PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 63 | 1 | 67-75
Article title

"Invasional meltdown" zbieg okoliczności czy reguła?

Content
Title variants
EN
"Invasional meltdown" - coicident or a rule?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jedno z głównych zagrożeń dla różnorodności biologicznej stanowią gatunki obcego pochodzenia. W pracy zaprezentowano cztery hipotezy dotyczące możliwości osiedlania się gatunków obcych w nowych ekosystemach ("biotic resistance; "intermediate disturbance hypothesis"; "enemy release hypothesis" oraz "invasional meltdown"), ze zwróceniem szczególnej uwagi na jedną z najnowszych - "invasional meltdown". Fundamentalnym założeniem tej hipotezy jest występowanie pozytywnych interakcji pomiędzy gatunkami obcymi, które w ten sposób wzajemnie wspomagają się m. in. w rozszerzaniu swojego zasięgu. Opisano przykłady zarówno potwierdzające hipotezę (np. sieć pozytywnych interakcji między gatunkami pochodzenia pontokaspijskiego w Wielkich Jeziorach Amerykańskich), jak również falsyfikujące ją (negatywny wpływ obcego dla USA kraba azjatyckiego na, również obcego dla tego rejonu, kraba zielonego). Przedstawiono także zależności pomiędzy gatunkami obcymi w wodach Polski, które mogą potwierdzać hipotezę "invasional meltdown".
EN
Non-indigenous species are one of the most important threats to biodiversity. The paper presents four hypotheses regarding possible establishment of alien species in the newly occupied ecosystems: "biotic resistance", "intermediate disturbance hypothesis", "enemy release hypothesis" and "invasional meltdown. Particular attention is given to the "invasional meltdown" hypothesis, which suggests that positive interactions between non-indigenous species may influence their invasion success. Examples supporting "invasional meltdown" hypothesis (i. a. positive interactions between pontocaspian species in the Great Lakes) as well as these rejecting this hypothesis (negative impact of alien Asian shore crab on non-indigenous green crab) are shown. Furthermore, relationships between alien species in Polish freshwaters, which may confirm "invasional meltdown" are also presented.
Keywords
Journal
Year
Volume
63
Issue
1
Pages
67-75
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polska
References
 • Bij de Vaate A., Jażdżewski K., Ketelaars H. A. M., Gollasch S., Van der Velde G., 2002. Geographical patterns in range extension of Ponto-Caspian macroinvertebrate species in Europe. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 59, 1159-1174.
 • Britton J. R., Harper D. M., Oyugi D. O., Grey J., 2010. The introduced Micropterus salmoides in an euatorial lake: a paradoxical loser in an invasion meltdown scenario? Biol. Invasions 12, 3439-3448.
 • Case T. J., 1990. Invasion resistance arises in strongly interacting species-rich model competition communities. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87, 9610-9614.
 • Colautti R. I., Ricciardi A., Grigorovich I. A., MacIsaac H. J., 2004. Is invasion success explained by the enemy release hypothesis? Ecol. Lett. 7, 721-733.
 • Collins S. L., Glenn S. M., Gibson D. J., 1995. Experimental analysis of intermediate disturbance and initial floristic composition: decoupling cause and effect. Ecology 76, 486-492.
 • Connell J. H. 1978. Diversity in Tropical Rain Forests and Coral Reefs. Science 199, 1302-1310.
 • Copp G. H., Bianco P. G., Bogutskaya N. G., Erös T., Falka I., Ferreira M. T., Fox M. G., Freyhof J., Gozlan R. E., Grabowska J., Kováč V. i współaut., 2005. To be, or not to be, non-native freshwater fish? J. Appl. Ichthyol. 21, 242-262.
 • Danilkiewicz Z., 1996. Babka łysa (gołogłowa), Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) Perciformes, Gobiidae - nowy gatunek w ichtiofaunie zlewiska Morza Batyckiego. Kom. Ryb. 2, 27-29.
 • Danilkiewicz Z., 1998. Babka szczupła, Neogobius fluviatilis (Pallas, 1811), Perciformes, Gobiidae - nowy, pontyjski element w ichtiofaunie zlewiska Morza Batyckiego. Fragm. Faun. 41, 269-277.
 • Dermott R., Witt J., Um Y. M., González M., 1998. Distribution of the Ponto-Caspian Amphipod Echinogammarus ischnus in the Great Lakes and Replacement of Native Gammarus fasciatus. J. Great Lakes Res. 24, 442-452.
 • Dick J. T. A., Platvoet D., Kelly D. W., 2002. Predatory impact of the freshwater invader Dikerogammarus villosus (Crustacea: Amphipoda). Can. J. Fish. Aquat. Sci. 59, 1078-1084.
 • Elton C., 1958. The Ecology of Invasions by Animals and Plants. Metheun, London.
 • Garcia-Berthou E., 2007. The characteristics of invasive fishes: what has been learned so far? J. Fish Biol. 71 (Suppl. D), 35-55.
 • Grabowska J., Grabowski M., 2005. Diel-feeding activity in early summer of racer goby Neogobius gymnotrachelus (Gobiidae): a new invader in Baltic basin. J. Appl. Ichthyol. 21, 282-286.
 • Grabowska J., Pietraszewski D., Ondračková M., 2008. Tubenose goby Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) has joined three other Ponto-Caspian gobies in the Vistula River (Poland). Aquat. Invas. 3, 250-254.
 • Grabowski M., Jażdżewski K., Konopacka A., 2007. Alien Crustacea in Polish waters - Amphipoda. Aquat. Invas. 2, 25-38.
 • Gregs R., Rothhaupt K. O. 2008. Effects of zebra mussels on a native amphipod and the invasive Dikerogammarus villosus: the influence of biodeposition and structural comlexity. J. N. Am. Benthol. Soc. 27, 541-548.
 • Griffen B. D., Guy T., Buck J. C., 2008. Inhibition between invasives: a newly introduces predator moderates the impacts of a previously estabilished invasive predator. J. Anim. Ecol. 77, 32-40.
 • Grosholz E. D., 2005. Recent biological invasion may hasten invasional meltdown by accelerating historical introductions. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 102, 1088-1091.
 • Heimpel G. E., Frelich L. E., Landis D. A., Hopper K. R., Hoelmer K. A., Sezen Z., Asplen M. K., Wu K., 2010. European buckthorn and Asian soybean aphid as components of an extensive invasional meltdown in North America. Biol. Invasions 12, 2913-2931.
 • Jude D. J., Reider R. H., Smith G. R., 1992. Establishment of Gobiidae in the Great Lakes basin. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 49, 416-421.
 • Kakareko T., Żbikowski J., Żytkowicz J., 2005. Diet partitioning in summer of two syntopic neogobiids from two diferent habitats of the lower Vistula River, Poland. J. Appl. Ichthyol. 21, 292-295.
 • Karatayev A., Burlakowa L. E., Padilla D. K., 2002. Impacts of zebra mussels on aquatic communities and their role as ecosystem engineers. [W:] Invasive Aquatic Species of Europe: Distribution, Impact and Management. Leppäkoski E., Gollasch S., Olenin S. (red.). Springer, 433-446.
 • Kvach Y., Mierzejewska K., 2011. Non-indigenous benthic fishes as new hosts for Bucephalus polymorphus Baer, 1827 (Digenea: Bucephalidae) in the Vistula River basin, Poland. Knowl. Managt. Aquat. Ec. 400, 02.
 • Kelleher B., Van der Velde G., Giller P. S., Bij de Vaate A., 1999. Dominant role of exotic mass invaders in the diet of important fish species of the River Lower Rhine, The Netherlands. Crustacean Iss. 12, 35-46.
 • Kostrzewa J., Grabowski M., 2003. Opportunistic feeding strategy as a factor promoting the expantion of racer goby (Neogobius gymnotrachelus Kessler, 1857) in the Vistula basin. Lauterbornia 48, 91-100.
 • Kostrzewa J., Grabowski M., Zięba G., 2004. Nowe inwazyjne gatunki ryb w wodach Polski. Arch. Pol. Fish. 12, 21-34.
 • Krisp H., Maier G., 2005. Consumption of macroinvertebrates by invasive and native gammarids: a comparison. J. Limnol. 64, 55-59.
 • Lajtner J., Lucić A., Marušić M., Erben R., 2008. The effects of the trematode Bucephalus polymorphus on the reproductive cycle of the zebra mussel Dreissena polymorpha in the Drava River. Acta Parasitol. 53, 85-92.
 • Mühlegger J. M., Jirsa F., Konecny R., Sattmann H., Frank C., 2009. Bucephalus polymorphus Baer, 1827 - a new fish parasite in Austria? Wiener klinische Wochenschrift 121 (Suppl. 3), 50-52.
 • Nuñez M. A., Relva M. A., Simberloff D., 2008. Enemy release or invasional meltdown? Deer preference for exotic and native trees on Isla Victoria, Argentina. Austr. Ecol. 33, 317-323.
 • Piechocki A., Dyduch-Falniowska A. (red.), 1993. Fauna Słodkowodna Polski. Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Ricciardi A., 2001. Facilitative interactions among aquatic invaders: is an 'invasional meltdown' occurring in the Great Lakes? Can. J. Fish. Aquat. Sci. 58, 2513-2525.
 • Ricciardi A., MacIsaac H. J., 2000. Recent mass invasion of the North American Great Lakes by Ponto-Caspian species. Trends Ecol. Evol. 15, 62-65.
 • Ricciardi A., MacIsaac H. J., 2011. Impacts of biological invasions on freshwater ecosystems. [W:] Fifty Years of Invasion Ecology: The Legacy of Charles Elton. Richardson D. M. (red.). Blackwell Publ. Ltd., 211-224.
 • Simberloff D., 2006. Invasional meltdown 6 years later: important phenomenon, unfortunate metaphor, or both? Ecol. Lett. 9, 912-919.
 • Simberloff D., Von Holle B., 1999. Positive interactions of nonindigenous species: invasional meltdown? Biol. Invasions 1, 21-32.
 • Skóra K.E., Stolarski J., 1993. New fish species in the Gulf of Gdańsk. Neogobius sp. [cf. Neogobius melanostomus (Pallas 1811)]. Bull. Sea Fish. Inst. 1, 83.
 • Svensson J. R., Lindegarth M., Jonsson P. R., Pavia H., 2012. Disturbance-diversity models: what do they really predict and how are they testes? Proc. R. Soc. B. doi: 10.1098/rspb.2011.2620.
 • van Riel M.C., van der Velde G., Rajagopal S., Marguillier S., Dehairs F., bij de Vaate A. 2006. Trophic relationships in the Rhine food web during invasion and after establishment of the Ponto-Caspian invader Dikerogammarus villosus. Hydrobiologia 565, 39-58.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv63p67kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.