PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2016 | 65 | 3 | 383-387
Article title

Fitofarmakologia w leczeniu chorób żołądka

Content
Title variants
EN
Phytopharmacology in treatment of stomach deseases
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ostatnimi czasy wzrasta zainteresowanie fitofarmakologią, czyli wykorzystaniem w lecznictwie surowców roślinnych i ich przetworów. Nurt ten, związany z chęcią życia w zgodzie z naturą oraz wykluczeniem produktów wysoko przetworzonych prowadzi do poszukiwań roślin bogatych w substancje, które w sposób naturalny stanowią remedium na różnego rodzaju schorzenia. Artykuł ten kreśli obraz kilku pospolitych roślin polskich łąk, bezdroży i przydomowych ogródków, które odnalazły powszechne zastosowanie w fitoterapii chorób żołądka. Ponadto przybliżony zostaje nie tylko skutek, lecz również mechanizm działania zawartych w ziołach związków chemicznych na ludzkie ciało.
EN
In recent years, there has been growing interest in phytopharmacology, that is the use of plants materials and their processed products in therapy. This trend, associated with the desire to live in harmony with nature and to exclude from medicaments highly processed products, leads to the search for plants rich in substances that represent a natural remedy for various diseases. This article points to several common plants occurring in Polish grasslands, wilderness and backyards, which have found widespread use in the phytotherapy of stomach diseases. In addition, it describes the effects and mechanism of action of chemical compounds contained in herbs on the human body.
Journal
Year
Volume
65
Issue
3
Pages
383-387
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Berdychowo 4, 60-965 Poznań, Polska
 • Poznan University of Technology, Institute of Chemical Technology and Engineering, Berdychowo St. 4, 60-965 Poznan, Poland
 • Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Berdychowo 4, 60-965 Poznań, Polska
 • Poznan University of Technology, Institute of Chemical Technology and Engineering, Berdychowo St. 4, 60-965 Poznan, Poland
 • Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Berdychowo 4, 60-965 Poznań, Polska
 • Poznan University of Technology, Institute of Chemical Technology and Engineering, Berdychowo St. 4, 60-965 Poznan, Poland
References
 • Al-Jumaily E. F., Abdul-Ratha H. A., Raheema R. H., 2012. Extraction and purification of tannins from Plantago Lanceolata L. and assessment their antibacterial activity on pathogenesis of enteropathogenic E.Coli in vitro and in vivo. Trends Life Sci. Int. Peer-J. 1, 17-21.
 • Asaka M., Sepulveda A. R., Sugiyama T., Graham D. Y., 2001. Helicobacter pylori: physiology and genetics. ASM Press, Washington.
 • Augustyn-Puziewicz J., Kuźniewski E., 1986. Przewodnik ziołolecznictwa ludowego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Wrocław.
 • Awaad A. S., El-Meligy R. M., Soliman G. A., 2013. Natural products in treatment of ulcerative colitis and peptic ulcer. J. Saudi Chem. Soc. 17, 101-124.
 • Bone K., Mills S., 2013. Principles and practice of phytotherapy. Modern herbal medicine. Elsliever, United States of America.
 • Borrelli F., Romano B., Fasolino I., Tagliatatela-Scafati O., Aprea G., Capasso R. i współaut., 2012. Prokinetic effect of a standardized yarrow (Achaillea millefolium) extract and its constituent choline: studies in the mouse and human stomach. Neurogastroenterol. Motility 24, 164-190.
 • Fintelmann V., 1991. Modern phythoteraphy and its uses in gastrointestinal conditions. J. Med. Plant Nat. Prod. Res. 57, 48-52.
 • Haddadian K., Haddadian K., Zahmatkash M., 2014. A review of Plantago plant. Indian J. Trad. Knowledge 13, 681-685.
 • Huang S., Zang C.-P., Wang K., Li G. Q., Hu F.-L., 2014. Recent advances in the chemical composition of propolis. Molecules 19, 19610-19632.
 • Jaroniewski W., Ożarowski A., 1987. Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 • Kandefer-Szerszeń M., Król S., Skalicka-Woźniak K., Stepulak A., 2013. Aktywność biologiczna i farmakologiczna olejków eterycznych w leczeniu i profilaktyce chorób infekcyjnych. Post. Hig. Med. Dośw. 67), 1000-1007.
 • Mahadevappa N., Suvarna D., Moses V., Chandrashekar S., Cowda S., 2014. Study on advanced application of mint oil. J. Adv. Scient. Res. 5, 1-3.
 • Morikawa T., Ninomiya K., Imura K., Yamaguchi T., Akagii Y., Yoshikawa M. i współaut., 2014. Hepatoprotective triterpenes from traditional Tibetan medicine Potentilla anserina. Int. J. Plant Chem. Plant Bioch. Mol. Biol. 102, 169-181.
 • Ramzan I., 2015. Phytotherapies: efficacy, safety and regulation. Wiley, New Jersey.
 • Skarżyński A., 2008. Zioła czynią cuda. Agencja Wydawnicza Comes, Warszawa.
 • Telger T. C., Tyler V. E., Blumenthal M., Hansel R., Schulz V., 2011. Rational phytotherapy: A reference guide for physicians and pharmacists. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, New York.
 • Wawrzyniak E., 1992. Leczenie ziołami. Kompedium fitoterapii. Przedsiębiorstwo Poligraficzno Wydawnicze 'Contrast', Warszawa.
 • Weryszko-Chmielewska E., Matysik-Woźniak A., Sulborska A., Rejdak R., 2012. Commercially important properties of plants of the genus Plantago. Acta Agrobot. 65, 11-20.
 • Zhang M. L., Cong B., Wang S. M., Dong M., Sauriol F., Huo C. H. i współaut., 2011. Acillinin A, a cytotoxic guaianolide form the flower of Yarrow, Achillea millefolium. Biosci. Biotechnol. Biochem. 75, 1554-1556.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv65p383kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.