PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2017 | 66 | 3 | 379-388
Article title

Rola β-glukanu w przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym

Content
Title variants
EN
Role of β-glucan in prevention of life-style related diseases
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym z czynników pomagających w walce z otyłością i innymi chorobami cywilizacyjnymi jest dieta bogata w błonnik pokarmowy, którego jedną z frakcji jest β-glukan. Naturalnie występuje on w zbożach i niektórych grzybach. β-glukan obniża poziom cholesterolu oraz pozwala utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi, co wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem zachorowalności na choroby sercowo-naczyniowe, czy cukrzycę typu II. Dodatkowo polisacharydy te mogą poprawić odporność immunologiczną oraz wspomóc prewencję przeciwnowotworową. Żywność wzbogacona w β-glukan (np. produkty zbożowe, napoje), wprowadzona do codziennej diety może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia konsumenta. Aby uzyskać produkty atrakcyjne pod względem zdrowotnym i sensorycznym, w dalszych badaniach należy uwzględniać zarówno postać żywności, parametry procesu technologicznego jak również poznanie mechanizmów związanych z działaniem immunostymulującym i przeciwnowotworowym β-glukanów.
EN
One of the factors that help in the fight against obesity and other civilization diseases is a diet rich in fiber. One of the fraction of dietary fibre is β-glucan that can be naturally found in some grains and fungi. β-glucan decreases the levels of cholesterol and postprandial glucose in blood, which in turn are associated with a reduced risk of cardiovascular diseases and diabetes type II, respectively. There is also evidence that β-glucan is capable of improving immunological resistance, as well as of an supporting anti-tumor therapy.
The consumption of food containing β-glucan (nowadays the most common groups of a such food are grain products and beverages), as a part of daily diet, can contribute to an improvement of consumer's health. To gain the best possible results in terms of maintenance of health and sensory properties of the food, further investigations are still needed. Specifically, this concerns investigations on the influence of the form of food and parameters of technological processes, as well as mechanisms underlying β-glucan's immunomodulatory and anti-cancer properties.
Journal
Year
Volume
66
Issue
3
Pages
379-388
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Katedra Technologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 159 C, 02-787 Warszawa, Polska
 • Department of Food Technology, Faculty of Food Science, Warsaw University of Life Sciences - WULS,, Nowoursynowska 159 C, 02-787 Warsaw, Poland
 • Katedra Technologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 159 C, 02-787 Warszawa, Polska
 • Department of Food Technology, Faculty of Food Science, Warsaw University of Life Sciences - WULS,, Nowoursynowska 159 C, 02-787 Warsaw, Poland
 • Katedra Technologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 159 C, 02-787 Warszawa, Polska
 • Department of Food Technology, Faculty of Food Science, Warsaw University of Life Sciences - WULS,, Nowoursynowska 159 C, 02-787 Warsaw, Poland
References
 • Behall K. M., Scholfield D. J., Hallfrisch J., 2005. Comparison of hormone and glucose responses of overweight women to barley and oats. J. Am. Coll. Nutr. 24, 182-188.
 • Behall K. M., Scholfield D. J., Hallfrisch J. G., Liljeberg-Elmståhl H. G. M., 2012. Consumption of both resistant starch and β-glucan improves postprandial plasma glucose and insulin in women. Diabetes Care 29, 976-981.
 • Biörklund M., van Rees A., Mensink R. P., Önning G., 2005. Changes in serum lipids and postprandial glucose and insulin concentrations after consumption of beverages with β-glucans from oats or barley: a randomized dose-controlled trial. Eur. J. Clin. Nutr. 59, 1272-1281.
 • Blažeková L., Polakovičová P., Mikušová L., Kukurová K., Saxa V., Ciesarová Z., Šturdík E., 2015. Development of innovative health beneficial bread using a fermented fibre-glucan product. Czech J. Food Sci. 33, 118-125.
 • Bowman S. M., Free S. J., 2006. The structure and synthesis of the fungal cell wall. Bioessays 28, 799-808.
 • Brown G. D., Gordon S., 2003. Fungal β-glucans and mammalian immunity. Immunity 19, 311-315.
 • Brummer Y., Duss R., Wolever T. M. S., Tosh S. M., 2012. Glycemic response to extruded oat bran cereals processed to vary in molecular weight. Cereal Chem. 89, 255-261.
 • Casiraghi M. C., Garsetti M., Testolin G., Brighenti F., 2006. Post-prandial responses to cereal products enriched with barley β-glucan. J. Am. Coll. Nutr. 25, 313-320.
 • Charalampopoulos D., Wang R., Pandiella S.S., Webb C., 2002. Application of cereals and cereal components in functional foods: a review. Int. J. Food Microbiol. 79, 131-141.
 • Chen J., He J., Wildman R. P., Reynolds K., Streiffer R. H., Whelton P. K., 2006. A randomized controlled trial of dietary fiber intake on serum lipids. Eur. J. Clin. Nutr. 60, 62-68.
 • Chen J., Seviour R., 2007. Medicinal importance of fungal β-(1/3), (1/6)-glucans. Mycol. Res. 111, 635-652.
 • Cheung N. K. V., Modak S., Vickers A., Knuckles B., 2002. Orally administrated β-glucans enhance anti-tumor effects of monoclonal antibodies. Cancer Immunol. Immunother. 51, 557-564.
 • Chillo S., Ranawana D. V., Pratt M., Henry C. J. K., 2011. Glycemic response and glycemic index of semolina spaghetti enriched with barley β-glucan. Nutrition 27, 653-658.
 • Codex Committee, 2009. Codex committee on nutrition and foods for special dietary uses. Thirty first session. Düsseldorf, Germany.
 • Cui S. W., Wang Q., 2009. Cell wall polysaccharides in cereals: chemical structures and functional properties. Struct. Chem. 20, 291-297.
 • Du B., Xu B., 2014. Oxygen radical absorbance capacity (ORAC) and ferric reducing antioxidant power (FRAP) of β-glucans from different sources with various molecular weight. Bioact. Carbohydr. Dietary Fibre 3, 11-16.
 • Duss R., Nyberg L., 2004. Oat soluble fibers (β-glucans) as a source of healthy snack and breakfast foods. Cereal Food World 49, 320-325.
 • Ellegard L., Andersson H., 2007. Oat bran rapidly increases bile acid excretion and bile acid synthesis: an ileostomy study. Eur. J. Clin. Nutr. 61, 938-945.
 • Falch B. H., Espevik T., Ryan L., Stokke B. T., 2000. The cytokine stimulating activity of (1/3)-β-D-glucans is dependent on the triple helix conformation. Carbohyd. Res. 3, 587-596.
 • Fda, 2008. Food labeling: Health claims; soluble dietary fiber from certain foods and coronary heart disease. Interim final rule. Fed Reg. 73, 9938-9947.
 • Gibiński M., 2008. β-glukany owsa jako składnik żywności funkcjonalnej. Żywność Nauka Technologia Jakość 2, 15-29.
 • Granfeldt Y., Nyberg L., Björck I., 2008. Muesli with 4 g oat β-glucans lowers glucose and insulin responses after a bread meal in healthy subjects. Eur. J. Clin. Nutr. 62, 600-607.
 • Heddleson R., Hite H., Marston B., Perdon A., Sung S. S., 2003. Food products with improved bile acid binding functionality and methods for their preparation. United States Patent US20030147993 A1.
 • Hozová B., Kuniak L., Kelemenová B., 2004. Application of β-D-glucans isolated from mushrooms Pleurotus ostreatus (pleuran) and Lentinus edodes (lentinan) for increasing the bioactivity of yoghurts. Czech J. Food Sci. 22, 204-214.
 • Jung K., Ha Y., Ha S-K., Han D. U., Kim D-W., Moon W. K., Chae C., 2004. Antiviral effect of Saccharomyces cerevisiae β-glucan to swine influenza virus by increased production of interferon-γ and nitric oxide. J. Vet. Med. B 51, 72-76.
 • Jurczyńska E., Saczko J., Kulbacka J., Kawa-Rygielska J., Błażewicz J., 2012. Beta-glukan, jako naturalny antykarcynogen. Pol. Merk. Lek. 33, 196-217.
 • Kapur N. K., Ashen D., Blumenthal R. S., 2008. High density lipoprotein cholesterol: an evolving target of therapy in the management of cardiovascular disease. Vasc. Health Risk Manag. 4, 39-57.
 • Kerckhoffs D. A. J. M., Hornstra G., Mensink R. P., 2003. Cholesterol-lowering effect of β-glucan from oat bran in mildly hypercholesterolemic subjects may decrease when β-glucan is incorporated into bread and cookies. Am. J. Clin. Nutr. 78, 221-227.
 • Kontula P., Jaskari J., Nollet L., De Smet I., Wright von A., Poutanen K., Mattila-Sandholm T., 1998. The colonization of a simulator of the human intestinal microbial ecosystem by a probiotic strain fed on a fermented oat bran product: effects on the gastrointestinal microbiota. Appl. Microbiol. Biot. 50, 246-252.
 • Krupińska P., Zegan M., 2013. β-glukan - wybrane korzyści zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na gospodarkę lipidową. Bromatol. Chem. Toksykol. 46, 162-170.
 • Lange E., 2010. Produkty owsiane jako żywność funkcjonalna. Żywność Nauka Technologia Jakość 3, 7-24.
 • Lazaridou A., Biliaderis C. G., 2007. Molecular aspects of cereal β-glucan functionality: physical properties, technological applications and physiological effects. J. Cereal Sci. 46, 101-118.
 • Lazaridou A., Biliaderis C. G., Micha-Screttas M., Steele B.R., 2004. A comparative study on structure-function relations of mixed-linkage (1→3), (1→4) linear β-D-glucans. Food Hydrocolloids 18, 837-855.
 • Lin S., Pan Y., Luo L., Luo L., 2011. Effects of dietary β-1,3-glucan, chitosan or raffinose on the growth, innate immunity and resistance of koi (Cyprinus carpio koi). Fish Shellfish Immun. 31, 788-794.
 • Mäkeläinen H., Anttila H., Sihvonen J., Hietanen R. M., Tahvonen R., Salminen E., Mikola M., Sontag-Strohm T., 2007. The effect of β-glucan on the glycemic and insulin index. Eur. J. Clin. Nutr. 61, 779-785.
 • Mann J. I., Cummings J. H., 2009. Possible implications for health of the different definitions of dietaryfibre. Nutr. Metab. Cardiovas. 19, 226-229.
 • Manzi P., Pizzoferrato L., 2000. Beta-glucans in edible mushrooms. Food Chem. 68, 315-318.
 • Marlett J. A., McBurney M. I., Slavin J. A., 2002. Position of the American Dietetic Association. J. Am. Diet. Assoc. 102, 993-1000.
 • Martins Z. E., Erben M., Gallardo A. E., Silva R., Barbosa I., Pinho O., Ferreira I. M. P. L. V. O., 2015. Effect of spent yeast fortification on physical parameters, volatiles and sensorial characteristics of home-made bread. Int. J. Food Sci. Tech. doi: 10.1111/ijfs.12818.
 • Mat. Komisji Europejskiej, 2016. http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eb_food_en.pdf.
 • Naumann E., van Rees A. B., Önning G., Öste R., Wydra M., Mensink R. P., 2006. β-glucan incorporated into a fruit drink effectively lowers serum LDL-cholesterol concentrations. Am. J. Clin. Nutr. 83, 601-605.
 • Olafsdottir E. S., Ingólfsdottir K., 2001. Polysaccharides from Lichens: Structural characteristics and biological activity. Planta Med. 67, 199-208.
 • Önning G., Wallmark A., Persson M., Åkesson B., Elmståhl S., Öste R., 1999. Consumption of oat milk for 5 weeks lowers serum cholesterol and LDL cholesterol in free-living men with moderate hypercholesterolemia. Ann. Nutr. Metab. 43, 301-309.
 • Peng P., She D., 2014. Isolation, structural characterization, and potential applications of hemicelluloses from bamboo: A review. Carbohyd. Polym. 112, 701-720.
 • Queenan K. M., Stewart M. L., Smith K. N., Thomas W., Fulcher R. G., Slavin J. L. 2007. Concentrated oat β-glucan, a fermentable fiber, lowers serum cholesterol in hypercholesterolemic adults in a randomized controlled trial. Nutr. J. doi: 10.1186/1475-2891-6-6.
 • Rajewska J., Bałasińska B., 2004. Związki biologicznie aktywne zawarte w grzybach jadalnych i ich korzystny wpływ na zdrowie. Postępy Hig. Med. Dosw. 58, 352-357.
 • Ramberg J. E., Nelson E. D., Sinnott R. 2010. Immunomodulatory dietary polysaccharides, a systematic review on the literature. Nutr. J. 9, 54.
 • Regand A., Tosh S. M., Wolever T. M. S., Wood P. J., 2009. Physicochemical properties of β-glucan in differently processed oat foods influence glycemic response. J. Agric. Food Chem. 57, 8831-8838.
 • Rop O., Mlcek J., Jurikova T., 2009. Beta-glucans in higher fungi and their health effects. Nutr. Rev. 67, 624-631.
 • Rozporządzenie, 2012. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. Urz. UE L 136).
 • Saluk-Juszczak J., Królewska K., 2010. β-glukan drożdży Saccharomyces cerevisiae - naturalny stymulator układu immunologicznego. Kosmos 59, 151-160.
 • Samuelsen A. B., Rieder A., Grimmer S., Michaelsen T. E., Knutsen S. H., 2011. Immunomodulatory activity of dietary fiber: Arabinoxylan and mixed-linked beta-glucan isolated from barley show modest activities in vitro. Int. J. Mol. Sci. 12, 570-587.
 • Sangwan S., Singh R., Tomar S. K., 2014. Nutritional and functional properties of oats: An update. J. Innovat. Biol. 1, 3-14.
 • Synytsya A., Novák M., 2013. Structural diversity of fungal glucans. Carbohyd. Polym. 92, 792-809.
 • Talati R., Baker W. L., Pabilonia M. S., White C. M., Coleman C. I., 2009. The effects of barley-derived soluble fiber on serum lipids. Ann. Fam. Med. 7, 157-163.
 • Tappy L., Gügolz E., Würsch P., 1996. Effects of breakfast cereals containing various amounts of β-glucan fibers on plasma glucose and insulin responses in NIDDM subjects. Diabetes Care 19, 831-834.
 • Theuwissen E., Mensik R. P., 2007. Simultaneous intake of betaglucan and plant stanol esters affects lipid metabolism in slightly hypercholesterolemic subjects. J. Nutr. 137, 583-588.
 • Thondre P. S., Henry C. J. K., 2009. High-molecular-weight barley β-glucan in chapatis (unleavened Indian flatbread) lowers glycemic index. Nutr. Res. 29, 480-486.
 • Topping D., 2007. Cereal complex carbohydrates and their contribution to human health. J. Cereal Sci. 46, 220-229.
 • Tosh S. M., Brummer Y., Wolever T. M. S., Wood P. J., 2008. Glycemic response to oat bran muffins treated to vary molecular weight of β-glucan. Cereal Chem. 85, 211-217.
 • van Kruijsdijk R. C. M., Wall van der E., Visseren F. L. J., 2009. Obesity and cancer: The role of dysfunctional adipose tissue. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 18, 2569-2578
 • Volman J. J., Ramakers J. D., Plat J., 2008. Review. Dietary modulation of immune function by β-glucans. Physiol. Beha. 94, 276-284.
 • Waszkiewicz-Robak B., Karwowska W., Świderski F., 2005. Beta-glukan jako składnik żywności funkcjonalnej. Bromatol. Chem. Toksykol. 38, 301-306.
 • Whitehead A., Beck E. J., Tosh S., Wolever T. M. S., 2014. Cholesterol-lowering effects of oat β-glucan: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am. J. Clin. Nutr. 100, 1413-1421.
 • Wolever T. M. S., Tosh S. M., Gibbs A. L., Brand-Miller J., Duncan A. M., Hart V., Lamarche B., Thomson B. A., Duss R., Wood P. J., 2010. Physicochemical properties of oat β-glucan influence its ability to reduce serum LDL cholesterol in humans: a randomized clinical trial. Am. J. Clin. Nutr. 92, 723-732.
 • Wood P. J., Beer M. U., Butler G., 2000. Evaluation of role of concentration and molecular weight of oat β-glucan in determining effect of viscosity on plasma glucose and insulin following an oral glucose load. Brit. J. Nutr. 84, 19-23.
 • Würsch P., Pi-Sunyer F. X., 1997. The role of viscous soluble fiber in the metabolic control of diabetes: A review with special emphasis on cereals rich in β-glucan. Diabetes Care 20, 1774-1780.
 • Yamada J, Hamuro J., Hatanaka H., Hamabata K., Kinoshita S., 2007. Alleviation of seasonal allergic symptoms with superfine beta-1,3 - glucan: a randomized study. J Allergy Clin Immunol.119,1119-1126.
 • Zeković D. B., Kwiatkowski S., Vrvić M. M., Jakovljević D., Moran C. A., 2005. Natural and modified (1→3)-β-D-glucans in health promotion and disease alleviation. Crit. Rev. Biotechnol. 25, 205-230.
 • Zhang M., Cui S. W., Cheung P. C. K., Wang Q., 2007. Antitumor polysaccharides from mushrooms: a review on their isolation process, structural characteristics and antitumor activity. Trends Food. Sci. Tech. 18, 4-19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv66p379kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.