PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 64 | 4 | 525-536
Article title

Podwójne zanieczyszczenie

Content
Title variants
EN
Dual pollution
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zanieczyszczenie światłem nocnego nieba spowodowane jest nadmierną ilością światła emitowaną w przestrzeń oraz złym jego rozsyłem i ukierunkowaniem. Za występowanie tego zjawiska największą odpowiedzialność ponoszą nieskoordynowane z resztą świateł: oświetlenie uliczne, reklamowe i iluminacyjne. Wszystkie te typy oświetlenia powinny podlegać planowaniu. Istnieje jednakże jeszcze jeden rodzaj światła wpływający na zanieczyszczenie, specyficzny, tworzony ze względów estetyczno-artystycznych. Są to struktury świetlne, trójwymiarowe rzeźby tworzone z samego światła. Historia takich struktur sięga końca XIX w. W artykule przytoczono i ukazano najbardziej znane dzieła świetlne autorstwa takich twórców jak: Nikola Tesla, Walter D'Arcy Ryan, Carles Buïgas, Leni Riefenstahl, Albert Speer, Gert Hof, John Bennett, Ryoji Ikeda i Rafael Lozano-Hemmer. Cechą łączącą wszystkie struktury świetlne jest fakt, że aby zaistniały w pełni, wymagają niskiego natężenia oświetlenia sąsiadujących przestrzeni, a jednocześnie, aby zaprezentować się w pełni potrzebują ośrodka, na którym zostaną wyświetlone: dymu, kurzu, pary wodnej. Stąd zjawiskowe fantomy powstają wyłącznie w wyniku podwójnego zanieczyszczenia.
EN
Light pollution at night is caused by excess light emitted in space, its intensity and wrong orientation. This phenomenon often occurs due to the lack of design coordination with other light sources such as: street lighting, advertising and floodlights. All these types of lighting should be planned to work in harmony. There is, however, yet another kind of light that may contribute to light pollution, that created for aesthetic and artistic reasons. These are light structures, three-dimensional sculptures created with the very light itself. The history of such structures dates back to the late nineteenth century. This paper lists some of the most famous light works by artists such as Nikola Tesla, Walter D'Arcy Ryan, Carles Buïgas, Leni Riefenstahl, Albert Speer, Gert Hof, John Bennett, Ryoji Ikeda and Rafael Lozano-Hemmer. An unifying and common feature of such light structures, in order to be fully appreciated, is requirement of low illuminance in immediate environment as well as of a medium onto which they are displayed, such as smoke, dust or mist. Hence the phenomenal phantoms often arise solely as a result of dual light pollution.
Journal
Year
Volume
64
Issue
4
Pages
525-536
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Wydział Architektury, Politechnika Białostocka, Oskara Sosnowskiego 11, 15-893 Białystok, Polska
References
 • Bartnicka M., 1997. Osiedle oświetlone. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Mieszkanie XXI w., Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok, 165-168.
 • Bartnicka M., 2004. Iluminacja artystyczna w architekturze i w urbanistyce: czynniki i wytyczne kształtowania. Praca doktorska, Politechnika Białostocka.
 • Bartnicka M., 2008. Cień w świetle ... Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Architektura 21, 39-47.
 • Brown D. K., 1997. Warrior to Dreadnought. Warship design and development 1860-1905. Chatham Publishing, GB.
 • Canogar D., 2000. Spectral architectures. [W:] Vectorial Elevation. Lozano-Hemmer R. (red.). Relational Architecture 4, Meksyk.
 • Dupont J.-M., 2001. Painted Grasse. [W:] International Lighting Review. Illuminations, Philips Lighting, BU Luminaires, Eindhoven, 24-27.
 • Frandsen S., Christensen E., 1998. Light in the City. Intern. Light. Rev. 982, 68-74.
 • Hammond J. W., 2015. Lighting the Panama-Pacific International Exposition. www.sfmuseum.org.
 • Leni Riefenstahl, Biographie, 2000-2003. http://www.leni-riefenstahl.de/deu/bio.html.
 • Mirapaul M., 1999. Online Art. Lights Up A Square in Mexico City. The New York Times, New York.
 • Nawalkowski P., 2015. Powołanie programu Ciemne Niebo i jego wytyczne. http://www.ciemneniebo.pl.
 • Olympia, Fest der Schönheit, Der Zweite Teil des Films von den Olympischen Spielen in Berlin, 1936. Film dokumentalny, Riefenstahl L. (reżyser).
 • Plain R., 2015. On this day - April 13. 100 years Panama-Pacific International Exposition 1915-2015. www.ppie100.org.
 • Roberts G. K., 1999. The American Cities and Technology Reader: Wilderness to Wired City. Routledge, London.
 • Sereny G., 1995. Albert Speer: His Battle with Truth. Alfred A. Knopf Inc., New York,
 • Sparkling Moments in the History of the Eiffel Tower, http://www.toureiffel.paris/en/everything-about-the-tower/the-illuminations/96-les-grands-moments-lumineux-de-lhistoire-de-la-tour.html.
 • Speer A., Wspomnienia, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1990.
 • Tesla Master of Lightning, 2000. Film dokumentalny, Uth R. (reżyser). Warner Home Video, USA.
 • Tesla N., Childres D. H., 1993. The Fantastic Inventions of Nikola Tesla. Adventures Unlimited Press, Kempton, Illinois, USA.
 • The Oxford Encyclopedia, 2003. The Oxford Encyclopedia of Economic, History, Tom 1. Mokyr J. (red.). Oxford University Press.
 • Triumph des Willens, Das Dokument vom Reichspeitag, 1934. Film dokumentalny, Riefenstahl L. (reżyser).
 • Zelnhefer S., 1991. Die Reichsparteitage der NSDAP. Nuremberg.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv64p525kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.