PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 64 | 2 | 347-352
Article title

Fizykochemiczne i przeciwdrobnoustrojowe właściwości miodów z rejonu Podlasia

Content
Title variants
EN
The physicochemical and antimicrobial properties of honey from the region of Podlasie
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przeprowadzono jakościową ocenę 11 wybranych odmian miodów pszczelich pochodzących z terenów Podlasia, określając: wartość pH, kwasowość, liczbę diastazową (LD) oraz zawartość 5-hydroksyfurfuralu (HMF). Zbadano również wpływ poszczególnych miodów na bakterie chorobotwórcze Escherichia coli oraz Staphylococcus aureus.
Wprawdzie wszystkie miody spełniały wymagane normy jakościowe, jednak najaktywniejsze enzymatycznie okazały się miody ciemne: gryczany, wrzosowy, miód ze spadzi iglastej oraz leśny. Odmiany te wyróżniały się także największą aktywnością przeciwdrobnoustrojową.
EN
A qualitative evaluation of 11 selected varieties of honeys originating from the areas of Podlasie was conducted. It was based on examination of the following factors: pH, acidity, diastase number (LD) and level of 5-hydroxymethylofurfural (HMF). Examined was also individual influence of honeys towards pathogenic bacteria Escherichia coli and Staphylococcus aureus.
All honeys fulfill the required quality standards, however it proved that dark honeys: buckwheat, heather, honeydew with fir trees and forestry honey were the most active enzymatically. These varieties stand out also the most active antimicrobials.
Keywords
Journal
Year
Volume
64
Issue
2
Pages
347-352
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, Instytut Technologii Żywności i Gastronomii, Akademicka 14, 18-400 Łomża
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, Instytut Technologii Żywności i Gastronomii, Akademicka 14, 18-400 Łomża, Polska
 • Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Zamenhofa 29, 15-435 Białystok, Polska
References
 • Czerwonka M., Szterk A., Waszkiewicz-Robak B., 2010. Ocena właściwości przeciwutleniających i zawartość związków polifenolowych w produktach pszczelich. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 2, 20-24.
 • Górnicka J., 2011. Apteka natury. Poradnik Zdrowia, Agencja Wydawnicza Morex Warszawa, 4-6.
 • Kędzia B., Hołderna-Kędzia E., 2008a. Miód - skład i właściwości biologiczne. Rzeczpospolita S. A., Warszawa.
 • Kędzia B., Hołderna-Kędzia E., 2008b.Występowanie związków fenolowych w miodzie pszczelim. Postępy Fitoterapii, 4, 225-232.
 • Leszczyńska-Fik A., Fik M. 1993. Właściwości antybakteryjne niektórych miodów i wpływ ogrzewania na ich trwałość. Med. Wet. 49, 415-419.
 • Popek S., 2001. Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość. Wyd. Akad. Ekonom., Kraków.
 • Roman A., 2006. Podstawy pszczelarstwa. Wyd. Akad. Rol., Wrocław.
 • Wilczyńska A., Przybyłowski P., 2009. Charakterystyka związków fenolowych zawartych w miodach. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 61, 33-38.
 • Wilde J., Prabucki J., 2004. Hodowla pszczół. PWRiL, Poznań.
 • Wojtacki M., 1984. Produkty pszczele i przetwory miodowe. PWRiL, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv64p347kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.