PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2016 | 65 | 4 | 609-619
Article title

Ogród szpitalny jako miejsce terapii i rekonwalescencji

Content
Title variants
EN
Hospital garden as the place for therapy and convalescence
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ogrody szpitalne to ogrody zakładane przy budynkach szpitalnych w celach leczniczo-rekreacyjnych, przeznaczone dla pacjentów dla wzmożenia efektów leczenia. Odpowiednio zaprojektowane ogrody przyszpitalne mogą pełnić funkcje ogrodów terapeutycznych. W pracy przedstawiono ogrody szpitalne jako miejsca terapii i rekonwalescencji w świetle badań dotyczących wpływu przestrzeni na człowieka i na podstawie wybranych przykładów rozwiązań takich ogrodów. Wskazano cechy przestrzeni terapeutycznej, które powinny być uwzględnianie przy projektowaniu ogrodów szpitalnych. Wykazano, że ogrody przyszpitalne o dużym potencjale terapeutycznym cechują trzy zintegrowane ze sobą komponenty: swojskość i bezpieczeństwo, wariantowość i urozmaicenie oraz sensoryczność przestrzeni, które kreowane są za pomocą odpowiednich cech przestrzennych i elementów zagospodarowania. Przy spełnieniu zidentyfikowanych kryteriów kształtowania przestrzeni terapeutycznej ogrody szpitalne mogą stanowić istotny element w terapii, ale są też podstawą dla kreacji przestrzeni przyjaznej człowiekowi.
EN
Hospital gardens are planted at hospital buildings for their recreational and treatment properties, designed to increase the therapeutic effects in the patients. Properly designed hospital gardens may play the role of therapeutic gardens. The paper presents hospital gardens as a place for therapy and convalescence in the light of studies on the beneficial effects of space on the man, and on the basis of selected examples of such gardens solutions. It also indicates the therapeutic qualities that should be taken into account in design of hospital gardens. It has been shown that hospital gardens of high therapeutic potential are characterized by three, mutually integrated components: homeliness and safety, variance and diversification, and sensory character of space created with the aid of appropriate spatial features and distribution of elements. Provided fulfillment of the identified criteria in shaping therapeutic space, the hospital gardens may form an essential element of therapy, and also the basis for creation of human friendly space.
Journal
Year
Volume
65
Issue
4
Pages
609-619
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Katedra Projektowania Krajobrazu, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Słowackiego 17, 71-374 Szczecin, Polska
 • Department of Landscape Design, Faculty of Environmental Management and Agriculture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Słowackiego 17, 71-374 Szczecin, Poland
 • Katedra Projektowania Krajobrazu, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Słowackiego 17, 71-374 Szczecin, Polska
 • Department of Landscape Design, Faculty of Environmental Management and Agriculture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Słowackiego 17, 71-374 Szczecin, Poland
References
 • Asla, 2016. www.asla.org.
 • Children's Hospital, 2016. http://www.stlouischildrens.org/patients-families/visiting/hospital-amenities/olson-family-garden.
 • Davis S., 1998. Development of the profession of horticultural therapy. [W:] Horticulture as therapy. principles and practice. Simons S. P., Straus M. C. (red.). Food Products Press, New York, 3-18.
 • Dorn S., Relf D., 1995. Horticulture: Meeting the needs of special populations. HortTechnol. 5, 94-103.
 • Dudkiewicz M., Marcinek B., Tkaczyk A., 2014. Idea ogrodu sensorycznego w koncepcji zagospodarowania atrium przy Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. Acta Scien. Pol. Architec. 13, 71-78.
 • Gerlach-Spriggs N., Kaufman R. E., Warner Jr. S. B., 1998. Restorative gardens: The healing landscape. Yale University Press, New Haven.
 • GrenRoofs, 2016. www.greenroofs.com.
 • Haller R., 2006. The Framework. [W:] Horticultural therapy methods-making connections in health care, human services and community programs. Haller R., Kramer C. L. (red.). The Haworth Press, New York, London, Oxford, 1-22.
 • Hortiterapia, 2012. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji 'Hortiterapia - stan obecny i perspektywy rozwoju terapii ogrodniczych'. Kraków, 15 marca 2012. http://docplayer.pl/5472295-I-ogolnopolska-konferencja-hortiterapia-stan-obecny-i-perspektywy-rozwoju-terapii-ogrodniczych-krakow-15-marca-2012.html.
 • Kaplan S., 1973. Cognitive maps, human needs and the designed environment. [W:] Environmental design research. Preiser W. F. E. (red.). Dowden, Hutchinson and Ross, Stroudsburg, PA, 275-283.
 • Kaplan S., Talbot J. F., 1983. Psychological benefits of a wilderness experience. [W:] Behavior and the natural environment. Altman I., Wohwill J. F. (red.). Plenum, New York, 163-203.
 • Kuo F. E., 2004. Horticulture, well-being, and mental health: From intuitions to evidence. Acta Hort. 639, 27-34.
 • Latkowska M. J., 2008. Hortiterapia - rehabilitacja i terapia przez pracę w ogrodzie, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 523, 229-235.
 • Latkowska M., Miernik M., 2012. Ogrody terapeutyczne - miejsca biernej i czynnej 'zielonej terapii'. Czasopismo Technologiczne 8-A, 243-251.
 • Marcus C. C., Sachs N. A., 2014. Therapeutic landscapes: an evidence-based approach to designing healing gardens and restorative outdoor spaces. Wiley, New Jersey.
 • Nowak J., 2005. Wpływ roślin ozdobnych na zdrowie człowieka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 504, 33-42.
 • Relf D., 1995. Gardening in raised beds and containers for older gardeners and individuals with physical disabilities. http://www.hort.vt.edu/human/pub426020d.html.
 • Siewniak M., Mitkowska A., 1988. Tezaurus sztuki ogrodowej. Oficyna Wyd. Rytm, Warszawa.
 • Stlouischildrens, 2016. www.stlouischildrens.org.
 • Sullivan W. C., Kuo F. E., 1996. Do trees strengthen urban communities, reduce domestic violence? Technol. Bull. 4, Foresty Rep. R8-FR 55.
 • Therapeutic, 2016. Therapeutic Landscapes Network http://www.healinglandscapes.org.
 • Ulrich R., 1999. Effects of gardens on health outcomes: Theory and research. [W:] Healing gardens: Therapeutic benefits and design recommendations. Marcus C. C., Barnes M. (red.). Wiley New York, 27-86.
 • Yuücel G. F., 2013. Hospital outdoor landscape design. [W:] Advances in landscape architecture. Özyavuz M. (red.). http://www.intechopen.com/books/advances-in-landscape-architecture/hospital-outdoor-landscape-design.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv65p609kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.