PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2016 | 65 | 1 | 43-48
Article title

Motylica wątrobowa Fasciola Hepatica - biologiczne adaptacje do pasożytowania u zwierząt

Content
Title variants
EN
Liver fluke Fasciola Hepatica - biological adaptations to parasitizing in animals
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) to jedna z przywr digenicznych (Digenea), która dzięki wykształceniu w trakcie ewolucji układu pasożyt-żywiciel szeregu przystosowań, zwłaszcza biologicznych, osiągnęła ogromny sukces ewolucyjny. Pomimo wielu przeszkód ograniczających jej rozwój, wywoływana przez motylicę fascjoloza stanowi ciągle istotny problem gospodarczy. Jedną z przyczyn trudności w zwalczaniu motylicy wątrobowej jest ogromna płodność pasożyta oraz występowanie tzw. "lat motyliczych", które stwarzają korzystne warunki do licznego namnażania się żywicieli pośrednich - błotniarek moczarowych Galba truncatula. Znając biologię pasożyta można przeciwdziałać inwazji F. hepatica u zwierząt hodowlanych, nie dopuszczając do zamknięcia cyklu rozwojowego poprzez niszczenie żywicieli pośrednich (melioracje i osuszanie pastwisk).
EN
Liver fluke (Fasciola hepatica) is one of the Digenea that due to a number of adaptations developed during the parasite-host relationship achieved an enormous evolutionary success. Despite impediments associated with completing the indirect life cycle, triggered by the liver fluke fasciolosis constitutes the relevant economic problem. One of the reason for the difficulties in combating the liver fluke is its huge fertility and appearing of so-called "fluke years", which create favorable conditions to numerous multiplying of the alternat hosts (Galba truncatula). Knowing the biology of F. hepatica it is possible to counteract invasion of the parasite, by preventing termination of its life cycle through destroying the intermediate hosts (land reclamation and draining the pastures).
Journal
Year
Volume
65
Issue
1
Pages
43-48
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, Zakład Zoologii Środowiskowej, Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Polska
 • University of Agriculture in Krakow, Faculty of Animal Breeding and Biology, Institute of Animal Sciences, Department of Environmental Zoology, Mickiewicza 24/28, 30-059 Krakow, Poland
author
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, Zakład Zoologii Środowiskowej, Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Polska
 • University of Agriculture in Krakow, Faculty of Animal Breeding and Biology, Institute of Animal Sciences, Department of Environmental Zoology, Mickiewicza 24/28, 30-059 Krakow, Poland
References
 • Bąska P., Zawistowska-Deniziak A., Zdziarka A. M., Wasyl K., Wiśniewski M., Cywińska A., Klockiewicz M., Januszkiewicz K., Wędrychowicz H., 2013. Fasciola hepatica - the pilot study of in vitro assessing immune response against native and recombinant antigens of the fluke. Acta Parasitol. 58, 453-462.
 • Bierowiec-Widórek K., 2008. Występowanie motylicy wątrobowej Fasciola hepatica u bydła rzeźnego. Praca magisterska, WHiBZ, UR w Krakowie.
 • Damm A., 1971. Badania nad możliwością zwalczania bakterii jelitowych przez wędrujące postacie motylicy wątrobowej. Med. Weter. 27, 483-485.
 • Deryło A., Szilman P., 1999. Ekstensywność inwazji Fasciola hepatica L. w okresie powojennym oraz ocena niektórych strat wywołanych chorobą motyliczą u bydła w Polsce w latach 1995-1997. Wiad. Parazytol. 45, 169-179.
 • Dróżdż J., 1966. Studies of helminths and helminthiases in Cervidae II. The helminth fauna in Cervidae in Poland. Acta Parasitol. Pol. 14, 1-13.
 • Gajewska A., Smaga-Kozłowska K., Kotomski G., 2006. Wpływ produktów ekskrecyjno-sekrecyjnych Fasciola hepatica na funkcjonowanie hepatocytów szczurzych. Med. Weter. 62, 459-462.
 • Gibasiewicz W., 2008. Motylica wątrobowa u bydła w badaniu poubojowym na terenie Wielkopolski. Weterynaria w Terenie 1, 63-64.
 • Gładysz-Pawlak K., Pawlak K., 1970. Występowanie fascjolozy bydła na terenie woj. katowickiego w latach 1959-1968. Wiad. Parazytol. 16, 463-468.
 • Gonzalez-Lanza C., Manga-Gonzalez Y., Del-Pozo-Carnero P., Hidalgo-Arguello R., 1989. Dynamics of elimination of the eggs of Fasciola hepatica (Trematoda, Digenea) in the faeces of cattle in the Porma Basin, Spain. Veter. Parasitol. 34, 35-43.
 • Grabda E., 1952. Motylica wątrobowa. PWN, Warszawa.
 • Gundłach J. L., Sadzikowski A. B., 2004. Parazytologia i parazytozy zwierząt. PWRiL, Warszawa.
 • Henriksen S. A., Pilegaard-Andersen C., 1979. Fasciola hepatica in Denmark. A survey on 15 years diagnostic examination on bovine faeces samples. Nordisk Veter. 31, 6-13.
 • Konopka B., 1993. Występowanie pasożytów chorobotwórczych u zwierząt rzeźnych na terenie woj. kieleckiego w 1987-1992. Med. Weter. 49, 373-374.
 • Konopka B., 1995. Wyniki badania sanitaro-weterynaryjnego zwierząt rzeźnych na terenie woj. kieleckiego w latach 1989-1993. Med. Weter. 51, 487-490.
 • Kornaś S., Nowosad B., Skalska M., Wróbel A., 2005. Zarażenie bydła mlecznego Fasciola hepatica w gospodarstwach drobnotowarowych. Med. Weter. 61, 1368-1369.
 • Kuczyński J., 1970. W sprawie częstości występowania i strat wywoływanych przez Fasciola hepatica u bydła i owiec rzeźnych. Med. Weter. 26, 672-673.
 • Marques S. M., Scroferneker M. L., 2003. Fasciola hepatica infection in cattle and buffaloes in the State of Rio Grande do Sul, Brazil. Parasitol. Latinoam. 58, 169-172.
 • Michalski M., Romaniuk K., 2000. Występowanie motylicy wątrobowej u krów mlecznych w północno-wschodniej Polsce. Med. Weter. 56, 137-204.
 • Niewiadomska K., 2005. Jak pasożyty opanowują swoich żywicieli? Kosmos 54, 21-38.
 • Niewiadomska K., 2009. Podtyp Neodermata. [W:] Zoologia Bezkręgowce. Błaszczak C. (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, 162-197.
 • Niewiadomska K., Pojmańska T., Machnicka B., Czubaj A., 2001. Zarys parazytologii ogólnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Połozowski A., Czeszczyszyn T., 2004. Wpływ różnych czynników fizykochemicznych na embriogenezę i wygląd miracidiów Fasciola hepatica. Acta Scient. Polon. Med. Veter. 3, 45-51.
 • Prost K., 2006. Zwierzęta rzeźne i mięso - ocena i higiena. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.
 • Romaniuk K., Bah M., 1996. Fascioloza bydła i owiec w Polsce w latach 1992-1994. Acta Acad. Agricult. Techn. Olstenensis, Veterinaria 24, 141-154.
 • Shimalov V. V., Shimalov V. Y., 2003. Helminth fauna of cervids in Belorussian Polesie. Parasitol. Res. 89, 75-76.
 • Uradziński J., Radkowski M., 1992. Występowanie inwazji pasożytniczych u zwierząt rzeźnych na terenie woj. olsztyńskiego w latach 1980-1991. Med. Weter. 48, 564-566.
 • Wędrychowicz H., 1996. Występowanie oraz mechanizmy lekooporności przywr i nicieni pasożytujących u zwierząt roślinożernych. Med. Weter. 52, 494-497.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv65p43kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.