PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2018 | 67 | 2 | 251-255
Article title

Prototaxites - zagadkowe organizmy kopalne

Content
Title variants
EN
Prototaxites - the enigmatic fossil organisms
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Prototaxites to wymarły rodzaj organizmów żywych; występowały one na całym świecie od późnego syluru do późnego dewonu (420-370 mln lat temu). Wymarły jednocześnie z rozwojem roślin krzewiastych i drzewiastych. Miały cylindryczną, wzniesioną formę, przypominającą kolumnę o wymiarach nawet 8 m wysokości i 1 m szerokości, z pojedynczymi, krótkimi rozgałęzieniami w szczytowej części. W ciągu wieków kwestia interpretacji ich skamieniałości była przedmiotem ożywionej debaty naukowej. Obecnie uważa się, że najprawdopodobniej były organizmami symbiotycznymi, związkiem grzyba i glonu.
EN
Prototaxites are an extinct genus of living organisms, the representatives of which occurred all over the world from the Late Silurian to Late Devonian Period (420-370 million years ago). They became extinct with the development of shrubby and woody plants. They had cylindrical, upright form, resembling a column up to 8 m in height and 1 m in width with single, short branches in the top part. Over the centuries, the question of interpretation of their fossils was the subject of intense scientific debate. Currently, it is considered that most likely they were symbiotic organisms, which consisted of a fungus and an alga.
Journal
Year
Volume
67
Issue
2
Pages
251-255
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polska
 • Department of Geobotany and Plant Ecology, Institute of Ecology and Environmental Protection, Faculty of Biology, and Environmental Protection, University of Łódź,, 12/16 Banacha Str., 90-237 Łódź, Poland
References
 • Boyce C. K., Hotton C. L., 2010. Prototaxites was not a taphonomic artifact. Am. J. Bot. 97, 1073.
 • Boyce C. K., Hotton C. L., Fogel M. L., Cody G. D., Hazen R. M., Knoll A. H.,. Hueber F. M., 2007. Devonian landscape heterogeneity recorded by a giant fungus. Geology 35, 399-402.
 • Edwards D., Axe L., 2011. Evidence for a fungal affinity for Nematasketum, a close ally of Prototaxites. Bot. J. Linnean Soc. 168, 1-18.
 • Graham L. E., Cook M. E., Hanson D. T., Pigg K. B., Graham J. M., 2010a. Rolled liverwort mats explain major Prototaxites features: Response to commentaries. Am. J. Bot. 97, 1079-1086.
 • Graham L. E., Cook M. E., Hanson D. T., Pigg K. B., Graham J. M., 2010b. Structural, physiological, and stable carbon isotopic evidence that the enigmatic Paleozoic fossil Prototaxites formed from rolled liverwort mats. Am. J. Bot. 97, 268-275.
 • Hobbie E. A., Boyce C. K., 2010. Carbon sources for the Palaeozoic giant fungus Prototaxites inferred from modern analogues. Proc. Royal Soc. B, doi: 10.1098/rspb.2010.0201.
 • Hueber F. M., 2001. Rotted wood-alga-fungus: the history and life of Prototaxites Dawson 1859. Rev. Palaeobot. Palynol. 116, 123-158.
 • Labandeira C., 2007. The origin of herbivory on land: Initial patterns of plant tissue consumption by arthropods. Insect Sci. 14, 259-275.
 • Podbielkowski Z., 1985. Glony. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Retallack G. J., Landing E., 2014. Affinities and architecture of Devonian trunks of Prototaxites loganii. Mycologia 106, 1143-1158.
 • Selosse M.-A., 2002. Prototaxites: A 400 Myr old giant fossil, a saprophytic holobasidiomycete, or a lichen? Mycol. Res. 106, 641-644.
 • Taylor T. N., Taylor E. L., Decombeix A.-L., Schwendemann A., Serbet R., Escapa I., Krings M., 2010. The enigmatic Devonian fossil Prototaxites is not a rolled-up liverwort mat: Comment on the paper by Graham et al. (AJB 97: 268-275). Am. J. Bot. 97, 1074-1078.
 • Tomczyk P. P., 2016. Zielona Antarktyda - zmiany klimatu i szaty roślinnej Antarktydy podczas kredy i kenozoiku. Wszechświat 117, 209-214.
 • Walker G., 2003. Snowball Earth. Bloomsbury Publishing, Londyn.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv67p251kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.