PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2017 | 66 | 2 | 313-325
Article title

Gruźlica - zapomniana choroba, o której warto pamiętać

Content
Title variants
EN
Tuberculosis - the forgotten disease worth to remember
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Gruźlica wciąż stanowi poważny problem epidemiologiczny na całym świecie. Ponad 130 lat wytężonej pracy naukowców na całym świecie nie przyniosło zapewniającej protekcję szczepionki przeciwgruźliczej, szybkich i pewnych metod diagnozowania tej choroby oraz skutecznych sposobów leczenia gruźlicy wywoływanej przez izolowane ze wzrastającą częstością wielolekooporne prątki gruźlicy. Wywołujące gruźlicę prątki Mycobacterium tuberculosis są Gram-dodatnimi pałeczkami tlenowymi o unikatowej w świecie bakterii ścianie komórkowej, która zbudowana jest, poza peptydoglikanem i polisacharydami, z nietypowych glikolipidów i lipidów, w tym długołańcuchowych kwasów mykolowych, będących silnymi modulatorami układu odpornościowego człowieka. Diagnozowanie gruźlicy oparte jest na hodowli prątków na podłożach bakteriologicznych, obok której wykonywane jest badanie bakterioskopowe plwociny, radiologiczna ocena zmian w klatce piersiowej, tuberkulinowy test skórny, czy też testy molekularne (AMPLICOR Mycobacterium tuberculosisis Xpert MTB/RIF) lub metody wykorzystujące mykobakteriofagi (FastPlaque oraz ReporterPhage). Istotnym problem epidemiologicznym są uśpione (latente) zakażenia prątkami gruźlicy, które wykrywa się testami interferonowymi (QuantiFERON®-TB Gold Plus oraz T-SPOT.TB). Mimo znacznego postępu wciąż brakuje szybkich, wiarygodnych i tanich testów diagnostycznych gruźlicy.
EN
Tuberculosis (TB) remains a serious epidemiological problem throughout the world. More than 130 years of hard work of scientists around the world has not delivered fully protective vaccine for TB, fast and reliable methods for diagnosing and effective treatment of tuberculosis caused by multi-drug resistant Mycobacterium tuberculosis (MDR-TB), isolated recently with an increasing incidence. MDR- TB are Gram-positive, aerobic bacilli with the unique bacterial cell wall, which is built not only of peptidoglycan and polysaccharides, but also of unusual glycolipids and lipids, including long-chain mycolic acids, which are potential modulators of the human immune system. Diagnosis of tuberculosis is based on the culture of mycobacteria on bacteriological media, alongside which are carried out: bacterioscopy of sputum, radiographic assessment of changes in the chest, tuberculin skin test, or molecular test (AMPLICOR Mycobacterium tuberculosisis Xpert MTB/RIF), and tests with mycobacteriohages (FastPlaque and ReporterPhage). The important epidemiological issue are dormant (latent) mycobacterial infections, which can be detected by interferon-γ release assays (QuantiFERON®-TB Gold Plus and T-SPOT.TB). Despite considerable progress we are still lacking high-speed, reliable and low-cost diagnostic tests for tuberculosis.
Journal
Year
Volume
66
Issue
2
Pages
313-325
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polska
 • Department of Immunology and Infectious Biology, Institute of Microbiology, Biotechnology and Immunology, The Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Poland
 • Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polska
 • Department of Immunology and Infectious Biology, Institute of Microbiology, Biotechnology and Immunology, The Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Poland
 • Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polska
 • Department of Immunology and Infectious Biology, Institute of Microbiology, Biotechnology and Immunology, The Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Poland
References
 • Andersen P., Munk M. E., Pollock J. M., Doherty T. M., 2000. Specific immune-based diagnosis of tuberculosis. Lancet 356, 1099-1104.
 • Augustynowicz-Kopeć E., Zwolska Z., 2010. Postępy w diagnostyce i epidemiologii molekularnej Mycobacterium tuberculosis. Post. Microbiol. 49, 151-156.
 • Augustynowicz-Kopeć E., Demkow U., Grzelewska-Rzymkowska I., Korzeniewska-Koseła M., Langfort R., Michałowska-Mtczuk D., Rowińska-Zakrzewska E., Zielonka T., Ziołkowski J., Zwolska Z., 2013. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania, leczenia i zapobiegania gruźlicy u dorosłych i dzieci. Pneumonologia i Alergologia Polska 81, 323-339.
 • Barman P., Gadre D., 2007. A study of phage based diagnostic technique for tuberculosis. Indian J. Tuberc. 54, 36-40.
 • Brennan P. J., 2003. Structure, function, and biogenesis of the cell wall of Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis 83, 91-97.
 • Burrill J., Williams C. J., Bain G., Conder G., Hine A. L., Misra R. R., 2007. Tuberculosis: a radiologic review. Radiographics 27, 1255-1273.
 • Chen J., Zhang R., Wang J., Liu L., Zheng Y., Shen Y., Qi T., Lu H., 2011. Interferon-gamma release assays for the diagnosis of active tuberculosis in HIV-infected patients: a systemic review and meta-analysis. PLoS One 6, e26827.
 • Cole S. T., Brosch R., Parkhill J., Garnier T., Churcher C., Harris D., Gordon S. V., Eiglmeier K., Gas S., Barry C. E., Tekaia F., Badcock K., Basham D., Brown D., Chillingworth T., 1998. Deciphering the biology of Mycobacterium tuberculosis from the complete genome sequence. Nature 393, 537-544.
 • Collins D. M., 2001. Virulence factors of Mycobacterium bovis. Tuberculosis 81, 97-102.
 • Cruz A., Fraga A. G., Fountain J. J., Rangel-Moreno J., Torrado E., Saraiva M., Pereira D. R., Randall T. D., Pedrosa J., Cooper A. M., Castro A.G., 2010. Pathological role of interleukin 17 in mice subjected to repeated BCG vaccination after infection with Mycobacterium tuberculosis. J. Exp. Med. 207, 1609-1616.
 • Dai Y., Feng Y., Xu R., Xu W., Lu W., Wang J., 2012. Evaluation of interferon-gamma release assays for the diagnosis of tuberculosis: an updated meta-analysis. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 31, 3127-3137.
 • Daniel T.M., 2006. The history of tuberculosis. Respir. Med. 100, 1862-1870.
 • Dong C., Martinez G. J., 2011. T cells: the usual subsets. Nat. Rev. Immunol. 11, http://www.nature.com/nri/posters/tcellsubsets/nri1009_tcellsubsets_poster.pdf.
 • Druszczyńska M., Strapagiel D., Rudnicka W., 2009. Molekularne i komórkowe parametry w gruźlicy. Nowa Med. 1, 43-47.
 • Druszczyńska M., Włodarczyk M., Fol M., Rudnicka W., 2011. Rozpoznawanie antygenów prątków przez fagocyty. Post. Hig. Med. Dosw. 65, 28-39.
 • Druszczyńska M., Kowalewicz-Kulbat M., Fol M., Włodarczyk M., Rudnicka W., 2012. Latent M. tuberculosis infection-pathogenesis, diagnosis, treatment and prevention strategies. Pol. J. Microbiol. 61, 3-10.
 • Druszczynska M., Wlodarczyk M., Janiszewska-Drobinska B., Kielnierowski G., Zawadzka J., Kowalewicz-Kulbat M., Fol M., Szpakowski P., Rudnicka K., Chmiela M., Rudnicka W., 2013. Monocyte signal transduction receptors in active and latent tuberculosis. Clin. Dev. Immunol., doi: 10.1155/2013/851452.
 • Dubaniewicz A., Kämpfer S., Singh M., 2006. Serum anti-mycobacterial heat shock proteins antibodies in sarcoidosis and tuberculosis. Tuberculosis 86, 60-67.
 • Ducati R. G., Ruffino-Netto A., Basso L. A., Santos D. S., 2006. The resumption of consumption - a review on tuberculosis. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 101, 697-714.
 • Empadinhas N., Albuquerque L., Mendes V., Macedo-Ribeiro S., da Costa M. S., 2008. Identification of the mycobacterial glucosyl-3-phosphoglycerate synthase. FEMS Microbiol. Lett. 280, 195-202.
 • Flores A. R., Parsons L. M., Pavelka M. S. Jr., 2005. Genetic analysis of the beta-lactamases of Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium smegmatis and susceptibility to beta-lactam antibiotics. Microbiology 151, 521-532.
 • Forrellad M. A., Klepp L. I., Gioffré A., Sabio y García J., Morbidoni H. R., de la Paz Santangelo M., Cataldi A. A., Bigi F., 2013. Virulence factors of the Mycobacterium tuberculosis complex. Virulence 4, 3-66.
 • Gengenbacher M., Kaufmann S. H., 2012. Mycobacterium tuberculosis : success through dormancy. FEMS Microbiol. Rev. 36, 514-532.
 • Guenin-Macé L., Siméone R., Demangel C., 2009. Lipids of pathogenic Mycobacteria: contributions to virulence and host immune suppression. Transbound. Emerg. Dis. 56, 255-268.
 • Gutierrez M. C., Brisse S., Brosch R., Fabre M., Omaïs B., Marmiesse M., Supply P., Vincent V., 2005. Ancient origin and gene mosaicism of the progenitor of Mycobacterium tuberculosis. PLoS Pathog. 1, e5.
 • Hazbón M. H., Guarín N., Ferro B. E., Rodríguez A. L., Labrada L. A., Tovar R., Riska P. F., Jacobs W. R. Jr., 2003. Photographic and luminometric detection of luciferase reporter phages for drug susceptibility testing of clinical Mycobacterium tuberculosis isolates. J. Clin. Microbiol. 41, 4865-4869.
 • IGiChP, 2016. Gruźlica w Polsce. Biuletyn Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. http://www.igichp.edu.pl/pobierz/Biuletyn_2016.zip.
 • Jafari C., Lange C., 2008. Suttons's law: local immunodiagnosis of tuberculosis. Infection 36, 510-514.
 • Kashyap R. S., Shekhawat S. D., Nayak A. R., Purohit H. J., Taori G. M., Daginawala H. F., 2013. Diagnosis of tuberculosis infection based on synthetic peptides from Mycobacterium tuberculosis antigen 85 complex. Clin. Neurol. Neurosurg. 115, 678-683.
 • Kaufman S. H. E., Paul van Helden., 2008. Handbook of tuberculosis. Clinics, diagnostics, therapy and epidemiology. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
 • Kaufmann S. H., Cole S. T., Mizrahi V., Rubin E., Nathan C., 2005. Mycobacterium tuberculosis and the host response. J. Exp. Med. 201, 1693-1697.
 • Kleinnijenhuis J., Oosting M., Joosten L. A., Netea M. G., Van Crevel R., 2011. Innate immune recognition of Mycobacterium tuberculosis. Clin. Dev. Immunol., doi: 10.1155/2011/405310.
 • Kocik J., Bielecka A., Roszkowiak A., Kubiak L., Lasocki K., Niemcewicz M., Targowski T., 2012. Immunodiagnostics of latent tuberculosis among polish armed forces clinical immunology. Centr. Eur. J. Immunol. 37, 159-163.
 • Koul A, Arnoult E, Lounis N, Guillemont J, Andries K., 2011. The challenge of new drug discovery for tuberculosis. Nature 469, 483-490.
 • Kowalski K., Szewczyk R., Druszczyńska M., 2012. Kwasy mikolowe - potencjalne markery diagnostyki oportunistycznych zakażeń mikroorganizmami z podrzędu Corynebacterineae. Post. Hig. Med. Dosw. 66, 461-468.
 • Krysztopa-Grzybowska K., Lutyńska A., 2014. Advances in the development of new vaccines against tuberculosis. 100 years after the introduction of BCG. Post. Hig. Med. Dosw. 68, 768-776.
 • Kunnath-Velayudhan S., Gennaro M. L., 2011. Immunodiagnosis of tuberculosis: a dynamic view of biomarker discovery. Clin. Microbiol. Rev. 24, 792-805.
 • Lawn S. D., 2012. Point-of-care detection of lipoarabinomannan (LAM) in urine for diagnosis of HIV-associated tuberculosis: a state of the art review. BMC Infect. Dis. 12, 103.
 • Ling D. I., Pai M., Davids V., Brunet L., Lenders L., Meldau R., Calligaro G., Allwood B., van Zyl-Smit R., Peter J., Bateman E., Dawson R., Dheda K., 2011. Are interferon-γ release assays useful for diagnosing active tuberculosis in a high-burden setting? Eur. Respir. J. 38, 649-656.
 • Mehrotra J., Bishai W. R., 2001. Regulation of virulence genes in Mycobacterium tuberculosis. Int. J. Med. Microbiol. 291, 171-182.
 • Michałowska-Mitczuk D., 2000. Rozpoznawanie gruźlicy. Nowa Medycyna 4, http://www.czytelniamedyczna.pl/1556,rozpoznawanie-gruzlicy.html.
 • Muddaiah R. K., James P. M., Lingegowda R. K., 2013. Comparativestudy of smear microscopy, rapid slide culture, and Lowenstein - Jensen culture in cases of pulmonary tuberculosis in a tertiary care hospital. J. Res. Med. Sci. 18, 767-771.
 • Nakiyingi L., Moodley V. M., Manabe Y. C., Nicol M. P., Holshouser M., Armstrong D. T., Zemanay W., Sikhondze W., Mbabazi O., Nonyane B. A., Shah M., Joloba M. L., Alland D., Ellner J. J., Dorman S. E., 2014. Diagnostic accuracy of a rapid urine lipoarabinomannan test for tuberculosis in HIV-infected adults. J. Acquir. Immune. Defic. Syndr. 66, 270-279.
 • Neill S. D., Skuce R. A., Pollock J. M., 2005. Tuberculosis - new light from an old window. J. Appl. Microbiol. 98, 1261-1269.
 • Olaru I. D., von Groote-Bidlingmaier F., Heyckendorf J., Yew W. W., Lange C., Chang K. C., 2015. Novel drugs against tuberculosis: a clinician's perspective. Eur. Respir. J. 45, 1119-1131.
 • Onur H., Hatipoğlu S., Arıca V., Hatipoğlu N., Arica S. G., 2012. Comparison of quantiferon test with tuberculin skin test for the detection of tuberculosis infection in children. Inflammation 35, 1518-1524.
 • Palomino J., 2006. Newer Diagnostics for tuberculosis and multi-drug resistant tuberculosis. Curr. Opin. Pulm. Med. 12, 172-178.
 • Parida S. K., Kaufmann S. H., 2010. The quest for biomarkers in tuberculosis. Drug Discov. Today 15, 148-157.
 • Phunpae P., Chanwong S., Tayapiwatana C., Apiratmateekul N., Makeudom A., Kasinrerk W., 2014. Rapid diagnosis of tuberculosis by identification of Antigen 85 in mycobacterial culture system. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 78, 242-248.
 • Plüddemann A., Mukhopadhyay S., Gordon S., 2006. The interaction of macrophage receptors with bacterial ligands. Expert. Rev. Mol. Med. 8, 1-25.
 • Pollock L, Basu Roy R., Kampmann B., 2013. How to use: interferon γ release assays for tuberculosis. Arch. Dis. Child Educ. Pract. Ed. 98, 99-105.
 • Rajan A. N., Kashyap R. S., Purohit H. J., Taori G. M., Daginawala H. F., 2007. Serodiagnosis of tuberculosis based on the analysis of the 65 kD heat shock protein of Mycobacterium tuberculosis. Int. J. Tuberc. Lung Dis. 11, 792-797.
 • Ramos J. M., Robledano C., Masiá M., Belda S., Padilla S., Rodríguez J. C., Gutierrez F., 2012. Contribution of Interferon gamma release assays testing to the diagnosis of latent tuberculosis infection in HIV-infected patients: A comparison of QuantiFERON-TB Gold In Tube, T-SPOT.TB and tuberculin skin test. BMC Infect. Dis. 12, 169.
 • Rangaka M. X., Wilkinson K. A., Glynn J. R., Ling D., Menzies D., Mwansa-Kambafwile J., Fielding K., Wilkinson R. J., Pai M., 2012. Predictive value of interferon-γ release assays for incident active tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect. Dis. 12, 45-55.
 • Rudnicka W., 2004. Molekularne mechanizmy odporności na gruźlicę. Post. Mikrobiol. 43, 107-127.
 • Safianowska A., Walkiewicz R., Nejman-Gryz P., Grubek-Jaworska H., 2012. Zastosowanie wybranych komercyjnych testów molekularnych w mikrobiologicznej diagnostyce gruźlicy. Pneumonol. Alergol. Pol. 80, 6-12.
 • Savolainen L., Kantele A., Sandboge B., Sirén M., Valleala H., Tuompo R., Pusa L., Erkinjuntti-Pekkanen R., Knuuttila A., Ku C. L., Chi C. Y., Vasankari T., Tuuminen T., 2013. Modification of clear view tuberculosis (TB) enzyme-linked immunosorbent assay for TB patients not infected with HIV. Clin. Vaccine Immunol. 20, 1479-1482.
 • Sester M., Sotgiu G., Lange C., Giehl C., Girardi E., Migliori G. B., Bossink A., Dheda K., Diel R., Dominguez J., Lipman M., Nemeth J., Ravn P., Winkler S., Huitric E., Sandgren A., Manissero D., 2011. Interferon-γ release assays for the diagnosis of active tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. Eur. Respir. J. 37, 100-111.
 • Sharma S.K., Mohan A., 2013. Tuberculosis: From an incurable scourge to a curable disease - journey over a millennium. Indian J. Med. Res. 137, 455-493.
 • Singh A., Kumar V., 2012. Specific and rapid detection of Mycobacterium tuberculosis complex in clinical samples by polymerase chain reaction. Interdiscipl. Persp. Infecti. Diseases 2012, doi:10.1155/2012/654694.
 • Singhal R., Myneedu V. P., 2015. Microscopy as a diagnostic tool in pulmonary tuberculosis. Int. J. Mycobacteriol. 4, 1-6
 • Smith I., 2003. Mycobacterium tuberculosis pathogenesis and molecular determinants of virulence. Clin. Microbiol. Rev. 16, 463-496.
 • Steingart K. R., Ng V., Henry M., Hopewell P. C., Ramsay A., Cunningham J., Urbanczik R., Perkins M. D., Aziz M. A., Pai M., 2006. Sputum processing methods to improve the sensitivity of smear microscopy for tuberculosis: a systematic review. Lancet Infect. Dis. 6, 664-674.
 • Steingart K. R., Sohn H., Schiller I., Kloda L. A., Boehme C. C., Pai M., Dendukuri N., 2013. Xpert® MTB/RIF assay for pulmonary tuberculosis and rifampicin resistance in adults. Cochrane Database Syst. Rev. 1, doi: 10.1002/14651858.CD009593.pub2..
 • Sun A. H., Fan X. L., Li L. W., Wang L. F., Ans W. Y., Yan J., 2009. Rapid detection of rpoB gene mutations in rif-resistant M. tuberculosis isolates by oligonucleotide microarray. Biomed Environ Sci 22, 253-258.
 • Swai H. F., Mugusi F. M., Mbwambo J. K., 2011. Sputum smear negative pulmonary tuberculosis: sensitivity and specificity of diagnostic algorithm. BMC Res Notes 4, 475.
 • Swindells S., 2012. New drugs to treat tuberculosis. F1000 Medicine Reports 4, 12.
 • Szewczyk R., Kowalski K., Janiszewska-Drobinska B., Druszczyńska M., 2013. Rapid method for Mycobacterium tuberculosis identification using electrospray ionization tandem mass spectrometry analysis of mycolic acids. Diagn Microbiol Infect Dis 76, 298-305.
 • Vassilopoulos D., Tsikrika S., Hatzara C., Podia V., Kandili A., Stamoulis N., Hadziyannis E., 2011. Comparison of two gamma interferon release assays and tuberculin skin testing for tuberculosis screening in a cohort of patients with rheumatic diseases starting anti-tumor necrosis factor therapy. Clin Vaccine Immunol 18, 2102-2108.
 • Villemagne B., Crauste C., Flipo M., Baulard A., Déprez B., Willand N., 2012. Tuberculosis: the drug development pipeline at a glance. Eur J Med Chem 51, 1-16.
 • Wallis R. S., Kim P., Cole S., Hanna D., Andrade B. B., Maeurer M., Schito M., Zumla A., 2013. Tuberculosis biomarkers discovery: developments, needs, and challenges. Lancet Infect Dis 13, 362-372.
 • Wallis R. S., Kim P., Cole S., Hanna D., Andrade B. B., Maeurer M., Schito M., Zumla A., 2013. Tuberculosis biomarkers discovery: developments, needs, and challenges. Lancet Infect Dis 13, 362-372.
 • Who, 2014. Global tuberculosis raport 2014. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/ 137094/1/9789241564809_eng.pdf
 • Who, 2015. Global tuberculosis raport 2015. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/191102/1/9789241565059_eng.pdf.
 • Wlodarczyk M., Rudnicka W., Janiszewska-Drobinska B., Kielnierowski G., Kowalewicz-Kulbat M., Fol M., Druszczynska M., 2014. Interferon-gamma assay in combination with tuberculin skin test are insufficient for the diagnosis of culture-negative pulmonary tuberculosis. PLoS One 15, e107208.
 • Włodarczyk M., Druszczyńska M., Janiszewska-Drobińska B., Kielnierowski G., Zawadzka J., Rudnicka W., 2012. Test interferonowy i tuberkulinowy u pacjentów z aktywną gruźlicą płuc potwierdzoną i niepotwierdzoną bakteriologicznie oraz u chorych z ostrym nieprątkowym zakażeniem układu oddechowego. Sepsis 5, 213-221.
 • Zumla A., Hafner R., Lienhardt Ch., Hoelscher M., Nunn A., 2012. Advancing the development of tuberculosis therapy. Nat Rev Drug Discov 11, 171-172.
 • Zwolska Z., 2010. Koch i jego dokonania - rys historyczny. Post Mikrobiol 49, 139-150.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv66p313kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.