PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 64 | 2 | 229-238
Article title

Wybrane zagadnienia dotyczące stałości i zmienności zachowania

Authors
Content
Title variants
EN
Constancy and variation of behavior: selected issues.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Do obszarów badawczych omawianych w tym artykule należą różnice międzyosobnicze w zachowaniu i stałość zachowania poszczególnych osobników w czasie i pomiędzy różnymi sytuacjami. Próby naukowego poznania problematyki różnic indywidualnych i osobowości, czyli osobniczej stałości zachowania, mają długą historię. W artykule przedstawione są przykłady zachowań, w przypadku których występuje zmienność w obrębie gatunku, a także możliwe wyjaśnienia dla ich powstawania i utrzymywania się w populacjach. Krótko omówione są pozytywne i negatywne aspekty badań nad osobowością u zwierząt, a także temat ewolucji zachowań w kontekście ich ekologicznych uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska pętli sprzężenia zwrotnego i reguły ochrony zasobów.
EN
Two research areas are discussed in the article: individual variation in behavior among individuals and within-individual constancy of behavior across time and context. Research devoted to individual differences and animal personality, which is individual constancy of behavior, have a long history. This paper provides examples of behavior patterns known to show intraspecific variation and tries to explain how such behavioral diversity arises and evolves in natural populations. Positive and negative aspects of animal personality research are shortly discussed, as well as ecological determinants of behavior evolution. Feedback loop and asset protection principle are mentioned in context of eco-evolutionary casual factors of behavior.
Keywords
Journal
Year
Volume
64
Issue
2
Pages
229-238
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku, Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Instytut Psychologii, Ingardena 6, 30-060 Kraków, Polska
References
 • Agashe D., Bolnick D. I., 2011. Dietary niche and population dynamic feedbacks in novel habitat. Oikos121, 347-356.
 • Araujo M. S., Bolnick D. I., Layman C. A., 2011. The ecological causes of individual specialisation. Ecol. Lett. 14, 948-958.
 • Badyaev A. V., Uller T., 2009. Parental effects in ecology and evolution: mechanisms, processes and implications. Philosoph. Transact. Royal Soc. B 27, 1169-1177.
 • Barlow G. W., 1977. Modal action patterns. [W:] How animals communicate. Sebeok T.A. (red.). Indiana University Press, Bloomington, 98-134.
 • Bergmuller R., Taborsky M., 2010. Animal personality due to social niche specialization. Trends Ecol. Evol. 25, 504-511.
 • Bolnick D. I., Svanback R., Fordyce J. A., Yang L. H., Davis J. M., Hulsey C. D., Forister M. L., 2003. The ecology of individuals: incidence and implications of individual specialization. Am. Natural. 161, 1.
 • Brooker R. J., Widmaier E. P., Graham L. E., Stiling P. D., 2008. Biology. New York, McGraw-Hill.
 • Carere C., Locurto C., 2011. Interaction between animal personality and animal cognition. Curr. Zool. 54, 491-498.
 • Carere C., Caramaschi D., Fawcett T. W., 2010. Covariation between personalities and individual differences in coping with stress: converging evidence and hypotheses. Curr. Zool. 56, 728-740.
 • Chittka L., Dyer A. G., Bock F., Dornhaus A., 2003. Bees trade off foraging speed for accuracy. Nature 424, 388.
 • Coopens C. M., de Boer S. F., Koolhaas J. M., 2010. Coping styles and behavioural flexibility: towards underlying mechanisms. Philosoph. Transact. Royal Soc. 365, 4021-4028.
 • Dall S. R. X., Houston A. I., McNamara J. M., 2004. The behavioural ecology of personality: consistent individual differences from adaptive perspective. Ecol. Lett. 7, 734-739.
 • Dall S .R. X., Bell A. M., Bolnick D. I., Ratnieks F. L. W., 2012. An evolutionary ecology of individual differences. Ecol. Lett. 15, 1189-1198.
 • Dobrzańska J., Dobrzański J., 1986. Społeczeństwa mrówcze a rozwój indywidualności robotnic. Kosmos 35, 577-589.
 • Godzińska E. J., 1988. Digging as tactic of escape in two bumblebee species with different nesting ecology: Bombus terrestris L. and B. pascuorum Scopoli. Acta Neurobiol. Exp. 48, 251-258.
 • Godzińska E. J., 1995. Taktyki alternatywne w zachowaniu się owadów. Kosmos 44, 11-24.
 • Godzińska E.J., 1996. Etologia owadów społecznych: fakty i kontrowersje. Kosmos 45, 163-178.
 • Godzińska E. J., Korczyńska, J., 1997. Digging behaviour and responses to photic and gravitational cues as elements of escape behaviour of bumblebees. Acta Neurobiol. Exp. 57, 59-70.
 • Gordon D. M., 2011. The fusion of behavioral ecology and ecology. Behav. Ecol. 22, 225-230.
 • Healy S. D., Jones C. M., 2002. Animal learning and memory: an integration of cognition and ecology. Zoology 105, 321-327.
 • Hogan J. A., Bolhuis J. J., 2005. The development of behaviour: trends since Tinbergen (1963). Anim. Biol. 55, 371-398.
 • Ings T. C., Chittka L., 2008. Speed-accuracy tradeoffs and false alarms in bee responses to cryptic preadtors. Curr. Biol. 18, 1520-1524.
 • Jandt J. M., Bengston S., Pinter-Wollman N., Pruitt J. N., Raine N. E., Dornhaus A., Sih A., 2014. Behavioural syndromes and social insects: personality at multiple levels. Biol. Rev. 89, 48-67.
 • Kaplan N. L., Hudson R. R., Langley C. H., 1989. The 'hitchhiking effect' revisited. Genetics 123, 887-899.
 • Korczyńska J., 1996. Rola czynników nabytych w ontogenezie preferencji środowiskowych i pokarmowych mrówek. Kosmos 45, 419-432.
 • Korczyńska J., 1999. Zachowania łowieckie mrówek - przykłady plastyczności behawioralnej owadów. Wszechświat 100, 26-28.
 • Kralj-Fiser S., Schuett W., 2014. Studying personality variation in invertebrates: why bother? Anim. Behav. 91, 41-52.
 • Lorenz K., Tinbergen N., 1938. Taxis und Instinkthandlung in der Eirollbewegung der Graugans. Zeitschrift fur Tierpsychologie, 2, 1-29.
 • Nettle D., Penke L., 2010. Personality: bridging the literatures from human psychology and behavioural ecology. Philosoph. Transact. Royal Soc. 365, 4043-4050.
 • Pinter-Wollman N., Gordon D.M., Holmes S., 2012. Nest site and weather affect the personality of harvester ant colonies. Behav. Ecol. 23, 1022-1029.
 • Reale D., Reader S. M., Dol D., McDougall P. T., Dingemanse N. J., 2007. Integrating animal temperament within ecology and evolution. Biol. Rev. 82, 291-318.
 • Salzen E. A., 2010. Whatever happened to ethology? The case of fixed action pattern in psychology. Hist. Philosoph. Psychol. 12, 63-78.
 • Sih A., Del Giudice M., 2012. Linking behavioural syndromes and cognition: a behavioural ecology perspective. Philosoph. Transact. Royal Soc. 367, 2762-2772.
 • Sih A., Bell A. M., Johnson J. C., Ziemba R. E., 2004. Behavioural syndromes: an integrative overview. Quart. Overv. Biol. 79, 241-277.
 • Sih A., Cote J., Evans M., Fogarty S., Pruitt J., 2012. Ecological implications of behavioural syndromes. Ecol. Lett. 15, 278-289.
 • Smith B. R., Blumstein D. T., 2008. Fitness consequences of personality: a meta-analysis. Behav. Ecol. 19, 448-455.
 • Stamps J., Groothuis T. G. G., 2010. The development of animal personality: relevance, concepts and perspectives. Biol. Rev. 85, 301-325.
 • Szczuka A., 1996. Elastyczność behavioralna u mrówek. Kosmos 45, 433-442.
 • Strzałko J., 2006. Słownik terminów biologicznych. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Tinbergen N., 1951. The Study of Instinct. Oxford University Press, London.
 • Wray M. K., Mattila H. R., Seeley T. D., 2011. Collective personalities in honeybee colonies are linked to colony fitness. Anim. Behav. 81, 559-568.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv64p229kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.