PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2017 | 66 | 3 | 413-420
Article title

Wpływ lotnych związków na zachowanie mszyc związane z żerowaniem

Content
Title variants
EN
Effect of volatile organic compounds on feeding behavior of aphids
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Lotne związki organiczne syntetyzowane przez rośliny, oddziałujące na owady w okresie wyboru i akceptacji żywiciela, warunkują behawioralną stronę powiązań między tymi dwiema grupami organizmów. Układ badawczy biorący pod uwagę dużą liczbę parametrów wyznaczających atrakcyjność lub repelentność poszczególnych lotnych komponentów (długość ścieżki, czas przebywania owadów w obrębie bodźca, analiza wpływu enancjomerów na mszyce) pozwala na skoncentrowanie się na wpływie związków lotnych na zachowanie mszyc. W badaniach tych bardzo pomocne są laboratoryjne testy olfaktometryczne.
EN
Volatile organic compounds (VOCs) produced by plants, acting on the aphid insects during the selection and acceptance of the host, determine behavioral links between the two groups of organisms. Experimental test systems taking into account a large number of parameters defining the attractiveness or repellent properties of individual volatile components (path length, residence time of insects within a stimulus, analysis of the impact of enantiomers), allow to focus attention of researches on the impact of VOCs on the behavior of aphids. Olfactory laboratory tests are particularly very helpful in these studies.
Journal
Year
Volume
66
Issue
3
Pages
413-420
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Prusa 12, 08-110 Siedlce, Polska
 • Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Natural Sciences, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 12 Str., 08-110 Siedlce, Poland
References
 • Bromley A. K., Dunn J. A., Anderson M.,1979. Ultrastructure of the antennal sensilla of aphids. I. Placoid and celoconic sensilla. Cell Tisue Res. 203, 427-442.
 • Campbell C. A. M., Cook F. J., Pickett J. A., Pope T. W., Wadhams L. J., Woodcock Ch. M., 2003. Responses of the aphids Phorodon humuli and Rhopalosiphum padi to sex pheromone stereochemistry in the field. J. Chem. Ecol. 29, 2225-2234.
 • Chamberlain K., Pickett J. A., Woodcock Ch. M., 2000. Plant signaling and induced defence in insect attack. Molec. Plant Pathol. 1, 67-72.
 • Cichocka E., 1980. Mszyce roślin sadowniczych Polski. PWN, Warszawa.
 • Cichocka E., 1984. Cykle roczne i wpływ mszyc na rośliny żywicielskie. Wyd. SGGW-AR, 87.
 • De Kogel W. J., Koschier E. H., Visser J. H., 1999. Y-tube olfactometer to determine the attractiveness of plant volatiles to western flower thrips. Proc. Exp. Appl. Entomol., N.E.V. Amsterdam 10, 131-135.
 • de Vos M., Jander G., 2010. Volatile communication in plant-aphid interactions. Cur. Opin. Plant Biol. 13, 366-371.
 • Dixon A. F. G., 1971. The life-cycle and host preferences of the bird cherry-oat, Rhopalosiphum padi L., and their bearing on the theories of host alternation in aphids. Ann. appl. Biol. 68, 135-147.
 • Dixon A. F. G., 1987. The way of life of aphids: host specificity, speciation and distribution. [W:] Aphids, their biology, natural enemies and control. 2A. Minks A. K., Harrewijin P. (red). Elsevier Science Publishers, Amsterdam, Netherlands, 197-207.
 • Duda M., Dubert F., 2006. Alternatywne metody kontroli liczebności szkodników i patogenów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 509, 413-430.
 • Hardie J., Visser J. H., Piron P. G. M., 1994. Perception of volatiles associated with sex and food by different adult forms of the black bean aphid, Aphis fabae. Phys. Entom. 19, 278-284.
 • Hardie J., Visser J. H., Piron P. G. M., 1995. Peripheral odour perception by adult aphid form with the same genotype but different host-plant preferences. J. Ins. Physiol. 41, 91-97.
 • Isaacs R. J., Hardie A. J., Hick B. J., Pye L. E., Smart L. J., Wadhams L. J., Woodcock C. M., 1993. Behavioural responses of Aphis fabae to isothiocyanates in the laboratory and field. Pest. Sci. 39, 349-355.
 • Jaśkiewicz B., Kmieć K., 2007. The occurrence of Panaphis juglandis (Goetze) and Chromaphis juglandicola (Kalt.) on walnut under the urban condition of Lublin. Acta Sci. Pol. Hortum Cultus 6, 15-26.
 • Kalińska B., 1980. Mszyce zbożowe. Biologia i ekologia. Post. Nauk. Roln. 3, 89-96.
 • Koschier E. H., De Kogel W. J., Visser J. H., 2000. Assessing the atractiveness of volatile plant compounds to western flower thrips Frankiniella occidentalis. J. Chem. Ecol. 26, 2643-2655.
 • Krzywiec D., 1968. Biologia mszyc. [W:] Kurs afidologii ogólnej. Achremowicz J. (red.). Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław, 53-93.
 • Krzyżanowski R., 2016. Wpływ lotnych związków orzecha włoskiego Juglans regia L. na zachowanie mszyc Panaphis juglandis (Goeze, 1778) i Chromaphis juglandicola (Kaltenbach, 1843). Wyd. UPH, Siedlce.
 • Leszczyński B., 1987. Winter wheat resistance to the grain aphid Sitobion avenae (Fabr.) (Homoptera, Aphididae). Insect Sci. App. 8, 251-254.
 • Lowe H. J. B., 1981. Resistance and susceptibility to colour forms of the aphid Sitobion avenae in spring and winter wheats (Triticum aestivum). Ann. Appl. Biol. 99, 87-98.
 • Lowe H. J. B., 1984. A behavioural difference amongst clones of the grain aphid Sitobion avenae. Ecol. Entomol. 9, 119-122.
 • Messchendorp L., 1998. Terpenoid antifeedants against insects: a behavioural and sensory study. PhD thesis. Agricultural University Wageningen, Netherlands, 1-135.
 • Niemeyer H. M., 1990. The role of secondary plant compounds in aphid-host interactions, [W:] Aphid-plant genotype interactions. Campbell R. K., Eikenbary R. D. (red.). Elsevier, Amsterdam, 187-205.
 • Norin T., 2001. Pheromones and kairomones for control of pest insects. Some current results from Swedish research program. Pure Appl. Chem. 73, 607-612.
 • Paris C. I., Llusia J., Peñuelas J., 2010. Changes in monoterpene emission rates of Quercus ilex infested by aphids tended by native or invasive Lasius ans species. J. Chem. Ecol. 36, 689-698.
 • Park K. C., Hardie J., 2002. Functional specialization and polyphenism in aphid olphactory sensilla. J. Ins. Physiol. 48, 527-535.
 • Park K. C., Hardie J., 2003. Electroantennogram responses of aphid nymps to plant volatiles. Phys. Entom. 28, 215-220.
 • Park K. C., Hardie J., 2004. Electrophysiological characterization of olfactory sensilla in the black bean aphid, Aphis fabae. J. Ins. Physiol. 50, 647-655.
 • Pettersson J., 1970. An aphid sex attractant. I. Biological studies. Ent. Scandinavica 1, 63-73.
 • Pettersson J., 1971. An aphid sex attractant. II. Histological, ethological and comparative studies. Ent. Scandinavica 2, 81-93.
 • Pickett J. A., Wadhams L. J., Woodcock C. M., Hardie J., 1992. The chemical ecology of aphids. Ann. Rev. Ent. 37, 67-90.
 • Quiroz A., Niemeyer H. M., 1998. Olfactometer-assessed responses of aphid Rhopalosiphum padi to wheat and oat volatiles. J. Chem. Ecol. 24, 113-124.
 • Rogerson J. P., 1974. The oat bird-cherry aphis, R. padi L., and comparison with R. crataegellum, Theo.(Hemiptera: Aphididae). Bull. Ent. Res. 38, 157-176.
 • Sempruch C., 2012. Interakcje między mszycami a roślinami we wstępnych etapach wyboru żywiciela. Kosmos 61, 573-586.
 • Szynkarczyk S., 1997. Porównanie zachowania się mszycy czeremchowo-zbożowej podczas żerowania na pierwotnych i wtórnych żywicielach. WSRP, Siedlce, 2-9.
 • Tjallingii W. F., 1995. Aphid-plant interactions: What goes on in the depth of the tissue? Proc. Exp. Appl. Entomol. 6, 163-169.
 • Vandermoten S., Mescher M. C., Francis F., Haubruge E., Verheggen F. J., 2012. Aphid alarm pheromone: An overview of current knowledge on biosynthesis and functions. Insect Bioch. Mol. Biol. 42, 155-163.
 • Vickerman G. P., Wratten S. D., 1979. The biology and pest status of cereal aphids (Hemiptera: Aphididae) in Europe: a review. Bull. Ent. Res. 69, 1-32.
 • Visser J. H., 1979. Electroantennogram responses of the Colorado beetle, Leptinotarsa decemlineata, to plant volatiles. Entom. Exp. Appl. 25, 86-97.
 • Visser J. H., 1983. Differential sensory perceptions of plant compounds by insects. [W:] Plant resistance to insect. Heidin P. A. (red.). ACS Symp. Series, 208, 215-230.
 • Visser J. H., Thiery D., 1985. Behavioral responses of the Colorado potato beetle to stimulation by wind and plant odors. Proc. Symp. Colorado Patato Beetle, 17th Int. Congr. Entom., Hamburg, 117-125.
 • Visser J. H., Taanman J. W., 1987. Odour-conditioned anemotaxis of apterous aphids (Cryptomyzus korschelti) in response to host plants. Phys. Entom. 12, 473-479.
 • Visser, J. H., Piron P. G. M., 1994. Perception of plant odour components by the vetch aphid Megoura viciae: shape characteristics of electroantennogram responses. Proc. Exper. App. Entomol. 5, 85-90.
 • Visser J. H., Piron P. G. M.,1995. Olfactory antennal responses to plant volatiles in apterous virginoparae of the vetch aphid Megoura viciae. Ent. Exp. App. 77, 37-46.
 • Visser J. H., Yan F. S., 1995. Electroantennogram responses of the grain aphids Sitobion avenae (F.) and Metopolophium dirhodum (Walk.) (Hom., Aphididae) to plant odour components. J. Appl. Entom. 119, 539-542.
 • Viesser J. H., Piron P. G. M., 1998. An open Y-track olfactometer for recording of aphid behavioural responseses to plant odours. Proc. Exper. App. Entomol. 9, 41-46.
 • Visser J. H., Piron P. G. M., Hardie J., 1996. The aphids' peripheral perception of plant volatiles. Ent. Exp. App. 80, 35-38.
 • Wadhams L. J., 1990. The use of coupled gas chromatography: electrophysiological techniques in the identification of insect pheromones. [W:] Chromatography and isolation of insect hormones and pheromones. McCaffery A. R., Wilson I. D. (red.). Plenum Press, New York, 289-298.
 • Yan F. S., Visser J. H., 1982. Electroantennogram responses of the cereal aphid Sitobion avenae to plant volatile components. [W:] Proc. 5th Int. Symp. Insect-Plant Relationships,. Visser J. H., Minks A. K. (red.). Wageningen, Pudoc, 387-388.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv66p413kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.