PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 64 | 1 | 173-184
Article title

Możliwości wykorzystania efektywnych mikroorganizmów w ochronie środowiska

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zmiany, które zaszły w środowisku za sprawą działalności człowieka, zaznaczyły się widocznie w otaczającym nas krajobrazie. Intensywny rozwój przemysłu, komunikacji, intensyfikacja rolnictwa oraz postępująca urbanizacja stały się przyczyną coraz gorszego stanu wód, gleb i powietrza. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie technologii Efektywnych Mikroorganizmów, jako przykład metody umożliwiającej poprawę stanu środowiska naturalnego. Daje ona możliwość ograniczenia stosowanych w uprawie środków chemicznych, co skutkuje uzyskaniem zdrowych plonów i poprawą jakości gleby. W wyniku zastosowania technologii EM można prowadzić wydajny recykling odpadów, a także efektywnie oczyszczać wodę i ścieki. W pracy szczególnie zwrócono uwagę na właściwości pozytywnych mikroorganizmów i możliwości zastosowania ich w rolnictwie i ochronie środowiska. Opisując potencjał Efektywnych Mikroorganizmów przedstawiono konkretne przykłady ich wykorzystania oraz skuteczność tych metod.
EN
Multiple changes that have occurred in the environment as a result of human activity markup visibly in the surrounding landscape. Intensive development of industry, communication, agriculture and urbanization are the reasons for increasingly worsening state of water, soil and air. The aim of this paper is to present a technology called Effective Microorganisms (EM) as an example of methods designed for improvement of the environment quality. It offers the possibility of limiting the use of chemicals in agriculture, to improve quality of soil and crop. The usage of EM technology can result in a more efficient recycling of the waste and more effective purification of water and wastewater. The paper particularly highlights characteristics of EM microorganisms and their possible application in agriculture and environmental protection.
Keywords
Journal
Year
Volume
64
Issue
1
Pages
173-184
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Katedra Mikrobiologii, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Polska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Katedra Mikrobiologii, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Polska
References
 • Al-Taweil H. I., Bin Osman M., Hamid A. A., Yusoff W. M., 2009. Development of microbial inoculants and the impact of soil application on rice seedlings growth. Am. J. Agric. Biol. Sc. 4, 79-82.
 • Arshad J., 2006. Foliar application of Effective Microorganisms on pea as an alternative fertilizer. Agr. Sustain. Develop. 26, 257-262.
 • Baranowski A., 2004. Preparat Efektywne Mikroorganizmy (EM®) - próby zastosowania w rolnictwie. Przegląd Hodowlany 4, 26-27.
 • Boligłowa E., Gleń K., 2008. Assessment of Effective Microorganism activity (EM) in winter wheat protection against fungal diseases. Ecol. Chem. Engin. A 15, 23-27.
 • Chen S. J., Hsieh L. T., Hwang W. I., Xu H. Ch., Kao J. H., 2003. Abatement of odor emissions from landfills using natural Effective Microorganism Enzyme. Aerosol Air Qual. Res. 3, 87-99.
 • Faltyn U., Miszkieło T., 2008. Wpływ efektywnych mikroorganizmów (EM) na zdolność kiełkowania ziarna pszenicy jarej. Zesz. Nauk. UP Wrocław., Rolnictwo 92, 31-36.
 • Gacka S., 2009. Alternatywa dla GMO. Eurogospodarka 2, 26-27.
 • Gacka S., Kolbusz S., 2009. Biotechnologia EM - FarmingTM - kompleksowe, naturalne rozwiązanie w produkcji zwierzęcej gwarantujące dobrostan zwierząt. Eurogospodarz 1, 26-27.
 • Gawlik T., 2002. EM - Efektywne Mikroorganizmy. Aura 10, 18-19.
 • Higa T., 2003a. Adaptacja technologii EM w środowisku, przemyśle i medycynie. [W]: Efektywne Mikroorganizmy (EM) w rolnictwie zrównoważonym i ochronie środowiska. XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologiczn, SGGW, Rogów, 17-18.
 • Higa T., 2003b. Rewolucja w ochronie naszej planety. Fundacja 'Rozwój SGGW', Warszawa.
 • Higa T., Parr J. F., 1994. Beneficial and effective microorganisms for a sustainable agriculture and environment. International Nature Farming Research Center Atami, Japan.
 • Janas R., 2009. Możliwości wykorzystania efektywnych mikroorganizmów w ekologicznych systemach produkcji roślin uprawnych. Problemy Inżynierii Rolniczej 3, 111-119.
 • Jin M., Wang X.W., Gong T. S., Gu Ch. Q., Zhang B., Shen Z. Q., Li J. W., 2005. A novel membrane bioreactor enhanced by effective microorganisms for the treatment of domestic wastewater. Appl. Microb. Biotech. 69, 229-235.
 • Jóźwiakowski K., 2008. Ocena możliwości stosowania preparatu EM-FarmingTM do optymalizacji pracy osadników wstępnych. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 5, 159-167.
 • Kolasa-Więcek A., 2010. Czy Efektywne Mikroorganizmy zrewolucjonizują świat? Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 1, 66-69.
 • Kosakowski K., Grzelak M., Kosakowski A., 2013. The effect of applied probiotic preparations on health, quality and yield of selected crops. J. Res. Appl. Agricult. Engin. 58, 261-266.
 • Kucharski J., Jastrzębska E., 2005. Rola efektywnych mikroorganizmów w kształtowaniu właściwości mikrobiologicznych gleby. Inżynieria Ekologiczna12, 295-296.
 • Le Cren F., 2005. Przeciwutleniacze. Rewolucja w medycynie XXI wieku. Klub Dla Ciebie, Warszawa.
 • Majewski A., 2010. Efektywne Mikroorganizmy EMTM - Technologia XXI wieku nagrodzona! Dziennik Gazeta Prawna 84, Dodatek Informacyjno-Promocyjny Biznes Raport, 4, 3.
 • Małuszyńska E., Szydłowska A., Martyniak D., Dziamba S., Dziamba J., 2011. Wpływ preparatów zawierających efektywne mikroorganizmy na zdolność kiełkowania nasion z upraw ekologicznych. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 263, 33-42.
 • Martyniuk S., 2011. Skuteczne i nieskuteczne preparaty mikrobiologiczne stosowane w ochronie i uprawie roślin oraz rzetelne i nierzetelne metody ich oceny. Post. Mikrobiol. 50, 321-328.
 • Mau F. P., 2007. Efektywne Mikroorganizmy w domu i w ogrodzie dla lepszego wzrostu roślin i dla zdrowia. Fundacja Źródła Życia, Mszczonów.
 • Mrugalska L., 2008. Efektywne Mikroorganizmy w praktyce. Raport Rolny 10, 60-61.
 • Mrugalska L., 2009. Efektywne Mikroorganizmy w uprawie i ochronie roślin. Poradnik Gospodarski 10, 16-17.
 • Mrugalska L., Świerk D., 2012a. Efektywne Mikroorganizmy - rewolucyjna technologia? Poradnik Gospodarski 5, 33-35.
 • Mrugalska L., Świerk D., 2012b. Efektywne Mikroorganizmy w gospodarce wodno - ściekowej. Poradnik Gospodarski 6, 25-27.
 • Okuda A, Higa T., 1999. Purification of wastewater with Effective Microorganisms and is utilization in agriculture. [W:] Proceedings of the 5th International Conference on Kyusei Nature Farming, Thailand. Senanayake Y. D. A., Sangakkara U. R. (red.). APNAN, Thailand, 246-253.
 • Schicht M. L., 2008. Zrozumieć EM. EMECHO 8, 3-5.
 • Stielow G., 2003. Rich soil do not need of the fertilization. J. Res. Appl. Agricult. Engin. 48, 20-22.
 • Szymański N., Patterson R. A., 2003. Effective microorganisms (EM) and wastewater systems in future directions for on-site systems: best management practice. [W:] Proceedings of On-site '03 Conference. Armidale N. S. W. (red.). Australia, Lanfax Laboratories, 347-354.
 • Van Vliet P.C.J., Bloem J., De Goede R.G.M., 2006. Microbial diversity, nitrogen loss and grass production after addition of effective microorganisms (EM) to slurry manure. Appl. Soil Ecol. 32, 188-198.
 • Wielgosz E., Dziamba Sz., Dziamba J., 2010. Effect of application of EM spraying on the populations and activity of soil microorganisms occurring in the root zone of spring barley. Pol. J. Soil Sci. 43, 65-72.
 • Zawadzki P., 2007. Waleczne mikroby. Zielone Brygady, Pismo Ekologów 8, 22-25.
 • Zydlik P., Zydlik Z., 2008. Impact of biological effective microorganisns (EM) preparations on some physico-chemical properties of soil and the vegetative growth of apple-tree rootstocks. Nauka Przyroda Technologie 2, 1-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv64p173kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.