PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2017 | 66 | 3 | 435-440
Article title

Ewolucyjna utrata kończyn u jaszczurek

Content
Title variants
EN
Evolutionary loss of limbs in some taxa of lizards
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Redukcja kończyn u łuskonośnych, zaszła w obrębie 52 linii ewolucyjnych przynajmniej 62 razy, z czego w przypadku jaszczurek, redukcje w obrębie obu kończyn jednocześnie zaszły 20 razy. Wśród jaszczurek o zredukowanej liczbie kończyn (lub też paliczków), występują dwa główne typy morfologiczno-ekologiczne, które można określić mianami "krótkoogonowych kopaczy" i "długoogonowych lądowców". Jedną z teorii tłumaczących zanikanie, lub też redukcje składowych części kończyny, jest usprawnienie metod ucieczki przed drapieżnikiem - teoria ta jest dobrze opisana na przykładzie scynków z rodzaju Chalcides. Alternatywna hipoteza wyjaśnia redukcje kończyn adaptacją do drapieżnictwa. Przykładami jaszczurek, które obrały tą strategię są australijskie Pygopodidae, których przedstawiciele spełniają ekologiczną funkcję węży.
EN
Reduction of limbs has occurred within 52 evolutionary lines of Squamata at least 62 times, of which in the case of lizards, the manus and pes has been reduced together at least 20 times. Among lizards with the reduced number of limbs (or phalanges), there are two morpho-ecological types, which can be named "short tail diggers" and "long tail surface dwellers". One of the theories explaining the occurrence of loss of the whole limbs or reduction of their parts points to improvement of the ways of escape from the predators. This theory is well supported by an example of genus Chalcides belonging to the skinks family. The cause of limb reduction in the Australian Pygopodidae is different, as they play an ecological function of snakes and their limb reduction is an adaptation to hunt.
Journal
Year
Volume
66
Issue
3
Pages
435-440
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, Sienkiewicza 21 50-335 Wrocław, Polska
  • Museum of Natural History, Wroclaw University, Sienkiewicza 21 50-335 Wrocław, Poland
References
  • Greer A. E., 1991. Limb reduction in squamates: identification of the lineages and discussion of the trends. J. Herpetol. 25, 166-173.
  • Greer A. E., Caputo V., Lanza B., Palmierki R., 1998. Observations on limb reduction in the scincid lizard genus Chalcides. J. Herpetol. 32, 244-252.
  • Head J. J., Polly P. D., 2015. Evolution of snake body form reveals homoplasy in amniote Hox gene function. Nature 520, 86-89.
  • Juszczyk W., 1987. Padalec. [W:] Płazy i gady krajowe. Część 3: Gady. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 85-104.
  • Patchell F. C., Shine R., 1986. Food habits and reproductive biology of the Australian legless lizard (Pygodidae). Copeia 1, 30-39.
  • Pianka R. E., Vitt L. J., 2003. Lizards: windows to the evolution of diversity. Berkeley, California, University of California Press.
  • Wiens J. J., Slingluff J. L., 2001. How lizard turn into snakes: A phylogenetic analysis of body-form evolution in anguid lizards. Evolution 55, 2303-2318.
  • Wiens J. J., Bradley M. C., Reeder T. D., 2006. Why does a trait evolve multiple times within a clade? Repeated evolution of snakelike body form in squamate raptiles. Evolution 60, 123-141.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv66p435kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.