PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 63 | 1 | 87-93
Article title

Promieniowce glebowe z rodzaju streptomyces w środowisku zanieczyszconym metalami ciężkimi

Content
Title variants
EN
Actinobacteria Streptomyces spp in the heavy metal-contaminated environment
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Promieniowce bardzo licznie występują w warstwie próchniczej gleby, uczestniczą w procesach przemiany materii, wytwarzają substancje wykorzystywane przez inne mikroorganizmy, a także substancje o właściwościach antybiotycznych. Skażenie gleb metalami ciężkimi może ograniczać bioróżnorodność omawianych mikroorganizmów w tym środowisku. W niniejszej pracy scharakteryzowano najczęściej występujące w glebach promieniowce glebowe, należące do rodzaju Streptomyces i ich zachowanie w środowisku glebowym zanieczyszczonym metalami ciężkimi, które jest poważnym problemem środowiskowym. Zjawisko to należy monitorować i kontrolować, aby zapobiec nieodwracalnym zmianom w ekosystemie.
EN
Actinobacteria are very common in the humus layer of soils. This important group of microorganisms takes part in metabolism, produces antibiotics and other substances which are necessary to other soil microbial groups. The heavy metal contamination of soils may limit the biodiversity of the discussed microorganisms. The present study characterizes the most frequently occurring soil actinobacteria - Streptomyces spp. and their reactions to the heavy metal contaminated environment. Heavy metal contamination is a very serious environmental problem, which needs to be monitored in order to prevent the irreversible changes in the ecosystem.
Keywords
Journal
Year
Volume
63
Issue
1
Pages
87-93
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Polska
author
 • Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Polska
References
 • Abbas A., Edwards C., 1989. Effects of metals on a range Streptomyces species. Appl. Environ. Microbiol. 55, 2030-2035.
 • Adamska M., Badura L., Smyłła A., Wielgosz E., 2002. Wrażliwość konidii promieniowców w różnych fazach kiełkowania na jony kadmu i miedzi. Agricultura. 57, 139-146.
 • Alvarez A., Catalano S. A., Amoroso M. J., 2012. Heavy metal resistant strains are widespread along Streptomyces phylogeny. Mol. Phylogenet. Evol. 66, 1083-1088.
 • Badura L., 1997. Metale ciężkie w ekosystemach lądowych, a ekotoksykologia. [W:] Drobnoustroje w środowisku - występowanie, aktywność i znaczenie. Wydawnictwo Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków, 13-26.
 • Bereza-Boruta B., 2002. Wybrane właściwości enzymatyczne promieniowców z rodzaju Streptomyces wyizolowanych spod uprawy ziemniaka. Agricultura 1, 27-36.
 • Chmiel A., Grudziński S., 1998. Biotechnologia i chemia antybiotyków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Haferburg G., Kothe E., 2007. Microbes and metals: interactions in the environment. J. Basic Microbiol. 47, 453-467.
 • Libudzisz Z., Kowal K., 2000. Mikrobiologia techniczna. Wydawnictwo Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., 2007. Mikrobiologia techniczna: Mikroorganizmy i środowiska ich występowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lin Y., Hao X., Johnstone L., Miller S. J., Balthus D. A., Rensing C., Wei G., 2011. Draft genome of Streptomyces zinciresistens K42, a novel metal-resistant species isolated from copper-zinc mine tailings. J. Bacteriol. 193, 6408-6409.
 • Madigan M. T., Martinko J. M., Parker J., 2000. Brock biology of microorganisms. Prentice Hall College Div. New Jersey.
 • Majzlik P., Strasky A., Adam V., Nemec M., Trnkova L., Zehnalek J., Hubalem J., Provaznik I., Kizek R., 2011. Influence of zinc(II) and copper(II) ions on Streptomyces bacteria revealed by electrochemistry. Int. J. Electrochem. Sci. 6, 2171-2191.
 • McFarlane M. E. C., Coard K. C. M., 2010. Actinomycosis of the colon with invasion of the abdominal wall: An uncommon presentation of a colonic tumour. Int. J. Surg. Case Rep. 1, 9-11.
 • Mocek-Płóciniak A., 2010. Wykorzystanie aktywności enzymatycznej do oceny antropogenicznych zmian wywołanych przez metale ciężkie w środowisku glebowym. Nauka Przyroda Technologie 4, 1-10.
 • Mocek-Płóciniak A., Sawicka A., 2006. Wpływ miedzi i ołowiu na liczebność mikroorganizmów w glebach w pobliżu huty miedzi 'Legnica'. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu 546, 261-270.
 • Nies D. H., 2003. Efflux-mediated heavy metal resistance in prokaryotes. Fems Microbiol. Rev. 27, 313.
 • Nriagu J. O., 1996. A history of global metal pollution. Science 272, 223-224.
 • Paul A. K., Bnerjee A. K., 1983. Determination of optimum conditions for antibiotic production by Streptomyces galbus. Folia Microbiol. 28, 397-405.
 • Paul E. A., Clark F. E., 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Schaal K. P., Yassin A. F., Stackebrandt E., 2006. The family Actinomycetaceae: The genera Actinomyces, Actinobaculum, Arcanobacterium, Varibaculum, and Mobiluncus. Prokaryotes 3,430-537.
 • Schlegel H. G., 2003. Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Schulze E., Kothe E., 2012. Heavy metal-resistant Streptomyces in soil. Soil Biol. 12, 163-182.
 • Seńczuk W., 2005. Toksykologia współczesna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Szember A., 1995. Zarys mikrobiologii rolniczej. Wydawnictwo AR Lublin, Lublin.
 • Tashiro N., Manabe K., Saito A., Miyashita K., 2012. Identification of potato scab-causing Streptomyces sp. occurring in strongly acid in Saga Prefectru in Japan. J. Gen. Plant Pathol. 78, 353-359.
 • Wyszkowska J., Kucharski J., 2003. Liczebność drobnoustrojów w glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 492, 427-433.
 • Zyski B., Żakowska Z., 2005. Mikrobiologia materiałów. Wydawnictwo Politechnika Łódzka, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv63p87kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.