PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 64 | 4 | 553-562
Article title

Iluminacja obiektów architektonicznych a zanieczyszczenie środowiska światłem

Content
Title variants
EN
Floodlighting of architecural objects and environmental light pollution
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Pierwsze z elektrycznych źródeł światła zostało wynalezione ponad 150 lat temu. Dzięki możliwości rozjaśnienia nocy nastąpił ich zdecydowany rozwój. Spowodowało to rozszerzenie zakresu zastosowań aplikacji oświetleniowych od wnętrz obiektów aż do obszarów zewnętrznych: ulic, parków, stadionów i budynków (iluminacja obiektów). Ich nieodpowiednie wykorzystanie powoduje rozjaśnienie nocnego nieba, powiększając nowe zagrożenie biologiczne - zjawisko zanieczyszczenia światłem. Ostatnio zauważalny jest silny rozwój badań związanych z efektywnością energetyczną oświetlenia. Powstają dyrektywy, przeprowadzane są audyty, mające na celu określenie, czy dane instalacje oświetleniowe są czy też nie są energooszczędne. Początkowo dotyczyły one wnętrz, lecz ostatnie badania skierowane zostały w stronę oświetlenia terenów zewnętrznych. Iluminacja obiektów nie została do tej pory wzięta pod uwagę. Praktyka pokazuje, że w przypadku oświetlenia architektonicznego, większość strumienia świetlnego jest emitowana w górę lub też w przestrzeń wokół obiektu. Fakt ten jest niekorzystny. Uwidacznia się potrzeba iluminowania obiektów w sposób rozsądny i przemyślany. Projekty i instalacje oświetleniowe powinny być jak najbardziej zoptymalizowane nie tylko pod względem estetyki dekoracyjnej, lecz również w kwestii strat strumienia świetlnego (a w efekcie strat energetycznych i zanieczyszczenia światłem atmosfery). Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na istotę odpowiedniego projektowania iluminacji obiektów w aspekcie ekologicznym. Przedstawiono eksperymentalny sposób oceny tego zagadnienia przez określenie nowego parametru, sprawności iluminacji, oraz badania dotyczące jego wartości, przy różnych sposobach oświetlania, z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu oświetleniowego.
EN
The first electrical light sources were invented 150 years ago. Ensuing fast development of such light sources was stimulated by perspective of possible brightening of the darkness of night. The expansion of the range of usefulness of light sources then followed, from interior to external sites - such as streets, parks, stadiums, and buildings (known as floodlighting). If such lighting applications are used in the wrong way, an increase in brightness of the night sky is caused, and the expansion of a new biological threat occurs - the phenomenon of light pollution.
A steep increase in the development of research connected with the energy efficiency of lighting has recently been clearly noticed. Statements of special laws and engineering calculations have been created. in order to define whether or not lighting installations are sufficiently saving electrical energy. Originally, this research was directed at interior lighting only, but currently it is also directed towards the lighting of external sites. It is worth noting that so far it does not concern floodlighting.
The experience with lighting designs shows that, in the case of floodlighting, most luminous flux is sent directly up into the sky or into the space closest to the building being illuminated. This fact is very disadvantageous. The need to use artificial light in a reasonable way will be demonstrated. Projects and lighting installations should be optimized, not only with regard to aesthetics, but also with regard to luminous flux losses (and the resulting energy losses and light pollution).
The main aim of this work is to highlight the issue of the adequate design of illuminations from ecological point of view. An experimental method for evaluating this problem is proposed based on the definition of a new parameter - floodlighting efficiency. The results of research, analyses and calculations due to different lighting methods and applications are also described.
Journal
Year
Volume
64
Issue
4
Pages
553-562
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
  • Zakład Techniki Świetlnej, Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, Polska
References
  • Banach M., 1982. Podstawy techniki oświetlania. PWN, Warszawa.
  • Kołomański S., 2013. Zanieczyszczenie światłem i ciemność. Prace i Studia Geograficzne 53, 29-46.
  • Kubiak K., 2012. O konieczności przełamania stagnacji w iluminacyjnym sprzęcie oświetleniowym. Przegląd Elektrotechniczny R99, 108-114.
  • Krupiński R., 2015. Dwie drogi projektowania iluminacji obiektów. Przegląd Elektrotechniczny R91, 179-181.
  • Michałek P., 2012. Zanieczyszczenie światłem. Prace Instytutu Elektrotechniki 255, 135-145.
  • Pracki P., 2012. System oceny efektywności energetycznej oświetlenia wnętrz i dróg. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Elektryka 143.
  • Skarżyński K., 2014. Studium iluminacji obiektów barokowych na przykładzie Pałacu Zamoyskich w Kozłówce. Praca magisterska, Politechnika Warszawska.
  • Żagan W., 2003. Iluminacja obiektów. OWPW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv64p553kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.