PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2016 | 65 | 4 | 583-590
Article title

Ropnie narządów wewnętrznych jako przejaw interakcji między organizmem ludzkim a środowiskiem

Content
Title variants
EN
Abscesses of internal organs as a sign of interactions between human organism and environment
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozwój ropni u człowieka jest warunkowany obecnością drobnoustrojów w środowisku życia. Nie jest to jednak jedyny czynnik środowiskowy wpływający na częstość ich występowania. W ostatnich kilkudziesięciu latach opublikowano dane wskazujące na wpływ ciśnienia atmosferycznego i temperatury na rozwój ropni ścian i struktur jamy ustnej. Istnieją również doniesienia o zależności częstości występowania ropni oczodołu, wątroby i śledziony od pory roku. Uwzględnienie modyfikującego wpływu środowiska na zapadalność na zapalenie ropne poszerza zakres możliwych analiz populacyjnych i klinicznych.
EN
Development of abscesses in humans is conditioned by the presence of microorganisms in the living environment, but this is not the only one environmental factor affecting the frequency of their occurrence. Data indicating the importance of atmospheric pressure and temperature for the development of abscesses in walls and structures of the oral cavity was published overpast several dozen years. There are also reports of the incidence of orbital abscesses and abscesses of the liver and spleen depending on the seasons. Taking into account the modifying effect of the environment on the incidence of purulent inflammation broadens the range of possible population studies and clinical thinking.
Journal
Year
Volume
65
Issue
4
Pages
583-590
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, Polska
 • Department of Diagnostic Imaging and Interventional Radiology, Autonomous Public Clinical Hospital No.1, Pomeranian Medical University in Szczecin, Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, Poland
author
 • Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, Polska
 • Students' Scientific Circle in Department of Diagnostic Imaging and Interventional Radiology Pomeranian Medical University in Szczecin, Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, Poland
 • Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, Polska
 • Students' Scientific Circle in Department of Diagnostic Imaging and Interventional Radiology Pomeranian Medical University in Szczecin, Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, Poland
 • Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, Polska
 • Students' Scientific Circle in Department of Diagnostic Imaging and Interventional Radiology Pomeranian Medical University in Szczecin, Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, Poland
 • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, Polska
 • Outpatient Clinic of Dental Surgery, University Dental Clinic, Pomeranian Medical University in Szczecin, Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, Poland
 • Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, Polska
 • Department of Ophthalmology, Pomeranian Medical University in Szczecin, Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, Poland
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, Polska
 • Department of Diagnostic Imaging and Interventional Radiology, Autonomous Public Clinical Hospital No.1, Pomeranian Medical University in Szczecin, Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, Poland
author
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, Polska
 • Department of Diagnostic Imaging and Interventional Radiology, Autonomous Public Clinical Hospital No.1, Pomeranian Medical University in Szczecin, Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, Poland
 • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, Polska
 • Outpatient Clinic of Dental Surgery, University Dental Clinic, Pomeranian Medical University in Szczecin, Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, Poland
References
 • Akabane S., Kawachi J., Fukai R., Shimoyama R., Kashiwagi H., Ogino H. i współaut., 2016. A rare case of an infected tracheal diverticulum requiring emergency intervention:
 • A case report. Int. J. Surgery Case Rep. 24, 7-9.
 • Al-Maskari N., Hussain I., Jumaa S., Al-Shail E. A., 2016. Aspergillus flavus-induced brain abscess in an immunocompetent child: Case report. Sultan Qaboos Univ. Med. J. 16, e246-9.
 • Atay S., Banki F., Floyd C., 2016. Empyema necessitans caused by actinomycosis: A case report. Int. J. Surg. Case Rep. 23, 182-185.
 • Babar T. F., Zaman M., Khan M. N., Khan M. D., 2009. Risk factors of preseptal and orbital cellulitis. J. College Phys. Surg. 19, 39-42.
 • Babiński D., Grabarek m., Knurowska A., Kwiatek M., 1997. Czyraki twarzy - zagrożenie rozwoju poważnych powikłań. Otolaryngol. Pol. 51, 491-493.
 • Baker-Blocker A., 1982. Winter weather and cardiovascular mortality in Minneapolis-St. Paul. Am. J. Publ. Health 72, 261-265.
 • Bartkowski B. S., 1996. Chirurgia szczękowo-twarzowa. Coll. Med. UJ, Kraków.
 • Brecht M., Clerihew L., McGuire W., 2009. Prevention and treatment of invasive fungal infection in very low birthweight infants. Arch. Dis. Childhood. Fetal Neon. Ed. 94, F65-F69.
 • Brito T. P., Hazboun I. M., Fernandes F. L., Bento L. R., Zappelini C. E., Chone C.T. i współaut., 2016. Deep neck abscesses: study of 101 cases. Braz. J. Otorhinolaryngol. doi: 10.1016/j.bjorl.2016.04.004.
 • Butler S., Songra A., Hardee P., Hutchison I., 2003. The moon and its relationship to oral and maxillofacial emergencies. Brit. J. Oral Maxillofac. Surg. 41, 170-172.
 • Carter T. G., Dierks D. M., Bracis R., Beirne R., 2005. Community acquired methicillin - resistant Staphylococcus aureus facial abscesses: case reports. J. Oral Maxillofac. Surg. 63, 1021-1025.
 • Das S., Lindemann C., Young B. C., Muller J., Österreich B., Ternette N. i współaut., 2016. Natural mutations in a Staphylococcus aureus virulence regulator attenuate cytotoxicity but permit bacteremia and abscess formation. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 113, E3101-E3110.
 • Felbel-Tyszkowska M., 2012. Zapalenie tkanek miękkich oczodołu. Przegl. Okul. 2, 1-3.
 • Grimes D., Fan K., Huppa C., 2006. Case report: dental infection leading to orbital cellulitis. Dent. Upd. 33, 217-218, 220.
 • Gruca Z., Marciniak R., Kobiela J., Stefaniak T., Głowacki J., Makarewicz W., 2009. Zakażenia skóry i tkanek miękkich. [W]: Podstawy chirurgii. Szmidt J., Kużdżał J. (red.). Medycyna Praktyczna, Kraków, 322-329.
 • Gulten U., Serkan A., Vedat T., Hilal A., 2009. Odontogenic abscess: A retrosective study (549 case between 1998-2008). J. Int. Dent. Med. Res. 3, 77-80.
 • Harlfinger O., Graup B., 1981. Wettereinfluss auf odontogene abszesse. Munch Med. Woch. Munch. Mediz. Wochensch. 123, 165-168.
 • Harrington J . N., 2016. Orbital Cellulitis. http://emedicine.medscape.com/article/1217858-overview .
 • Jakóbisiak M., Lasek W., Makowski M., 2007. Przeciwciała. [W:] Immunologia. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. (red). Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 26-27.
 • Kim H. M., Kim K. H., 2015. Clinical experience of infantile posthemorrhagic hydrocephalus treated with ventriculo-peritoneal shunt. Korean J. Neurotrauma 11, 106-111.
 • Kowalik-Olszewska P., Lubowiedzka-Gontarek B., 2011. Ropień zębopochodny w ostrej białaczce limfoblastycznej. Porad. Stomatol. 11, 242-243.
 • Kranke P., Bennett M. H., Martyn-St J. M., Schnabel A., Debus S. E., 2012. Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds. Cochrane Database Syst. Rev. doi: 10.1002/14651858.CD004123.pub3.
 • Krawczyk M., Papkowski W., 2009. Ropnie wątroby. [W:] Podstawy chirurgii. Szmidt J., Kużdżał J. (red.). Medycyna Praktyczna, Kraków, 904-907.
 • Kruś S., 2000. Anatomia patologiczna. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.
 • Kruś S., Skrzypek-Fakhoury E., 2005. Patomorfologia kliniczna. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.
 • Kustra P., Zarzecka J., 2009. Choroba odogniskowa. Porad. Stomatol. 12, 453-456.
 • Lewandowski B., Cierplikowski J., Kordyś A., 1994. Przypadek zębopochodnej ropowicy oczodołu powikłanej utratą wzroku. Mag. Stomatol. 9, 14-16.
 • Mahendiran S. A., Leibman A. J., Kommehl A. S., 2016. Male breast abscess secondary to Actinomycosis: A case report. J. Clin. Diagn. Res. 10, TD05-TD07.
 • Malinowski J., Rydlewska W., 1973. Wpływ ostrych zapaleń okołoszczękowych na zaostrzenie objawów cukrzycy utajonej. Czas. Stomatol. 26, 631-633.
 • Marsh P. D., Devine D. A., 2011. How is the development of dental biofilms influenced by the host? J. Clin. Periodontol. 38 (Suppl. 11), 28-35.
 • Meningaud J. P., Roudot-Thoraval F., Bertrand J. Ch., Guilbert F., 1998. Do temperature and atmospheric pressure affect the incidence of serious odontogenic infection? Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endodontol. 85, 272-275.
 • Meurman J. H., 1998. Zakażenie odzębowe a ogólny stan zdrowia. Quintessence 6, 315-318.
 • Nowak-Kwater B., Kwater A., Chomoszyn-Gajewska M., 2003. Znaczenie kliniczne zębopochodnych ognisk zakażenia. Przew. Lekarza 6, 108-114.
 • Piątowska D., 2003. Przeszłość i przyszłość teorii zakażenia ogniskowego. Stomatol. Wsp. 10, 25-29.
 • Redelmeier D. A., Tversky A., 1996. On the belief that arthritis pain is related to the weather. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 2895-2896.
 • Schuman N. J., Turner J. E., 1994. Ropień mózgu a stomatologia. Przegląd piśmiennictwa. Quintessense 10, 685-687.
 • Seemann R., Svabik O., Orlik A., Figl M., Fischer M. B., Schicho K., Wutzl A., Forster J., Jesch P., Perisanidis C., Undt G., Millesih W., 2015. The frequency of dental abscesses increases in periods of low barometric pressure. J. Cranio-Maxillo-Facial Surg. 43, 1843-1848.
 • Shulik O., Cavanagh Y., Grossman M., 2016. Pancreatic lesion: malignancy or abscess? Am. J. Case Rep. 17, 337-339.
 • Skalska K., Wachowiak M., 1957. Wpływ zębopochodnych ognisk zakażenia na narząd wzroku. Czas. Stomatol. 10, 597-609.
 • Składzień J., 2007. Laryngologiczne powikłania zębopochodne. Terapia 1, 6-9.
 • Stachura J., 2008. Zapalenie. [W:] Patologia: słowo o chorobie. Stachura J., Domagała W. (red.). Wyd. PAU, Kraków, 62-73.
 • Stefan M., Klika D., Chrdle A., Smejkal P., Holub M., 2016. Lemierre's syndrome. Int. J. Infect. Dis. DOI: 10.1016/j.ijid.2016.05.026.
 • Szymaniak E., 1963. Zębopochodne ogniska zakażenia. Pol. Tyg. Lek. 36, 1364.
 • Szymaniak E., 1997. Zakażenie ogniskowe. [W]: Stomatologia zachowawcza. Jańczuk Z. (red.). Wyd. Lek. PZWL, Warszawa, 396-407.
 • Tanabe A., Kaneto H., Kamei S., Hirata Y., Hisano Y., Sanada J., et al., 2015. Case of disseminated pyomyositis in poorly controlled type 2 diabetes mellitus with diabetic ketoacidosis. J. Diabet. Investi. 7, 637-640.
 • Uruska A., Wojtowicz I., Żywicka K., Skoczylas M. M., Sawicki M., Walecka A., 2016. Abscesses localised in liver and spleen and their probable association with the annual cycle. [W]: II Międzynar. Konf. 'Ekologia człowieka'. Wyd. Uczel. Zachodniopom. Uniw. Technol. w Szczecinie, Szczecin, 211.
 • Wijarnpreecha K., Yuklyaeva N., Sornprom S., Hyman C., 2016. Fusobacterium Nucleatum: atypical organism of pyogenic liver abscess might be related to sigmoid Diverticulitis. North Am. J. Med. Sci. 8, 197-199.
 • Witucki J., 1991. Zakażenie ogniskowe - współczesne poglądy. Wiad. Lek. 4, 715-719.
 • Wolański N., 2006. Ekologia człowieka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Zienkiewicz J., Drogoszewska B., Ziemlewski A., Maciejewska K., Bernatek A., 2006. Ropnie tkanek jamy ustnej i twarzy. Twój Przegl. Stomatol. 5, 43-45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv65p583kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.