PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2017 | 66 | 3 | 449-456
Article title

Hemul (Hippocamelus bisulcus) - problemy ochrony ginącego jelenia z Patagonii

Content
Title variants
EN
Hemul (Hippocamelus bisulcus) - problems of protection of the endangered deer from Patagonia
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Patagoński hemul (Hippocamelus bisulcus) należy do rodziny jeleniowatych (Cervidae) i jest klasyfikowany jako gatunek zagrożony wyginięciem. Obecna jego populacja wynosi 350-500 w Argentynie i 1.000 sztuk w Chile i jest skupiona w ponad 100 grupach rodzinnych. Ze względu na postępujący spadek liczebności konieczne jest utworzenie centrum hodowlanego, gdzie poza rozmnażaniem hemuli i ich wypuszczaniem do natury, będą prowadzone badania naukowe nad biologią tego słabo poznanego gatunku. Posiadanie zwierząt wychowanych na butelce pozwoli na pobieranie nasienia przy użyciu sztucznej pochwy i na utworzenie banku genów, nasienia zamrożonego w ciekłym azocie (LN2).
EN
Patagonian hemul (Hippocamelus bisulcus) is a member of the deer family (Cervidae) classified as an endangered species. The size of its population, estimated at 350-500 heads in Argentina and at 1000 in Chile, is distributed in over 100 family groups. Taking into account the gradually decreasing number of specimens, it is necessary to establish a captive breeding center. Besides reproduction and reintroduction to the natural environment, the center will help also to conduct scientific investigations on this poorly known species. Tamed animals reared on the bottle will allow to collect semen using artificial vagina, and would provide an opportunity to establish a live semen bank protected in liquid nitrogen (LN2), as a reserve of genes.
Journal
Year
Volume
66
Issue
3
Pages
449-456
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Stacja Badawcza Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Popielnie, 12-220 Ruciane-Nida, Polska
 • Research Station of Institute of Animal Reproduction and Food Research, PAS in Popielno, 12-220 Ruciane-Nida, Poland
 • DeerLab: Laboratorio de Teriogenologia. Universidad Nacional del Comahue, Argentina
author
 • CONICET: Argentine National Park Administration; Swiss Tropical and Public Health Institute, University Basel, Argentina
References
 • Asher G. W., Adam J. L., Otway W., Bowmar P., Van Reenan G., Mackintosh G. C., Dratch P., 1988. Hybridization of Pere David's deer (Elaphurus davidianus) and red deer (Cervus elaphus) by artificial insemination. J. Zool., 215, 197-203.
 • Barrio J., 2013. Hippocamelus antisensis (Artiodactyla: Cervidae). Mamm. Spec.45, 49-59.
 • Diaz N. I., Smith-Flueck J., 2000. The Patagonian huemul. A mysterious deer on the brink of extinction. Literature of Latin America, Buenos Aires.
 • Drouilly P., 1983. Recopilacion de antecedents biologicos y ecologicos del huemul Cileno y consideraciones sobre su manejo. Corp. Nac. Forest., Geren. Tecin., Chile 5, 1-57.
 • Duarte J. M. B., Gonzalez S., Maldonldo J. M., 2008. The surprising evolutionary history of South American deer. Mol. Phylogenet. Evol. 49, 17-22.
 • Flueck W., 2014. Continuing impacts on red deer from a volcanic eruption in 2011. Eur. J. Wild Res. 60, 699-702.
 • Flueck W., 2015. Osteopathology and selenium deficiency co-occuring in a population of endangered Patagonian huemul (Hippocamelus bisulcus). BMC Res. Notes 8, 330.
 • Flueck W., Smith-Flueck J. A., 2006. Predicaments of endangered huemul deer, Hippocamelus bisulcus, in Argentina: a review. Eur. J. Wild Res. 52, 69-80.
 • Flueck W., Smith-Flueck J. A., 2008. Age-independent osteopathology in skeletons of a South American cervid, the Patagonian huemul (Hippocamelus bisulcus). J. Wildlife Dis. 44, 636-648.
 • Gill J., 2002. Skutki restytucji żubra, po 70 latach hodowli, na tle innych gatunków zagrożonych homozygotycznością. Kosmos 51, 483-489.
 • Giżejewski Z., 1994. Badania nad rozrodem żeńskich hybrydów żubra (Bison bonasus L.) z bydłem domowym (Bos taurus L.) ze szczególnym uwzględnieniem czasu owulacji. Praca doktorska, ART w Olsztynie.
 • Giżejewski Z., 2000. Improving the artificial vagina for the separation of fractions in the ejaculate of red deer. Animal Sci. Pap. Rep. 2, 145-151.
 • Giżejewski Z., 2004. Effect of season on characteristics of red deer (Cervus elaphus L.) semen collected using modified artificial vagina. Reprod. Biol. 4, 51-66.
 • Giżejewski Z., Goździewski J., 2016. Zarządzanie populacją bobra europejskiego (Castor fiber). [W:] Zarządzanie populacją zwierząt. SGGW, Łowiec Polski, Warszawa, 60-69.
 • Giżejewski Z., Bierła J., Söderquist L., Rodriguez-Martinez H., Ekwal H., 2004. Preliminary results of evaluation of European bison (Bison bonasus) semen collected post mortem. Proc. Conference 'European Bison Conservation', Białowieża.
 • Groeben v. d. G., 1925. Zuchtbericht. Berichte der Internationalen Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents. 1, 17-21.
 • Huemul Task Force, 2012. Reassessment of morphology and historical distribution as factors in conservation efforts for the Endangered Patagonian Huemul Deer Hippocamelus bisulcus (Mollina 1782). JoTT Comm. 4, 3302-3311.
 • Jiménez J., Guineo G., Corti P., Smith J.A., Flueck W., Vila A., Gizejewski Z., Gill R., Mcshea B., Geist V., 2008. Hippocamelus bisulcus. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.1. IUCN 2009. www.iucnredlist.org.
 • Jiménez J., Guineo G., Corti P., Smith J.A., Flueck W., Vila A., Gizejewski Z., Gill R., Mcshea B., Geist V., 2016. Hippocamelus bisulcus. The IUCN Red List of Threatened Species. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T10054A3157381.en.
 • Krasińska M., Krasiński Z., 2004. Żubr Monografia Przyrodnicza. Wydawca: Studio Fotografii Przyrodniczej Hajstra, Warszawa - Białowieża 2004.
 • Krasińska M., Giżejewski Z., Czykier E., Krasiński Z. A., Matuszewska M., 2009. Changes of weight and size of European bison testes during postnatal development. Acta Theriol. 54, 111-126.
 • Krzywiński A., 1993. Hybridization of Milu stags with red deer hinds using the imprinting phenomenon. [W:] Deer in China, N. Ohtaishi and H-I Shengs (Red.), Elsevier Science Publishers, 242-246.
 • Morales N., Aldridge D., Bahamonde A., Cerda J., Araya C., Muñoz R., Saldías M.E., Lecocq C., Fresno M., Abalos P., Retmal P., 2017. Corynebacterium pseudotuberculosis infection in Patagonian Huemul (Hippocamelus bisulcus). J. Wildl. Dis., doi: 10.7589/2016-09-213.
 • Olech W., 1999. The number of ancestors and their contribution to European bison (Bison bonasus L.) population. Annals of Warsaw Agriculture Univ. SGGW, Animal Sci. 35, 111-117.
 • Olech W., 2003. Wpływ inbredu osobniczego i inbredu matki na przeżywalność cieląt żubra (Bison bonasus L.). Rozprawy Naukowe i Monografie SGGW, Warszawa, 1-87.
 • Slatis H. M., 1960. An analysis of inbreeding in the European bison. Genetics 45, 275-287.
 • Sroka J., Giżejewski Z., Wojcik-Fatala A., Stojecki K., Bilska-Zając E., Dutkiewicz J., Cencek T., Karamon J., Zając V., Kusyk P., Dąbrowska J., Kochanowski M., 2015. Potential role of beavers (Castor fiber) in contamination of water in Masurian Lake District (north-east Poland) with protozoan parasites Cryptosporidium spp. and Giardia duodenalis. Bull. Veter. Instit. Pulawy 59, 219-228.
 • Tompkins Conservation Boletin Vida Silvestre, 2016. Una decada de conservacion del huemul. No 1.
 • Villa A.R., Lopez R., Pastore H., Faudez R., Serret A., 2006. Current distribution and conservation of the huemul (Hippocamelus bisulcus) in Argentina and Chile. Mastozool. Neotropical 13, 263-260.
 • Whitehead G. K., 1993. The Whitehead Encyclopedia of Deer. Swan Hill Press, Shrewsbury, UK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv66p449kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.