PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 64 | 4 | 545-551
Article title

Zanieczyszczenie światłem - interdyscyplinarny problem

Authors
Content
Title variants
EN
Light pollution in the context of interdyscyplinarny problem
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedstawiono próbę oceny zanieczyszczenia światłem związaną z iluminacją obszarów zabytkowych. Oceniono poziom ich oświetlenia i "komfort świetlny". Próbę i analizę porównawczą przeprowadzono na podstawie wykonanych pomiarów natężenia oświetlenia dla dwóch reprezentatywnych rynków głównych Europy: we Frankfurcie nad Menem i w Krakowie.
EN
Presented is an attempt to assess light pollution associated with the illumination of historic areas. Rated level of illumination of the historic area and the "comfort light" - test and a comparative analysis was conducted on the basis of measurements of light intensity for the two major representative markets of Europe, ie. in Frankfurt am Main and Kraków.
Journal
Year
Volume
64
Issue
4
Pages
545-551
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
References
 • Bąk J., Pabjańczyk W., 1994. Podstawy techniki świetlnej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Bell P. A., Greene Th. C., Fischer J. D., Baum A., 2004. Psychologia środowiskowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Brzozowski S., 1996. Oświetlenie elewacji budynków. 'Technika Świetlna '96. Poradnik-Informator'. Warszawa.
 • Canter D., 1977. The Psyhology of Place. The Architectural Press, London.
 • Czaplicka-Kotas A., Lodowska J., 2014. Biomonitoring of surface water by synchronous culture of Chlorella vulgaris algae. Environ. Protect. Engin. 40, 29-40.
 • Fila K., Furman M., Gintowt J., 2014, Ilumination of architecture. The problem of light pollution. Technical Transaction, Z-B/5-2014. Cracow University of Technology.
 • Galer I. A. R., 1987. Applied ergonomics hahdook. London: Butterworths.
 • Gibson J. J., 1977. The Theory of Affordances. Perceiving, Acting, and Knowing: Toward an Ecological Psychology. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ.
 • Gliwicz Z. M., 1986. A lunar cycle in zooplankton. Ecology 67, 883-897.
 • Gliwicz Z. M., 1999. Predictability of seasonal and diel events in tropical and temperate lakes and reservoirs. [W:] Theoretical reservoir ecology and its applications. Tundisi J. G., Gotthard K., 2000. Increased risk of predation as a cost of high growth rate: an experimental test in a butterfly. J. Anim. Ecol. 69, 896-902.
 • Hryszkiewicz D., 2006. Iluminacje obiektów zabytkowych w Gdańsku, Malborku i Gniewie. Między koncepcją a realizacją. Sympozjum 'Iluminacja zabytków', Warszawa, 6-7 kwietnia 2006.
 • Leniarski L., 1996. Oświetlenie obiektów sakralnych. 'Technika Świetlna '96. Poradnik
 • -Informator'. Warszawa.
 • Longcore T., Rich C., 2004. Ecological light pollution. Front. Ecol. Environ. 2, 191-198.
 • Ratajczak J., 2009. Oświetlenie iluminacyjne obiektów architektonicznych. Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Rea M., 1993. Vision and perception. [W:] Lightin Handbook, Rreference & Application. IES of North America, IESSNA, New York.
 • Rzepiński R., 2000. Dekorowanie światłem - technika iluminacji. Konferencja 'Światło w architekturze - kształtowanie przestrzeni miejskiej (projektowanie, technika, finansowanie)', Warszawa, 5-6 października 2000.
 • Saunders M., Gustanski J., Lawton M., 1974. Effect of ambient illumination on noise levels of groups. J. Appl. Psychol. 59, 527-528.
 • Smith M. G., Isobe S., Metaxa M., Sullivan W., 2005. Protection of existing and potential observatory sites. Proc. Int. Astronom. Union 1, 381-382.
 • Stevens R. G., Brainard G. C., Blask D. E., Lockley S. W., Motta M. E., 2013. Adverse health effects of nighttime lighting: comments on american medical association policy statement. Am. J. Prev. Med. 45, 343-346.
 • Straskraba M. (red.). International Institute of Ecology. São Carlos.
 • Ściężor T., Kubala M., 2011. Zanieczyszczenie świetlne w otoczeniu wybranych zbiorników retencyjnych Małopolski. Czasopismo Techniczne 6, 235-245.
 • Ściężor T., Kubala M., Kaszowski W., 2012. Light pollution of the mountain areas in Poland. Arch. Environ. Protect. 38, 59-69.
 • Śpik A., 1976. Iluminacja obiektów zabytkowych architektury. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv64p545kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.