PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2016 | 65 | 2 | 247-256
Article title

Alkaloidy - naturalne substancje kardioaktywne

Content
Title variants
EN
Alkaloids - natural cardioactive substances
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Choroby kardiologiczne należą do najbardziej rozpowszechnionych schorzeń. Poznanie i opisanie jak największej liczby substancji modyfikujących oraz normalizujących aktywność serca, stanowi zatem podstawę rozwoju wiedzy dotyczącej profilaktyki i leczenia chorób serca. Do substancji takich należą alkaloidy. Wykazują one szerokie spektrum aktywności fizjologicznej. Prowadzone do tej pory badania pozwoliły scharakteryzować ponad 10 000 różnych rodzajów surowców zawierających alkaloidy, z których ponad sto znalazło zastosowanie w farmacji jako substancje przeciwbólowe, pobudzające, rozluźniające, analeptyczne, czy wreszcie wpływające na pracę serca. W artykule przedstawiono najważniejsze z medycznego punktu widzenia alkaloidy oraz ich działanie na organizm człowieka. Przedstawiono także wynik badań nad działaniem wybranych alkaloidów i ich mieszanin na miokardium owada, jako modelu w badaniach nad farmakologicznym działaniem testowanych substancji.
EN
Cardiovascular diseases belong to the most common ones in humans.Therefore, broad knowledge of substances able to modify and standardize activity of the heart, both of the natural and synthetic origin, provides the basis for the development of prophylaxis and treatment of cardiac ailments. In this regard, alkaloids seem to be of a great importance, as they exhibit a wide range of physiological activity. Investigations carried out until now, have led to identification of over 10 000 different types of materials containing alkaloids, of which more than one hundred were used in pharmacy as analgetics, stimulants, relaxants, analeptics and influencing heart activity.
The paper describes the most important alkaloids from the medical point of view and their effects on the human body. Also results of experimental studies on the effects exerted by selected alkaloids and mixtures thereof on the insect's myocardium are presented, as a model in studies on the pharmacological effects of the tested substances.
Keywords
Journal
Year
Volume
65
Issue
2
Pages
247-256
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Polska
 • Department of Animal Physiology and Development, Adam Mickiewicz University in Poznan, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
 • Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Polska
 • Department of Animal Physiology and Development, Adam Mickiewicz University in Poznan, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
 • Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Polska
 • Department of Animal Physiology and Development, Adam Mickiewicz University in Poznan, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
 • Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Polska
 • Department of Animal Physiology and Development, Adam Mickiewicz University in Poznan, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
References
 • Agata K., Kusiak J., Stępień B., Bergier K., Kuźniak E., 2010. Bioaktywne metabolity wtórne roślin z rodzaju Physalis. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 64, 665-673.
 • Badowski P., Urbanek-Karłowska B., 1999. Solanina i chakonina - wystepowanie, właściwości, metody oznaczania. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 50, 69-75.
 • Bojarowicz H., Przygoda M., 2012. Kofeina. Część I. Powszechność stosowania kofeiny oraz jej działanie na organizm. Problemy Higieny i Epidemiologii 93, 8-13.
 • Buss T., Modlińska A., Janiszewska J., 2003. Morfina a funkcje poznawcze. Polska Medycyna Paliatywna 4, 235-240.
 • Chrobot A., Matkowski A., 2007. Roślinne produkty naturalne jako blokery kanałów wapniowych układu sercowo-naczyniowego. Postępy Fitoterapii 2, 95-108.
 • Dobrowolska E., Trzos E., Plewka M., 2002. Czynniki ryzyka zawału serca u młodych osób. Forum Kardiologów 7, 79-81.
 • Galek M., Ortyl J. 2013. O środkach odchudzających. Chemia w Szkole 6, 19-22.
 • Gelger van W. M. J., Winke J. H., Scheffer J. J. C. 1988. Steroidal glycoalkaloids in tubers and leaves of Solanum species used in potato breeding. Euphytica S, 147-158.
 • Janiec A., Cegiełka U., Folwarczna J., 2008. Kompendium farmakologii. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Kohlmunzer S., 2003. Farmakognozja. PZWL. Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa.
 • Kołodziejczyk A., 2004. Naturalne związki organiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kotuła I., Kasicka- Jonderko A., Jonderko K., 2004. Nienowotworowe następstwa oddziaływania palenia papierosów na czynność układu trawiennego. Wiadomości Lekarskie 57, 473-479.
 • Kowalski K., 1995. Encyklopedia o lekach dla pacjenta. MAKmed s.c., Gdańsk
 • Magdalan J. ,2005. Zatrucie teofiliną. Adv, Clin, Exp, Med. 14, 1319-1326.
 • Matławska I., 2008. Farmakognozja. Wydawnictwo UM, Poznań.
 • Migas P., Heyka M., 2011. Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) we współczesnej terapii - wskazania i bezpieczeństwo stosowania. Postępy Fitoterapii 3, 208-218.
 • Nowacki E., Nowacka D., 1965. Biogenetyczna klasyfikacja alkaloidów. Wiadomości Botaniczne 9, 2007-2016.
 • Polska Rada Resuscytacji, 2010. Wytyczne resuscytacji 2010. Polska Rada Resuscytacji, Kraków.
 • Seńczuk W., 2002. Toksykologia. PZWL, Warszawa.
 • Szczotowska M., Bartmańska M., Wyskida K., Bąba M., Tarski M., Adamczak M., Wiącek A., 2013. Wpływ jednorazowej dawki tak zwanego napoju energetyzującego na ciśnienie tętnicze i częstość tętna u młodych, zdrowych osób dorosłych. Nadciśnienie Tętnicze 17, 169-174.
 • Szumny D., Szypuła E., Szydłowski M., Chlebda E., Skrzypiec-Spring M., Szumny A., 2007. Leki roślinne stosowane w chorobach układu oddechowego. Dent. Med. Probl. 44, 507-515.
 • Szymczak M., Marciniak P., Rosiński G., 2014. Miokardium owada - model do badań biomedycznych. Post. Biol. Kom. 41, 56-78.
 • Tittenbrun K., 2009 Popularna encyklopedia leków. Kastor, Warszawa.
 • Ventrella E., Marciniak P., Adamski Z., Rosiński G., Chowański Sz., Falabella P., Scrano L., Bufo S., 2015. Cardioactive properties of Solanaceae plant extracts and pure glycoalkaloids on Zophobas atratus. Insect Sci. 22, 251-262.
 • Vongpatanasin W., Mansour Y., Chavoshan B., Arbique D., Victor RG., 1999. Cocaine stimulates the human cardiovascular system via a central mechanism of action. Circul. Clin. Invest. Rep. 100, 497-502.
 • Walkowiak K., Pacholska-Bogalska J., Szymczak M., Rosiński G. 2015. Owady - alternatywne organizmy modelowe do badań chorób człowieka. Kosmos 306, 11-20.
 • Wojciechowska B., Paściak A. 1973. Glikoalkaloidy rodziny psiankowatych Solanaceae. Wiadomości Botaniczne 17, 23-32.
 • Yuan S., Jing H., 2011. Insights into the monomers and single drugs of Chinese herbal medicine on myocardial preservation. Afr. J. Tradit. Compl. Altern. Med. 8, 104-127.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv65p247kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.