PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 64 | 1 | 165-172
Article title

Oleje przepracowane jako zagrożenie dla płazów

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Konsekwencją rozwoju przemysłowego jest zwiększenie ilości olejów przepracowanych (zużytych olejów smarowych, m.in. z pojazdów mechanicznych, w tym silników spalinowych), które w 30-35% nie są regenerowane bądź neutralizowane zgodnie z obowiązującym prawem. W skład przepracowanych olejów wchodzą metale ciężkie (m.in. Pb, Zn, Cu, Ni, Cd) oraz szereg związków węglowodorowych, m.in. o charakterze kancerogennym, rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie. Oznacza to, że istnieje realne zagrożenie przedostawania się metali ciężkich i kancerogennych związków aromatycznych do środowiska naturalnego. Celem poniższej pracy jest omówienie chemicznego składu olejów oraz ich potencjalnego wpływu na rozwój i cykl życiowy płazów, których liczebność w ostatnich latach drastycznie spada.
EN
Increasing amount of waste industrial oils, 30-35% of which are not recycled or neutralized with legal methods, causes a real risk of environmental pollution. Used lubricating oils from internal combustion engines contain inter alia. heavy metals such as Pb, Zn, Cu, Ni, Cd and carcinogenic hydrocarbon compounds penetration of which into the environment may bring a real threat for living organisms. The aim of this paper is to discuss the chemical composition of the oils and potential impact they can have on the development and life cycle of amphibians, whose number in recent years decreases dramatically.
Keywords
Journal
Year
Volume
64
Issue
1
Pages
165-172
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska
 • Studenckie Koło Naukowe Kiwon, Politechnika Wrocławska, Zakład Chemii i Technologii Paliw, Gdańska 7/9, 50-344 Wrocław, Polska
author
 • Studenckie Koło Naukowe Kiwon, Politechnika Wrocławska, Zakład Chemii i Technologii Paliw, Gdańska 7/9, 50-344 Wrocław, Polska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Zoologii, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań, Polska
 • Politechnika Wrocławska, Zakład Chemii i Technologii Paliw, Gdańska 7/9, 50-344 Wrocław, Polska
References
 • Adlassing W., Sassmann S., Grawunder A., Puschenreiter M., Horvath A., Koller-Peroutka M., 2013. Amphibians in metal-contaminated habitats. Salamandra 49, 149-158.
 • Alford R. A., Richards S. J., 1999. Global amphibian declines: A problem in applied ecology. Ann. Rev. Ecol. Systemat. 30, 133-165.
 • Baillie J. E. M., Hilton-Taylor C., Stuart S. N., 2004. IUCN Red List of Threatened Species. A Global Species Assessment. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
 • Ball A., Truskewycz A., 2013. Polyaromatic hydrocarbon exposure: an ecological impact ambiguity. Environ. Sci. Pollut. Res. 20, 4311-4326.
 • Babula P., Masarik M., Adam V., Eckschlager T., Stiborova M, Trnkova L, Skutkova H, Provaznik I, Hubalek J, Kizek R ., 2012. Mammalian metallothioneins: properties and functions. Metallomics 4, 739-750.
 • Beran E., 2008. Wpływ budowy chemicznej bazowych olejów smarowych na ich biodegradowalność i wybrane właściwości eksploatacyjne. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Berger L., Speare R., Hyatt A. D., 1999. Chytrid fungi and amphibian decline: overview implications and future directions. [W]: Declines and Disappearance of Australian frogs. Campbell A. (red.). Environment Australia, Canberra, 23-33.
 • Blaustein A. R., Romansic J. M., Kiesecker J. M., Hatch A. C., 2003. Ultraviolet radiation, toxic chemicals and amphibian population declines. Divers. Distribut. 9, 123-140.
 • Cook J. W., Hewett C. L., Hieger I., 1933. The isolation of a cancer producing hydrocarbon from coal tar. (cz. I, II, III). J. Chem. Soc., 395-405.
 • Collins J. P., Crump M. L., 2009. Extinction in Our Times: Global Amphibian Decline. Oxford University Press, Oxford.
 • Collins J. P., Storfer A., 2003. Global amphibian declines: sorting the hypotheses. Divers. Distribut. 9, 89-98.
 • Correll D. L., 1998. The role of phosphorus in the eutrophication of receiving waters: a review. Environ. Qual. 27, 261-266.
 • Dobrovoljc K., Falnoga I., Žnidarič M. T., Mazej D., Ščančar J., Bulog B., 2012. Cd, Cu, Zn, Se, and metallothioneins in two amphibians, Necturus maculosus (Amphibia, Caudata) and Bufo bufo (Amphibia, Anura). Biol. Trace Element Res. 150, 178-194.
 • Flora S. J., Mittal M., Metha A., 2008. Heavy metal induced oxidative stress and it's possible reversal by chelation therapy. Ind. J. Med. Res. 4, 501-523.
 • Fragou D., Fragou A., Kouidou S., Njau S., Kovatsi L., 2011. Epigenetic mechanism in metal toxicity. Toxicol. Mechan. Meth. 21, 343-352.
 • Gibbs E. L., Nace G. W., Emmos M. B., 1971. The live frog is almost dead. BioScience 21, 1027-1034.
 • Haluch W., Kiciński K., Romanek J., 2004. Oleje przepracowane. Recykling 7, 43-44.
 • Hillbricht-Ilkowska A., 1989. Różnorodność biologiczna siedlisk słodkowodnych - problemy, potrzeby, działania. Idee Ekologiczne. Szkice 13, 13-55.
 • Hsu G. W., Huang X., Luneva N., Geacintov N. E., Beese L. S., 2005. Structure of a high fidelity DNA polymerase bound to a benzo[a]pyrene adduct that blocks replication. J. Biol. Chem. 280, 3764-3770.
 • Huang D., Zhang Y., Wang Y., Xie Z., Ji W., 2007. Assessment of the genotoxicity in toad Bufo raddei exposed to petrochemical contaminants in Lanzhou Region, China. Mutat. Res. 629, 81-88.
 • Hyne R. V., Wilson S. P., Byrne M., 2009. Frogs as bioindicators of chemical usage and farm practices in an irrigated agricultural area. Land & Water Australia.
 • Jack J. D., Gillbert J. J., 1993. The effect of suspended clay on ciliate population growth rates. Freshwat. Biol. 29, 385-394.
 • Jensen J. B., Camp C. D., 2003. Human exploitation of amphibians: Direct and indirect impacts. [W]: Amphibian Conservation. Semlitsch R. D., Washington D. C. (red.). Smithsonian Books, 199-213.
 • Johnson P. T. J., Sutherland D. R., 2003. Amphibian deformities and Ribeiroia infection: an emerging helminthiasis. Trends Parasitol. 19, 332-335.
 • Kolenda K., Senze M., Kowalska-Góralska M., 2014. Zanieczyszczenia wybranych siedlisk płazów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70, 437-444.
 • Lefcort H., Megiure R. A., Wilson L. H., Ettinger W. F., 1998. Heavy metals alter the survival, growth, metamorphosis and antipredatory behaviour of Columbia spotted frog (Rana luteinventris) tadpoles. Arch. Environ. Contamin. Toxicol. 35, 447-456.
 • Lefcort H., Hancock K. A., Maur K. M., Rostal D. C., 1997. The effects of used motor oil, silt, and the water mold saprolegnia parasitica on the growth and survival of mole salamanders (genus Ambystoma). Environ. Contamin. Toxicol. 32, 383-388.
 • Lehtinen R. M., Galatowitsch S. M., Tester J. R., 1999. Consequences of habitat loss and fragmentation for wetland amphibian assemblages. Wetlands 19, 1-12.
 • Magiera J., 2006. Rerafinacja olejów przepracowanych. WT-N, Warszawa.
 • Mahaney P. A., 1994. Effects of freshwater petroleum contamination on amphibian hatching and metamorphosis. Environ. Toxicol. Chem. 13, 259-265.
 • Marquis O., Millery A., Guittonneau S., Miaud C., 2006. Toxicity of PAHs and jelly protection of eggs in the Common frog Rana temporaria. Amphibia-Reptilia 27, 472-475.
 • McGrath E. A., Alexander M. M., 1979. Observations on the exposure of larval bullfrogs to fuel oil. Northeast Fish and Wildlife Conference 80, 45-51.
 • Nagendramma P., Kaul S., 2012. Development of ecofriendly/biodegradable lubricants: An overview. Renewab. Sustainab. Energy Rev. 16, 764-774.
 • Naskręt L., 2006. Grzanie na zużytym oleju. Magazyn Instalatora 1, 46-48.
 • Nebert D. W., Dalton T. P., Okey A. B., Gonzalez F. J., 2004. Role of aryl hydrocarbon receptor mediated induction of the CYP1 enzymes in environmental toxicity and cancer. J. Biol. Chem. 279, 23847-23850.
 • Nijman V., Shepherd C. R., 2011. The role of thailand in the international trade in CITES-listed live reptiles and amphibians. PLoS ONE 6: e17825, DOI: 10.1371/journal.pone.0017825
 • Pollet I., Bendell-Young L. I., 2009. Amphibians as indicators of wetland quality in wetlands formed from oil sands effluent. Environ. Toxicol. Chem. 19, 2589-2597.
 • Sharma S. S., Dietz K. J., 2009. The relationship between metal toxicity and cellular redox imbalance. Trends Plant Sci. 14, 43-50.
 • Simon E., Puky M., Braun M., Tothomeresz B., 2012. Assessment of the effect of urbanization on trace elements of the bones. Environ. Monitor. Assess. 184, 5749-5754.
 • Stuart S., Chanson J., Cox N., Young B., Rodrigues A., Fischman D., Waller R., 2004. Status and trends of amphibian declines and extinctions worldwide. Science 306, 1783-1786.
 • Tryjanowski P., Sparks T., Rybacki M., Berger L., 2006. Is body size of the water frog Rana esculenta complex responding to climate change? Naturwissenschaften 93, 110-113.
 • Wachal A., Majoch A., 2000. Działanie olejów smarowych z dodatkami na organizm ludzki. Paliwa, oleje i smary w eksploatacji 78, 31-35.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv64p165kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.