PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2016 | 65 | 3 | 455-462
Article title

Co można odczytać z muszli mięczaka?

Content
Title variants
EN
What one may learn from the mollusk's shell?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Różnorodność muszli różnych gatunków mięczaków była, zwłaszcza dawniej, podstawą ich klasyfikacji systematycznej. Na muszlach ślimaków i małży żyjących kilka-kilkanaście lat często także odzwierciedla się historia ich życia osobniczego. U mięczaków wodnych takie czynniki środowiska jak: chemizm wody, żyzność, rodzaj dna, obecność lub brak przepływu, wpływają na wielkość muszli, grubość, wzrost. Widoczne na muszlach pierścienie zahamowania wzrostu, powstające regularnie w okresie zimy, mogą się tworzyć także z innych przyczyn, np. u małża racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha), latem podczas zakwitu bruzdnic w toni wodnej. Za deformacje muszli odpowiadać mogą pasożyty, kolonie racicznic przytwierdzone do innych mięczaków i utrudniające im wzrost czy mechaniczne uszkodzenia powodujące późniejszą odbudowę muszli. Literatura
EN
Diversity of shells of various mussel species was, particularly in the past, the basis for their taxonomic classification. Several-year old shells of snails and bivalves often reflect the history of their individual life. In aquatic mollusks, habitat conditions such as water chemistry, eutrophication, type of the bottom, water flow (if present) affect the size, thickness and growth of their shells. Annuli observed on shells are regularly formed in the wintertime but they may also appear for other than seasonal reasons. For example, in the zebra mussel (Dreissena polymorpha) annuli may appear in summer as a result of dinoflagellate blooming in water. Parasites, colonies of zebra mussel attached to other mollusks and impeding their growth or mechanical damages, are responsible for shell deformations, which may further affect shell reconstruction.
Journal
Year
Volume
65
Issue
3
Pages
455-462
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Instytut Biologii, Prusa 12, 08-110 Siedlce, Polska
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Faculty of Natural Sciences, Department of Biology, Prusa 12, 08-110 Siedlce, Poland
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Instytut Biologii, Prusa 12, 08-110 Siedlce, Polska
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Faculty of Natural Sciences, Department of Biology, Prusa 12, 08-110 Siedlce, Poland
References
 • Alexandrowicz S. W., 1999. Litoralne odsypy muszlowe jeziora Gardno. Chrońmy Przyr. Ojcz. 55, 82-91.
 • Alexandrowicz S. W., Alexandrowicz W. P., 2011. Analiza malakologiczna. Metody badań i interpretacji. Polska Akademia Umiejętności, Rozprawy Wydziału Przyrodniczego 3, 1-302.
 • Falniowski A., 1989. Przodoskrzelne (Prosobranchia, Gastropoda, Mollusca) Polski. I. Neritidae, Viviparidae, Valvatidae, Bithyniidae, Rissoidae, Aciculidae. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Zoologiczne 35, 1-148.
 • Falniowski A., 2001. Drogi i bezdroża ewolucji mięczaków. Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
 • Feliksiak S., 1930. O olbrzymich szczeżujach gatunku Anodonta cygnea (L.). Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol. 1, 135-142.
 • Jackiewicz M., 2000. Błotniarki Europy. Wydawnictwo Kontekst, Poznań.
 • Jakubik B., 2012. Life strategies of Viviparidae (Gastropoda: Caenogastropoda: Architaenioglossa) in various aquatic habitats: Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) and V. contectus (Millet, 1813). Folia Malacol. 20, 145-179.
 • Lewandowski K., 1976. Unionidae as a substratum for Dreissena polymorpha (Pall.). Pol. Arch. Hydrobiol. 23, 409-420.
 • Lewandowski K., 1983. Formation of annuli on shells of young Dreissena polymorpha (Pall.). Pol. Arch. Hydrobiol. 30, 343-351.
 • Lewandowski K., 1990. Unionidae of Szeszupa River and of the lakes along its course in Suwalski Landscape Park. Ekol. Pol. 38, 271-278.
 • Lewandowski K., 2012-2013. Racicznica zmienna Dreissena polymorpha (Pallas 1771) w Zalewie Wiślanym. Acta Sci. Pol. Biol. 12-13, 15-21.
 • Mikulski J. S., 1974. Biologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa.
 • Olszewski Z., 1978. Reconstruction of the size of mollusc shells in studies on the food of fish. Bull. Acad. Pol. Sci. 26, 87-91.
 • Piechocki A., 1979. Mięczaki (Mollusca), Ślimaki (Gastropoda). PWN, Warszawa.
 • Piechocki A., Dyduch-Falniowska A., 1993. Mięczaki (Mollusca), Małże (Bivalvia). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pokryszko B., 2009. Gromada: ślimaki - Gastropoda. [W:[ Zoologia. Bezkręgowce. T.1. Błaszak C. (red.) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 435-440.
 • Prejs A., Lewandowski K., Stańczykowska-Piotrowska A., 1990. Size-selective predation by roach (Rutilus rutilus) on zebra mussel (Dreissena polymorpha): field studies. Oecologia 83, 378-384.
 • Samek A., 1976. Świat muszli. Wydawnictwo Morskie. Gdańsk
 • Sarnowska K., Lewandowski K., 2003. Maksymalne rozmiary małża racicznica zmienna Dreissena polymorpha (Pall.) w jeziorach polskich. Przegl. Zool. 47, 105-108.
 • Stańczykowska A., Ławacz W., Mattice J., 1975. Use of field measurements of consumption and assimilation in evaluating of the role of Dreissena polymorpha (Pall.) in a lakes ecosystem. Pol. Arch. Hydrobiol. 22, 509-520.
 • Zając K., 2009. Perłoródka rzeczna Margaritifera margaritifera - perspektywy zachowania gatunku. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65, 111-122.
 • Żbikowska E., 2006. Interakcje w układzie żywiciel-pasożyt między błotniarkami Lymnaea stagnalis i przywrami z gatunków: Diplostomum pseudospathaceum, Echinoparyphium aconiatum, Plagiorchis elegant. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv65p455kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.