PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 64 | 4 | 563-578
Article title

Symfonia świateł - identyfikacja wizualna i reklama w kontekście wnętrz architektonicznych

Content
Title variants
EN
Symphony of lights - light corporate identity and advertising in the architectural context
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W każdej dyscyplinie artystycznej spojrzenie na przedmiot badań i zajęcie stanowiska jest zróżnicowane odmiennym doświadczaniem budowli i przestrzeni. Szczególnie złożone problemy dotyczą granicy sztuki i architektury, gdzie odbiór jest uwarunkowany poziomem wrażliwości i edukacji oraz bagażem doświadczeń życiowych. Pomimo upływu czasu, który przynosił przemiany w percepcji dzieł architektonicznych, niezmienne pozostają podstawowe zasady kompozycji, postrzegania obrazu, doboru barw i oświetlenia oraz normy jakościowe wykonania realizacji. W opracowaniu przedstawiono świat reklamy i identyfikacji świetlnej. Zwrócono uwagę na coraz większą przypadkowość w doborze producentów reklam, zaburzone proporcje powierzchni identyfikacyjno-reklamowych w stosunku do budowli i pejzażu architektonicznego oraz nadmierną ilości świetlnych reklam w przestrzeni publicznej. Wszystkie elementy muszą stanowić spójną całość, a globalny wizerunek powinien być zbudowany proporcjonalnie do zajmowanej przez firmę przestrzeni, by nie przysłonić dobrem jednostki wartości dóbr kulturowych. W kontekście zabytkowych kamienic wiedeńskich wskazano różne realizacje zależne od świadomości estetycznej i pozycji marki. Żadna z indywidualnych koncepcji teoretycznych nie rozwiązuje do końca problemów miasta, ale może pomóc w ich porządkowaniu i zapobiegać zanieczyszczaniu światłem.
EN
In each artistic discipline a view of the analyzed area and position occupied by the viewer varies because of different ways of experiencing a structure and space. Particularly complex issues relate to the border between the art and architecture, where perception depends on the degree of sensitivity and education of the viewer. While the passage of time transforms our perception of architectural works, the basic principles of composition, image perception, colour selection, lighting and quality standards of work completion remain unchanged. The paper introduces the reader to the world of light identification (or advertising) in the public spaces by presenting its history and examples of application. It has been observed that the proportions of promotion-related stimuli are inappropriate for the buildings, structures and landscape. All elements must form a cohesive unity and the global image should be built in proportion to the space occupied by the business to avoid underestimating the value of the cultural heritage in the favour of well-being of the individuals. I used the esthetic awareness and brand position criteria to select projects in the context of historical tenement houses of Vienna. None of the theoretical concepts can finally help to solve problems experienced by cities, but some could be used to bring more order in the cities and protection from light pollution.
Journal
Year
Volume
64
Issue
4
Pages
563-578
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Instytut Nauk Technicznych, Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, Polska
References
 • Alberti L. B., 1960. Ksiąg dziesięć o sztuce budowania, Warszawa, 25.
 • Best Global Brands, 2015. http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2015/.
 • Hoollingsworth M., 2006. Sztuka w dziejach człowieka, Arkady, Warszawa, 449-451.
 • Loegler R. M., 2011. Miasto nie jest architektoniczną zabawą. RAM, Białystok.
 • Pevsner N., 1976. Historia architektury europejskiej, WAiF, Warszawa, 405
 • Pincas S., Loiseau M., 2009. Historia reklamy Taschen/TMC Art, Koln.
 • Sarzyński P., 2012. W rzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko? Polityka Spółdzielnia Pracy, Warszawa.
 • Sosnkowski J., 1938. Sztuka sztuk. Kurjer Warszawski 11 - przedruk w artykule Oblicza wolności- wolny zawód archtekta. Zawód Architekt 02/2013, 19.
 • Toman R., 2012. Wien. Kunst und Architektur, H.F.Ullmann, 345.
 • Toscani O., 1995. Reklama uśmiechnięte ścierwo, Delta, Warszawa, 40-41.
 • Weston R., 2011. 100 idei, które zmieniły architekturę. TMC, Raszyn.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv64p563kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.