PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 64 | 1 | 1-10
Article title

Ponad stuletnie "poszukiwania" funkcji zabawy

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zabawa zwierząt jest zachowaniem zróżnicowanym i złożonym. Sprawia to trudności w jej badaniu i definiowaniu, trudne jest również wyjaśnienie znaczenia tego zachowania dla organizmów. Jedne z pierwszych hipotez na temat potencjalnych funkcji zabaw, przypisywały zabawom znaczenie w praktykowaniu przez młode zwierzęta zachowań dorosłych. Prowadzone od lat badania behawioralne wskazują na kolejne hipotetyczne funkcje zabaw. Przypisuje się jej im m.in. rolę w rozwoju fizycznym, czy w ćwiczeniu zachowań specyficznych gatunkowo. Badania zabaw społecznych przyniosły nowe poglądy na temat funkcji tych zachowań: wpływa ona na ustalenie hierarchii i nabywanie umiejętności socjalnych. Znaczenia nabierają również badania neurologiczne, wskazujące, że zabawa aktywuje układ opioidowy mózgu oraz modyfikuje elementy układu nerwowego, regulujące reakcje emocjonalne. Obecnie badacze uznają, iż nie jest możliwe znalezienie jednej funkcji dla wszystkich zachowań zabawowych. Pełnią one raczej odmienne funkcje u różnych gatunków i mogą spełniać wielorakie funkcje w obrębie danego gatunku. Poszukiwania głównej funkcji zabawy jednak nie ustają. Dzięki nim lepiej poznajemy tę kategorię behawioru, mającą znaczenie dla społecznej, emocjonalnej i rozwojowej sfery życia. Dalsze badania zabaw mogą okazać się pomocne dla zrozumienia zagadnień takich jak: teoria umysłu, rozwój moralności, czy kreatywności.
EN
Animal play is a complex and diverse behaviour. This makes it difficult to study and is also difficult to explain the importance of this behaviour for organisms. One of the earliest hypotheses on the potential function of play attributed it to practice by the young of adult behaviour. Carried out from over hundred years behavioural studies point to such hypothetical roles of the play as physical development or species-specific behavioural practices. Studies of social games have brought new ideas about the functions of these behaviours: the determination of group hierarchy and the acquisition of social skills. Neurological studies have become significant in explaining the biological meaning of play by indicating activation of the opioid system and modification of those elements of the nervous system which are responsible for emotional reactions. Nowadays, researchers agree that finding a single function for all the patterns of playful behaviours is improbable. They can have different functions for various species and can play various roles within one species. However, investigations on the main function of play are still pursued. They help to learn more about this behavioural category and its relevance to life in many aspects: social, emotional, and developmental. Further investigations along this line may contribute to understanding of such issues as the theory of mind, development of moral values and creativity.
Keywords
Journal
Year
Volume
64
Issue
1
Pages
1-10
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Zespół Metod i Organizacji Hodowli Zwierząt Gospodarskich i Wolno Żyjących, 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, Polska
References
 • Allen C., Bekoff M., 1997. Species of mind. The philosophy and biology of cognitive ecology. MIT Press, Cambridge.
 • Allen C., Bekoff M., 2005. Animal play and the evolution of morality: an ethological approach. Topoi 24, 125-135.
 • Altman J., 1966. Biologiczne podstawy zachowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bauer E. B., Smuts B. B., 2007. Cooperation and competition during dyadic play in domestic dogs, Canis familiaris. Anim. Behav. 73, 489-499.
 • Beach F. A., 1945. Current concepts of play in animals. Am. Natural. 79, 523-541.
 • Bekoff M., 1972. The development of social interaction, play, and metacommunication in mammals: an ethological perspective. Quart. Rev. Biol. 47, 412-434.
 • Bekoff M., 2000. Animal emotions: exploring passionate natures. BioScience 50, 861-870.
 • Bekoff M., 2001. Social play behaviour: cooperation, fairness, trust, and the evolution of morality. J. Conscious. Stud. 8, 81-90.
 • Biben M., 1982. Object play and social treatment of prey in bush dogs and crab-eating foxes. Behaviour 79, 201-211.
 • Blank D., Yang W., 2012. Play behaviour in goitered gazelle, Gazella subgutturosa (Artiodactyla: Bovidae) in Kazakhstan. Folia Zool. 61, 161-171.
 • Boissy A., Manteuffel B., Jensen M. B. i współaut., 2007. Assessment of positive emotions in animals to improve their welfare. Physiol. Behav. 92, 375-397.
 • Broom D. M., Fraser A. F., 2007. Domestic animal behaviour and welfare. CAB International, Wallingford.
 • Burghardt G. M, 1998. Play. [W:] Comparative Psychology: A Handbook. Greenberg G., Haraway M. M. (red.). Garlan Publishing Co., New York, 725-735.
 • Burghardt G. M., 2005. The genesis of play. Testing the limits. MIT Press, Cambridge.
 • Burghardt G. M., 2010. The comparative reach of play and brain. Am. J. Play 2, 338-355.
 • Byers J. A., Walker C., 1995. Refining the motor training hypothesis for the evolution of play. Am. Natural. 146, 25-40.
 • Caro T. M., 1988. Adaptive significance of play: are we getting closer? Trends Ecol. Evol. 3, 50-54.
 • Chick G., 1998. What is play for? Sexual selection and the evolution of play. The Annual Meeting of The Association for the Study of Play, St. Petersburg, FL, February 18-22.
 • Chick G., 2008. Altruism in animal play and human ritual. World Cult. J. 16, 1-17.
 • Chick G., Yarnal C., Purrington A., 2012. Play and mate preference. Testing the signal theory of adult playfulness. Am. J. Play 4, 407-440.
 • Diamond J., Bond A. B., 2003. A comparative analysis of social play in birds. Behaviour 140, 1091-1115.
 • Elkonin D. B., 1984. Psychologia zabawy. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Godzińska E. J., 2006. Definicja i cele poznawcze neurosocjobiologii. Kosmos 55, 137-148.
 • Graham K., Burghardt G., 2010. Current perspectives on the biological study of play: signs of progress. Quart. Rev. Biol. 85, 393-418.
 • Held S. D. E., Špinka M., 2011. Animal play and animal welfare. Anim. Behav. 81, 891-899.
 • Himmler B. T., Pellis S. M., Kolb B., 2013. Juvenile play experience primes neurones in the medial prefrontal cortex to be more responsive to later experience. Neurosci. Lett. 556, 42-45.
 • Horowitz A., 2009. Attention to attention in domestic dog (Canis familiaris) dyadic play. Anim. Cognit. 12, 107-118.
 • Huizinga J., 1985. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa.
 • Kaleta T., 2007. Zachowanie się zwierząt. Zarys problematyki. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kuba M., Meisel D. V., Byrne R. A., Griebel U., Mather J. A., 2003. Looking at play in Octopus vulgaris. Berliner Paläobiol. Abh. 3,163-169.
 • Oliveira A. F. S., Rossi A. O., Silva L. F. R., Lau M. C., Barreto R. E., 2010. Play behaviour in nonhuman animals and the animal welfare issue. J. Ethol. 28, 1-5.
 • Pellis S. M., Pellis V. C., Bell H. C., 2010. The function of play in the development of the social brain. Am. J. Play 2, 278-296.
 • Petrů M., Špinka M., Charvátová V., Lhota S., 2009. Revisiting play elements and self-handicapping in play: a comparative ethogram of five Old World monkey species. J. Comparat. Psychol. 123, 250-263.
 • Pisula W., 2008. Play and exploration in animals - a comparative analysis. Polish Psychol. Bull. 39, 104-107.
 • Sazima I., 2008. Playful birds: cormorants and herons play with objects and practice their skills. Biota Neotrop. 8, 259-264.
 • Sharpe L. L., 2005. Frequency of social play does not affect dispersal partnership in wild meerkats. Anim. Behav. 70, 559-569.
 • Smith P. K., 1982. Does play matter? Functional and evolutionary aspects of animal and human play. Behav. Brain Sci. 5, 139-184.
 • Špinka M., Newberry R., Bekoff M., 2001. Mammalian play: training for the unexpected. Quart. Rev. Biol. 76, 141-168.
 • Tacconi G., Palagi E., 2009. Play behavioural tactics under space reduction: social challenges in bonobos, Pan paniscus. Anim. Behav. 78, 469-476.
 • Thompson K. V., 1996. Play-partner preferences and the function of social play in infant sable antelope, Hippotragus niger. Anim. Behav. 52, 1143-1155.
 • Trezza V., Baarendse P. J. J., Vanderschuren L. J. M. J., 2010. The pleasure of play: pharmacological insights into social reward mechanism. Trends Pharmacol. Sci. 31, 463-469.
 • Ullrich W. 1973. Zoopsychologia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv64p1kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.