banaszak J., 1995. Changes in fauna of wild bees in Europe. Pedagogical University, Bydgoszcz.
 • Banaszak J., Romasenko L., 1998. Megachilid bees of Europe (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae). Pedagogical University, Bydgoszcz.
 • Banaszak-Cibicka W., 2015. Pszczoły w mieście. Przegląd Komunalny 7, 48-49.
 • Banaszak-Cibicka W., Wilkaniec Z., 2006. Pszczoła porobnica murarka Anthophora plagiata (Illiger, 1806) - ginący gatunek w Polsce? Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62, 3-10.
 • Banaszak-Cibicka W., Żmihorski M., 2012. Wild bees along an urban gradient: winners and losers. J. Insect Conserv. 16, 331-343.
 • Banaszak-Cibicka W., Ratyńska H., Dylewski Ł., 2016. Features of urban green space favourable for large and diverse bee populations (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes).Urban Forest. Urban Green. 20, 448-452.
 • Biesmeijer J. C., Roberts S. P. M., Reemer M., Ohlemüller R., Edwards M., Peeters T., Settele J., 2006. Parallel declines in pollinators and insect-pollinated plants in Britain and the Netherlands. Science 313, 351-354.
 • Biliński M., Teper D., 2004. Rearing and utilization of the red mason bee - Osmia rufa L. (Hymenoptera, Megachilidae) for orchard pollination. J. Apic. Sci. 48, 69-74.
 • Brittain C., Williams N., Kremen C., Klein A. M., 2013. Synergistic effects of non-Apis bees and honey bees for pollination services. Proc. Royal Soc. London B, Biol. Sci. DOI: 10.1098/rspb.2012.2767.
 • Cheptou P. O., Avendaño V. L. G., 2006. Pollination processes and the Allee effect in highly fragmented populations: consequences for the mating system in urban environments. New Phytol. 172, 774-783.
 • Evans J. D., Saegerman C., Mullin C., Haubruge E., Nguyen B. K., Frazier M., Tarpy D. R., 2009. Colony collapse disorder: a descriptive study. PloS One 4, e6481.
 • Fortel L., Henry M., Guilbaud L., Guirao A. L., Kuhlmann M., Mouret H., Vaissière B. E., 2014. Decreasing abundance, increasing diversity and changing structure of the wild bee community (Hymenoptera: Anthophila) along an urbanization gradient. PloS One 9, e104679.
 • Goddard M. A., Dougill A. J., Benton T. G., 2010. Scaling up form gardens: biodiversity conservation in urban enviorments. Trends Ecol. Evol. 25, 90-98.
 • Grimm N. B., Faeth S. H., Golubiewski N. E., Redman C. L., Wu J., Bai X., Briggs J. M., 2008. Global change and the ecology of cities. Science 319, 756-760.
 • Hernandez J. L., Frankie G. W., Thorp R. W., 2009. Ecology of urban bees: a review of current knowledge and directions for future study. Cities Environ. 2, 3.
 • Hostetler N. E., McIntyre M. E., 2001. Effects of urban land use on pollinator (Hymenoptera: Apoidea) communities in a desert metropolis. Basic Appl. Ecol. 2, 209-218.
 • Jędrzejewska-Szmek K., Zych M., 2013. Flower-visitor and pollen transport networks in a large city: structure and properties. Arthropod-Plant Interact. 7, 503-516
 • Kay K. M., Voelckel C., Yang J. Y., Hufford K. M., Kaska D. D., Hodges S. A., 2006. Floral characters and species diversification. [W:] Ecology and evolution of flowers. Harder L. D., Barrett S. C. (red.). Oxford University Press on Demand, 311-325.
 • Knight T. M., Steets J. A., Vamosi J. C., Mazer S. J., Burd M., Campbell D. R., Dudash M. F., Johnston M. O., Mitchell R. J., Ashman T. L., 2005. Pollen limitation of plant reproduction: pattern and process. Ann. Rev. Ecol. Evol. Systemat. 36, 467-497.
 • Kremen C., Williams N. M., Aizen M. A., Gemmill-Herren B., LeBuhn G., Minckley R., Winfree R., 2007. Pollination and other ecosystem services produced by mobile organisms: a conceptual framework for the effects of land-use change. Ecol. Lett. 10, 299-314.
 • MacIvor J. S., Packer, L., 2015. 'Bee hotels' as tools for native pollinator conservation: a premature verdict? PloS One 10, e0122126.
 • Makino T. T., Ohashi K., Sakai S., 2007. How do floral display size and the density of surrounding flowers influence the likelihood of bumble bee revisitation to a plant? Funct. Ecol. 21, 87-95.
 • Michener C. D., 2000. The bees of the world. JHU Press.
 • Ollerton J., Winfree R., Tarrant S., 2011. How many flowering plants are pollinated by animals? Oikos 120, 321-326.
 • Potts S. G., Biesmeijer J. C., Kreme C., Neumann, P., Schweiger O., Kunin W. E., 2010. Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. Trends Ecol. Evol. 25, 345-353.
 • Renner S. S., Newbery D. M., Prins H. H. T., Brown N. D., 1998. Effects of habitat fragmentation on plant pollinator interactions in the tropics. [W:] Dynamics of tropical communities. Newbery D. M., Prins H. H. T., Brown N. D. (red.). London: Blackwell Scientific, Oxford, 339-360.
 • Senapathi D., Goddard M. A., Kunin W. E., Baldock K. C., 2016. Landscape impacts on pollinator communities in temperate systems: evidence and knowledge gaps. Funct. Ecol. DOI: 10.1111/1365-2435.12809.
 • Siemaszko M., 2016. Sztuczne miejsca lęgowe dla zapylaczy ('hotele dla pszczół') w wybranych miastach Polski: kwestia biologii czy komunikacji społecznej? Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Steffan-Dewenter I., Klein A. M., Gaebele V., Alfert T., Tscharntke T., 2006. Bee diversity and plant-pollinator interactions in fragmented landscapes. [W:] Plant-pollinator interactions. From specialization to generalization. Waser N. M., Ollerton J. (red.). The University of Chicago Press Books, 387-410.
 • Szefer P., 2012. Budowa pułapek gniazdowych dla murarki ogrodowej Osmia rufa L. http://podlaskie.ksow.pl/publikacje/publikacje-2012.html.
 • Taki H., Kevan P. G., 2007. Does habitat loss affect the communities of plants and insects equally in plant-pollinator interactions? Prelim. Find. Biodiver. Conserv. 16, 3147-3161.
 • Ulbrich K., Seidelmann K., 2001. Modeling population dynamics of solitary bees in relation to habitat quality. Web Ecol. 2, 57-64.
 • Williams G. R., Tarpy D. R., Vanengelsdorp D., Chauzat M. P., Cox-Foster D. L., Delaplane K. S., Shutler D., 2010. Colony collapse disorder in context. Bioessays 32, 845-846.
 • Willmer P., 2011. Pollination and floral ecology. Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 • Wójtowski F., 1979. Spostrzeżenia nad biologią I możliwościami użytkowania pszczoły murarki - Osmia rufa L. (Apoidea: Megachilidae). Roczniki AR w Poznaniu 111, 203-208.
 • Wójtowski F., Wilkaniec Z., Szymas B., 1995. Increasing the total number of Osmia rufa (L.)(Megachilidae) in selected biotopes by controlled introduction method. [W:] Changes in the fauna of wild bees in Europe. Banaszak J. (red.). Pedagogical University, 177-180.
 • Yamada Y., 1987. Factors determining the rate of parasitism by a parasitoid with a low fecundity, Chrysis shanghaiensis (Hymenoptera: Chrysididae). J. Animal Ecol. 56, 1029-1042.
 • Ziemiański M. A., Zych M., 2016. Pollination biology of the urban populations of an ancient forest, spring ephemeral plant. Acta Soc. Botan.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv67p287kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.