PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 64 | 4 | 669-677
Article title

Zależność poziomu zanieczyszczenia otoczenia światłem od kształtu krzywej światłości użytkowanej oprawy oświetleniowej

Content
Title variants
EN
Influence of the luminaire intensity curve type on the level of light pollution
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współcześnie oświetlenie terenów zewnętrznych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się trendów techniki świetlnej. Coraz bardziej powszechnie mamy do czynienia z oświetleniem drogowym, iluminacjami obiektów oraz zieleni, a także reklamami świetlnymi. Dzięki temu poprawie ulega bezpieczeństwo mieszkańców, zwiększa się komfort użytkowania dróg, a otoczenie staje się bardziej przyjazne i atrakcyjne. Jednak równocześnie to sztuczne oświetlenie staje się źródłem niepożądanego w danym otoczeniu światła powodującego zanieczyszczanie otoczenia. Na wielkość tego niekorzystnego zjawiska wpływa w głównej mierze sposób i miejsce zainstalowania opraw oświetleniowych, rodzaj używanego źródła światła oraz właściwości odbiciowe obiektów znajdujących się w sąsiedztwie oprawy oświetleniowej np. ścian budynków, asfaltu, trawy itp. W związku z tym, że oprawy oświetleniowe charakteryzują się wielorakimi parametrami świetlno-optycznymi można przeprowadzić analizę umożliwiającą wskazanie parametrów oprawy oświetleniowej, które w najistotniejszy sposób wpływają na efekt zanieczyszczenia otoczenia światłem. Przedstawiona w niniejszej pracy analiza wykazała, że sposób dystrybucji światła przez oprawę oświetleniową w znaczący sposób wpływa na ten niepożądany efekt. Do analizy, wykonanej przy użyciu programu DIALux, wybrano dziesięć różnorodnych rodzajów krzywych światłości typowych opraw oświetleniowych. Artykuł zawiera analizę graficzną, w postaci izolinii, poziomu zanieczyszczenia światłem otoczenia, przy użytkowaniu oprawy oświetleniowej charakteryzująca się określoną krzywą światłości.
EN
Lighting of the outdoor areas is one of the fastest growing branches in contemporary lighting technology. Usually these are: road lighting, neon, billboards and illuminations of buildings or landscapes. This friendly and attractive lighting improves the safety of the area. However, at the same time the artificial lighting becomes a source of unwanted light in the environment known as a light pollution. It depends on the place of installation of the lighting fixture, the kind of light source and the properties of reflective objects in the vicinity of the luminaire. The light fixtures are characterized by multiple parameters which can be analyzed in order to determining their impact on the effect of light pollution. Analysis presented in this paper showed that the luminaire light distribution curve significantly affects this undesirable effect. The analysis, carried out using Dialux software, chosen ten types of light distribution curves of lighting fixtures which represent typical light fixtures used in the lighting technology. The article presents graphical interpretation of the level of light pollution emitted by given luminaire according to its specific light distribution curve.
Journal
Year
Volume
64
Issue
4
Pages
669-677
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
  • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka, Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź, Polska
author
  • Wydział Elektryczny, Katedra Elektroenergetyki Fotoniki i Techniki Świetlnej, Politechnika Białostocka, Wiejska 45d, 15-351 Białystok, Polska
References
  • Klong I., Haim A., Stevens R. G., Barchana M, Portnov B. A., 2008. Light at night co-distributes with incident breast but not lung cancer in the female population of Israel. Chronobiol. Internat. 25, 65-81.
  • Michalak H., Nawrowski A., 2012. Iluminacja zielenie jako istotny element struktury przestrzennej, estetyki i kompozycji miast, Architektura Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 19, 313-326.
  • Nawalkowski P. 2015. Oświetlenie parkowe. http://www.ciemneniebo.pl/pl/artykuly?start=117.
  • Pauley S. M., 2004. Lighting for the human circadian clock: recent research indicates that lighting has become a public health issue. Medical Hypotheses, 63, 588-596.
  • Rich C., Longcore T., 2002. Ecological Consequences of Artificial Night Lighting. Los Angeles, Abstracts, 1-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv64p669kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.