PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 64 | 4 | 663-667
Article title

Blaski i cienie oświetlenia ulicznego led, na przykładzie modernizacji ulicy Bałuckiego w Krakowie

Content
Title variants
EN
Lights and shadows of street led lightning - Bałuckiego Street (Cracow) modernization example
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Oświetlenie LED wykorzystywane jest coraz częściej nie tylko w domach, ale również w przestrzeni publicznej. W Krakowie w latach 2014-2015 realizowany jest program modernizacji oświetlenia ulicznego - SOWA. Przeprowadzono analizę porównawczą dotychczasowego oświetlenia oraz nowo montowanych lamp LED. Do analiz wybrano ulicę Bałuckiego, na której połowa prac została już ukończona i można było porównać obydwa rodzaje oświetlenia na niewielkim odcinku drogi. Przeanalizowano histogramy światła odbijanego od powierzchni asfaltu w zakresie pasma widzialnego. Zamontowane nowe oświetlenie LED ma charakterystykę bardziej zbliżoną do światła słonecznego niż stare lampy, w których dominowała składowa czerwona. Udało się to uzyskać przy zachowaniu podobnego strumienia świetlnego. Długoterminowe skutki ekspozycji ludzi na oświetlenie LED powinny być przedmiotem dalszych badań.
EN
LED lightning is used increasingly not only at houses but also at public domain. In the years 2014-2015 a program of modernization of street lighting - called SOWA is being implemented in Kraków. A comparative analysis of the existing lighting and the newly installed LED lamps was performed. For the purpose of analysis Bałuckiego street was selected, where half the work has already been completed and direct comparison of the two lighting types on a small stretch of road was possible. Histograms of light reflected from the surface of the asphalt in the range of the visible light spectrum were analyzed.
Installed new LED lighting has characteristics more similar to sunlight than the old lamps, which is dominated by the red component. This has been achieved while maintaining a similar luminous flux. Long-term effects of human exposure to LED lighting should be the subject of further research.
Journal
Year
Volume
64
Issue
4
Pages
663-667
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
  • Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Politechnika Krakowska, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
References
  • Bartnicka M., 2007. Źródła światła, nowe możliwości, nowe zagrożenia. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Architektura 20, 15-24.
  • Kołomański S., 2013. Zanieczyszczenie światłem i ciemność. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Na Temat Zanieczyszczenia Świetlnego, Uniwersytet Warszawski.
  • Kurkowski M., Chlewicka M., Krawczyk A., Kurkowska K., Witkowski P., 2014. Analiza możliwości aplikacji oświetlenia LED w aspekcie bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg. Przegląd Elektrotechniczny 90, 237-239.
  • Łaszewska K., 2014. Zanieczyszczenie środowiska światłem jako jedna z przyczyn chorób cywilizacyjnych. Co warto wiedzieć o niewzrokowej wrażliwości na światło. Kosmos 3, 211-222.
  • Pieniążek S., 2012. Możliwe oszczędności wynikające z zastosowania opraw oświetlenia drogowego z LED. Oświetlenie 2, 36-39.
  • Ściężor T. Kubala M., 2012. Wpływ chmur niskich i wysokich na bliskie i dalekie zanieczyszczenie świetlne. Czasopismo Techniczne 23, 253-260.
  • Tomczuk P., 2011. Pomiary rozkładu luminacji na ulicy oświetlonej oprawami LED. Przegląd Elektrotechniczny 87, 110-113.
  • Zajkowski M., 2015. Program SOWA modernizacji oświetlenia drogowego w gminie. Przegląd Elektrotechniczny 91, 85-88.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv64p663kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.