PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2017 | 66 | 2 | 273-283
Article title

Jajnik kury domowej (Gallus domesticus) w badaniach procesu nowotworzenia*

Content
Title variants
EN
The hen's (Gallus domesticus) ovary in studies on carcinogenesis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nowotwór jajnika jest najgroźniejszym spośród nowotworów ginekologicznych, skutkującym wysoką śmiertelnością u kobiet. Zapadalność na niego zwiększa się z wiekiem i jest związana z częstotliwością owulacji. Zależność ta wskazuje na pochodzenie nowotworu z komórek nabłonka powierzchniowego jajnika, które ulegają ciągłym uszkodzeniom i regeneracji. Etiologia nowotworu jajnika jest jednak wciąż niejasna, dlatego jej szczegółowe poznanie jest niezbędne dla rozwoju strategii prewencyjnych, metod wczesnego wykrywania i leczenia. W ostatnich latach coraz częściej wykorzystuje się model kury domowej do badania procesu nowotworzenia w jajniku, ponieważ u ssaków nowotwór nie rozwija się spontanicznie z dużą częstotliwością. Ocena histopatologiczna różnych stadiów nowotworu jajnika kury potwierdziła jego wysokie podobieństwo do nowotworu ludzkiego, a szczegółowa charakterystyka molekularna wykazała ekspresję podobnych markerów nowotworowych, czynników immunologicznych oraz genetycznych. Kura domowa jako model doświadczalny daje nadzieję na poznanie procesów odpowiedzialnych za powstawanie i rozwój nowotworu jajnika u kobiet.
EN
Ovarian cancer is one of the most lethal of gynecologic cancers in women. Its incidence is strongly correlated with the age and ovulation rate of patients. There are still various theories about the origin of ovarian cancer, so understanding of its etiology is vital for the development of prevention, early diagnosis and therapeutic strategies. Therefore, finding of a suitable animal model for further studies is a necessity. There is growing evidence that laying hen can be treated as the appropriate animal model, because among mammals ovarian cancer does not develop spontaneously with a sufficiently high frequency. Histopathological examinations of the chicken ovarian cancer have shown its remarkable resemblance to that of women's, while detailed molecular characterization have demonstrated expression of similar specific markers, immunological and genetic factors. The utility of laying hen as the experimental model may hopefully allow to deeper understand the processes underlying development of ovarian cancer in women.
Keywords
Journal
Year
Volume
66
Issue
2
Pages
273-283
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Polska
 • Department of Animal Physiology and Endocrinology, Faculty of Animal Sciences, University of Agriculture in Krakow, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Poland
 • Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Polska
 • Department of Animal Physiology and Endocrinology, Faculty of Animal Sciences, University of Agriculture in Krakow, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Poland
References
 • Ansenberger K., Zhuge Y., Lagman J., Richards C., Barua A., Bahr J. M., Hales D. B., 2009. E-cadherin expression in ovarian cancer in the laying hen, Gallus domesticus, compared to human ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 113, 362-369.
 • Barua A., Bitterman P., Abramowicz J. S., Dirks A. L., Bahr J. M., Hales D. B., Bradaric M. J., Edassery S. L., Rotmensch J., Luborsky J. L., 2009a. Histopathology of ovarian tumors in laying hens: a preclinical model of human ovarian cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 19, 531-539.
 • Barua A., Edassery S. L., Bitterman P., Abramowicz J. S., Dirks A. L., Bahr J. M., Hales D. B., Bradaric M. J., Luborsky J. L., 2009b. Prevalence of antitumor antibodies in laying hen model of human ovarian cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 19, 500-507.
 • Bast R. C. Jr, Urban N., Shridhar V., Smith D., Zhang Z., Skates S., Lu K., Liu J., Fishman D., Mills G., 2002. Early detection of ovarian cancer: promise and reality. Cancer Treat. Res. 107, 61-97.
 • Boerboom D., Paquet M., Hsieh M., Liu J., Jamin S. P., Behringer R. R., Sirois J, Taketo M. M., Richards J. S., 2005. Misregulated Wnt/β-catenin signaling leads to ovarian granulosa cell tumor development. Cancer Res. 65, 9206-9215.
 • Bradaric M. J., Penumatsa K., Barua A., Edassery S. L., Yu Y., Abramowicz J. S., Bahr J. M., Luborsky J. L., 2013. Immune cells in the normal ovary and spontaneous ovarian tumors in the laying hen (Gallus domesticus) model of human ovarian cancer. PLoS One 8, e74147.
 • Chandler R. L., Damrauer J. S., Raab J. R., Schisler J. C., Wilkerson M. D., Didion J. P., Starmer J., Serber D., Yee D., Xiong J., Darr D. B., Pardo-Manuel de Villena F., Kim W. Y., Magnuson T., 2015. Coexistent ARID1A-PIK3CA mutations promote ovarian clear-cell tumorigenesis through pro-tumorigenic inflammatory cytokine signalling. Nat. Comm. 27, 6118.
 • Connolly D., 2009. Animal models of ovarian cancer. [W:] Ovarian cancer. Stack M. S., Fishman D. A. (red.). Wyd. Springer, 353-391.
 • Dikshit A., Gomes Filho M. A., Eilati E., McGee S., Small C., Gao C., Klug T., Hales D. B., 2015. Flaxseed reduces the pro-carcinogenic micro-environment in the ovaries of normal hens by altering the PG and oestrogen pathways in a dose-dependent manner. Br. J. Nutr. 113, 1384-1395.
 • Eilati E., Pan L., Bahr J. M., Hales D. B., 2012. Age dependent increase in prostaglandin pathway coincides with onset of ovarian cancer in laying hens. Prostaglandins Leukot. Essent. Fatty Acids 87, 177-84.
 • Fong M. Y., Kakar S. S., 2009. Ovarian cancer mouse models: a summary of current models and their limitations. J. Ovarian Res. 2, 12.
 • Fredrickson T., 1987. Ovarian tumors of the hen. Environ. Health Perspect. 73, 35-51.
 • Giles J., Elkin R., Trevino L., Urick M., Ramachandran R., Johnson P., 2010. The restricted ovulator chicken: a unique animal model for investigating the etiology of ovarian cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 20, 738-744.
 • Gonzalez Bosquet J., Peedicayil A., Maguire J., Chien J., Rodriguez G. C., Whitaker R., Petitte J. N., Anderson K. E., Barnes H. J., Shridhar V., Cliby W. A., 2011. Comparison of gene expression patterns between avian and human ovarian cancers. Gynecol. Oncol. 120, 256-264.
 • Gregson R. L., Lewis D. J., Abbott D. P., 1984. Spontaneous ovarian neoplasms of the laboratory rat. Vet. Pathol. 21, 292-299.
 • Hrabia A., 2015. Growth hormone production and role in the reproductive system of female chicken. Gen. Comp. Endocrinol. 220, 112-118.
 • Hrabia A., Paczoska-Eliasiewicz H., Rzasa J., 2004. Effect of prolactin on estradiol and progesterone secretion by isolated chicken ovarian follicles. Folia Biol. 52, 197-203.
 • Jackson E., 2014. World Cancer Research Fund. http://www.wcrf.org/sites/default/files/Ovarian-Cancer-2014-Report.pdf.
 • Johnson A. L., 2015. Reproduction in the female. [W:] Sturkie's avian physiology. Scanes C.G. (red.). Academic Press, San Diego, 635-665.
 • Johnson P., Giles J., 2013. The hen as a model of ovarian cancer. Nature Rev. 13, 432-436.
 • Johnson P., Stephens C. S., Giles J., 2015. The domestic chicken: causes and consequences of an egg a day. Poult. Sci. 94, 816-820.
 • King S., Burdette J., 2011. Evaluating the progenitor cells of ovarian cancer: analysis of current animal models. BMB Rep. 44, 435-445.
 • Kisielewski R., Tołwińska A., Mazurek A., Laudański P., 2013. Inflammation and ovarian cancer - current views. Ginekol. Pol. 84, 293-297.
 • Kujawa M. 1995. Układ płciowy żeński. [W:] Histologia. Ostrowski K. (red.). PZWL, Warszawa, 591-607.
 • Kujawa K., Lisowska K., 2015. Rak jajnika - od biologii do kliniki. Post. Hig. Med. Dośw. 69, 1275-1290.
 • Ma Y., Sun Z., de Matos R., Zhang J., Odunsi K., Lin B., 2014. Towards an animal model of ovarian cancer: cataloging chicken blood proteins using combinatorial peptide ligand libraries coupled with shotgun proteomic analysis for translational research. OMICS 18, 280-297.
 • Manyś G., 2006. Czynniki prognostyczne w raku jajnika. [W:] Ginekologia onkologiczna. Markowska J. (red.). Wyd. Urban & Partner, Wrocław, 847-855.
 • Moore C., Hubbard G., Leland M., Dunn B., Best R., 2003. Spontaneous ovarian tumors in twelve baboons: a review of ovarian neoplasms in non-human primates. J. Med. Primatol. 32, 48-56.
 • Murdoch W. J., Martinchick J. F., 2004. Oxidative damage to DNA of ovarian surface epithelial cells affected by ovulation: carcinogenic implication and chemoprevention. Exp. Biol. Med. 229, 546-552.
 • Nilsson E., Doraiswamy V., Parrott J., Skinner M., 2001. Expression and action of transforming growth factor beta (TGFbeta1, TGFbeta2, TGFbeta3) in normal bovine ovarian surface epithelium and implications for human ovarian cancer. Mol. Cell Endocrinol. 182, 145-155.
 • Nowak-Markwitz E., Spaczyński M., 2012. Rak jajnika - nowe spojrzenie na pochodzenie i histogenezę. Ginekol. Pol. 83, 454-457.
 • Rodriguez-Burford C., Barnes M., Berry W., Partridge E., Grizzle W., 2001. Immunohistochemical expression of molecular markers in an avian model: a potential model for preclinical evaluation of agents for ovarian cancer chemoprevention. Gynecol. Oncol. 81, 373-379.
 • Rząsa J., 2007. Regulacja rozrodu ptaków. [W:] Biologia rozrodu zwierząt. Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy. Krzymowski T. (red.). Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 555-578.
 • Rząsa J., Sechman A., 2015. Fizjologia ptaków - wybrane zagadnienia. [W:] Fizjologia zwierząt. Krzymowski T., Przała J. (red.). Wyd. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa, 427-450.
 • Rząsa J., Sechman A., Paczoska-Eliasiewicz H. E., Hrabia A., 2007. Biologia rozrodu ptaków - osiągnięcia i perspektywy. [W:] Postępy nauk rolniczych. Grzywacz A., i współaut. (red.). Wyd. PAN, Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Warszawa, 95-112.
 • Scanes C. G., 2015. Pituitary gland. [W:] Sturkie's avian physiology. Scanes C. G. (red.), Academic Press, San Diego, 497-533.
 • Sechman A., 2013. The role of thyroid hormones in regulation of chicken ovarian steroidogenesis. Gen. Comp. Endocrinol. 190, 68-75.
 • Sechman A., Pawłowska K., Rząsa J., 2009. Influence of triiodothyronine (T3) on secretion of steroids and thyroid hormone receptor expression in chicken ovarian follicles. Domest. Anim. Endocrinol. 37, 61-73.
 • Stammer K., Edassery S. L., Barua A., Bitterman P., Bahr J. M., Hales D. B., Luborsky J. L., 2008. Selenium-Binding Protein 1 expression in ovaries and ovarian tumors in the laying hen, a spontaneous model of human ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 109, 115-121.
 • Treviño L., Buckles E., Johnson P., 2012. Oral contraceptives decrease the prevalence of ovarian cancer in the hen. Cancer Prev. Res. 5, 343-349.
 • Urick M., Giles J., Johnson P., 2009. Dietary aspirin decreases the stage of ovarian cancer in the hen. Gynecol. Oncol. 112, 166-170.
 • Vanderhyden B., Shaw T., Ethier J., 2003. Animal models of ovarian cancer. Reprod. Biol. Endocrinol. 1, 67.
 • Walker M., Anderson D., Herndon J., Walker L., 2009. Ovarian aging in squirrel monkeys (Saimiri sciureus). Reproduction 138, 793-799.
 • Walsh K., Poteracki J., 1994. Spontaneous neoplasms in control Wistar rats. Fundam. Appl. Toxicol. 22, 65-72.
 • Wang-Johanning F., Huang M., Liu J., Rycaj K., Plummer J. B., Barnhart K. F., Satterfield W. C., Johanning G. L., 2007. Sheep stromal-epithelial cell interactions and ovarian tumor progression. Int. J. Cancer 121, 2346-2354.
 • Weiss N., Homonchuk T., Young J., 1977. Incidence of the histologic types of ovarian cancer: the US Third National Cancer Survey, 1969-1971. Gynecol. Oncol. 5, 161-167.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv66p273kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.