PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 63 | 4 | 623-633
Article title

Grzyby z rodzaju fusarium - występowanie, charakterystyka i znaczenie w środowisku.

Content
Title variants
EN
Fungi of the genus Fusarium - occurrence, characteristics and significance in the environment.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W pracy opisano przynależność systematyczną i scharakteryzowano wybrane gatunki z rodzaju Fusarium. Omówiono budowę mikroskopową oraz strukturę grzybni, a także opisano tworzone zarodniki. Przedstawiono także zdolności do produkcji mykotoksyn. Określono rolę, jaką grzyby z rodzaju Fusarium pełnią w środowisku. Opisano również wybrane choroby wywoływane przez Fusarium spp. zarówno u roślin, jak i u ludzi i zwierząt. Przedstawiono także wybrane metody badawcze służące identyfikacji i ocenie bioróżnorodności grzybów z rodzaju Fusarium.
EN
The study described the systematic position and characterized selected species of the genus Fusarium. The microscopic structure of the mycelium and spores were outlined. The ability of the Fusarium fungi to produce mycotoxins and their role in the environment was also presented. Selected diseases caused by Fusarium spp. in plants, animals and in humans were described. The selected research methods for the identification and biodiversity evaluation of Fusarium spp. were also outlined.
Keywords
Journal
Year
Volume
63
Issue
4
Pages
623-633
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Polska
References
 • Andrews G., Kurien M., Anandi V., Ramakrishna B., Raman R., 1996. Nasosinusal fungal granuloma-clinical profile. Singapore Med J. 37, 470-474.
 • Barabasz W., Vŏrisek K., 2002. Bioróżnorodność mikroorganizmów w środowiskach glebowych. Aktywność drobnoustrojów w rożnych środowiskach, Katedra Mikrobiologii AR w Krakowie, 23-34.
 • Bell A., Wheeler M., Liu J., Stipanovic R., Puckhaber L., Orta H., 2003. United States Department of Agriculture-Agricultural Research Service studies on polyketide toxins of Fusarium oxysporum f sp vasinfectum: potential targets for disease control. Pest Manage. Sci. 59, 736-747.
 • Bilaj V., 1955. Fusarii. Izd. Akad. Nauk. Ukrain. SSR, Kiev.
 • Chełkowski J., 1985. Mikotoksyny, wytwarzające je grzyby i mikotoksynozy. Wyd. SGGW-AR. Warszawa
 • Creepy E., 2002. Update of survey, regulation and toxic effects of mycotoxins in Europe. Toxicol. Lett. 127, 19-28.
 • Dignani M.C., Anaissie E., 2004. Human fusarosis. Clin. Microbiol. Infect. 10 (Suppl.), 167-175.
 • Dupont B., 2002. Overview of the lipid formulations of amphotericin B. J. Antimicr. Chemoth. 49, 31-36.
 • Dynowska M., Góralska K., Barańska G., Troska P., Ejdys E., Sucharzewska E., Tenderenda M., 2011. Importance of Potato-Dextrose Agar medium in isolation and identification of fungi of the genus Fusarium obtained from clinical materials. Mikologia Lekarska, 18, 119-124.
 • Dzierżanowska D., 2006. Leki przeciwgrzybicze stosowane w leczeniu grzybic układowych. Zakażenia grzybicze - wybrane zagadnienia. a-medica Press, Bielsko-Biała, 92-125.
 • Dzierżanowska D., Dąbkowska M., Garczewska B., 2003. Patomechanizm i obraz kliniczny zarażeń grzybiczych. [W:] Grzybice narządowe. Medycyna Praktyczna, Kraków, 7-12.
 • Filek M., Gzyl B., Dudek A., 2003. The influence of phytohormones on the properties of wheat phospholipid monolayers at the water-air interface. Cell Mol Biol Lett. 8, 713-726.
 • Godoy P., Nunes E., Silva V., Tomimori-Yamashita J., Zaror L., Fischman O., 2004. Onychomycosis caused by Fusarium solani and Fusarium oxysporum in São Paulo. Brazil Mycopathol. 157, 287-290.
 • Gossman M., 2009. Ist das Fusarium-Risiko bei Spargel minimierbar? Gemüse 9, 29-30.
 • Guarro J., Nucci M., Akiti T., Gené J., 2000. Mixed infection caused by two species of fusarium in a human immunodeficiency virus-positive patient. J. Clin. Microbiol. 38, 3460-3462.
 • Janeczko A., Biesaga-Koscielniak J., Marcinska I., Skoczowski A., 2007. Differentiation of wheat cell suspension cultured in cold impact of zearalenone and 24-epibrassinolide. Z. Prob. Post. Nauk Roln. 523, 127-136.
 • Jeschke N., Nelson P. E., Marasas W. F. O., 1990. Fusarium species isolated from soil samples collected at different altitudes in Transkei, Southern Africa. Mycologia 82, 727-733.
 • Jeu L., Piacenti F. J., Lyakhovetskiy A. G., Fung H. B., 2003. Voriconazole. Clin. Ther. 25, 1321-1381.
 • Kaniuczak Z., Lisowicz F., 2000. Wpływ chemicznej ochrony pszenicy przed chorobami na jakość ziarna i zawartość mikotoksyny. Ochr. Rośl. 9, 25-26.
 • Kiecana I., Mielcarek R., Perkowski J., Goliński P., 2005. Porażenie wiech przez Fusarium poae (Peck) Wollenw. oraz zawartość mikotoksyn w ziarnie owsa. Acta Agrobotanica 58, 91-102.
 • Kim H. S., Lee T., Dawlatana M., Yun S. H., Lee Y.W., 2003. Polymorphism of trichothecene biosynthesis genes in deoxynivalenol- and nivalenol-producing Fusarium graminearum isolates. Mycol Res. 107, 190-197.
 • Kulik T., Fordoński G., Pszczółkowska A., Płodzień K., Olszewski J., 2005. Identyfikacja wybranych gatunków grzybów z rodzaju Fusarium z nasion niektórych gatunków roślin uprawnych metodą tradycyjną i Bio-PCR. Acta Agrobotanica 58, 33-54.
 • Kurnatowski P., 2010. Farmakoterapia grzybiczego zapalenia zatok przynosowych. Otorynolaryngologia 9, 13-17.
 • Kwaśna H., Chełkowski J., Zajkowski P., 1991. Grzyby (Mycota). Tom XXII. Sierpik (Fusarium). Polska Akademia Nauk, Flora Polska, Warszawa, Polska.
 • Leslie J. F., Summerell B. A., Bullock S., 2006. The Fusarium laboratory manual. Wiley-Blackwell, USA.
 • Łacicowa B., 1979. Choroby korzeni i podstawy źdźbła pszenicy powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium. Z. Prob. Post. Nauk Roln. 230, 57-69.
 • Ławecki T., Korbas M., 2002. Reakcje odmian jęczmienia browarnego na porażenie kłosów grzybami z rodzaju Fusarium. Postępy w Ochronie Roślin 42, 869-871.
 • Łukanowski A., Sadowski C., 2008. Fusarium langsethiae - nowy gatunek na ziarnie pszenicy w Polsce. Postępy w Ochronie Roślin 48, 221-225.
 • Magan N., Hope R., Colleate A., Baxter E. S., 2002. Relationship between growth and mycotoxin production by Fusarium species, biocides and environment. Europ. J. Plant Pathol. 108, 685-690.
 • Mańka M., Chełkowski J., Brayford D., Visconti A., Kwaśna H., Perkowski J., 1989. Fusarium graminearum Schwabe (Teleomorph Gibberella zae Sch. Petch) - cultural characteristics, patogenicity towards cereals seadlings and ability to produce mycotoxins. J. Phytopathol. 124, 143-148.
 • Marasas W., Nelson P., Toussoun T., 1984. Toxigenic Fusarium species: identity and mycotoxicology. The Pennsylvania State University Press, University Park.
 • Martino R., Viscoli C., 2005. Empirical antifungal therapy in patients with neutropenia and persistent or recurrent fever of unknown origin. B. J. Haematol. 132, 138-154.
 • Matsumoto G., Wuchiyama J., Shingu Y., Kimura M., Yoneyama K., Yamaguchi I., 1999. The trichothecene biosynthesis regulatory gene from the type B producer Fusarium strains: sequence of Tri6 and its expression in Escherichia coli. Biosci. Biotechnol. Biochem. 63, 2001-2004.
 • Milus E. A., Parsons C. E., 1994. Evaluation foliar fungicides for controlling Fusarium head blight of wheat. Plant Dis. 78, 697-699.
 • Narkiewicz-Jodko M., Gil Z., Urban M., 2005. Porażenie podstawy źdźbła pszenicy ozimej przez Fusarium spp. - przyczyny i skutki. Acta Agrobot. 59, 319-328.
 • Nelson P., Dignani M., Anaissie E., 1994 Taxonomy, biology, and clinical aspects of Fusarium species. Clin. Microbiol. Rev. 7, 479-504.
 • O'Neil C. E., Reed M. A., Hughes J. M., Butcher B. T., Lehrer S.B., 1987. Fusarium solani: evidence for common antigenic/allergenic determinants with other Fungi Imperfecti. Clin. Exp. Allergy 17, 127-133.
 • Packa D., 2006. Mikotoksyny zagrożeniem dla ludzi, zwierząt i roślin. Rolnicze ABC 1, 12-14.
 • Parry D. W., Jenkinson P., McLeod L., 1995. Fusarium ear blight (scab) in small grain cereals. Rev. Plant Pathol. 44, 207-238.
 • Perfect J. R., Marr K. A., Walsh T. J., Greenberg R. N., DuPont B., de la Torre-Cisneros J., Just-Nübling G., Schlamm H. T., Lutsar I., Espinel-Ingroff A., Johnson E., 2003. Voriconazole treatment for less-common, emerging, or refractory fungal infection. Clin. Infect. Dis. 36, 1122-1131.
 • Pirgozliev S. R., Edwards S. G., Hare M. C., Jenkinson P., 2003. Strategies for the control of Fusarium head blight in cereals. Eur. J. Plant Pathol. 109, 731-742.
 • Pląskowska E., 1997. Effect of communities of soil fungi on the growth of some pathogens which cause foot-rot complex in wheat cultivated after different forecrops. Phytopathol. Pol. 1, 45-49.
 • Pląskowska E., 2010. Charakterystyka i taksonomia grzybów z rodzaju Fusarium. Mikologia Lekarska 17, 172-176.
 • Pluszewska M., 2004. Worikonazol i kaspofungina - nowe leki przeciwgrzybiczne. Współczesna Onkologia 8, 58-64.
 • Quarta A., Mita G. Haidukowski M., Santino A., Mule G., Visconti A., 2005. Assessment of trichothecene chemotypes of Fusarium culmorum occurring in Europe. Food Add. And Cont. 22, 309-315.
 • Rizzato G., 2004. Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie: rola liposomalnej postaci Amfoterycyny B w erze nowych leków przeciwgrzybiczych. Sarcoidosis Vasc. Lung Dis. 21 (Suppl. 1), 3-20.
 • Sinha K., Bhatnagar D., 1998. Mycotoxins in agriculture and food safety. Marcel Dekker, New York, Basel, Hong Kong.
 • Stępień M., Sokół-Leszczyńska B., Łuczak M., 2007. Mykotoksyny produkty spożywcze a zdrowie człowieka. Post. Mikrobiol. 46, 167-177.
 • Suchorzyńska M., Misiewicz A., 2009. Mikotoksynotwórcze grzyby z rodzaju Fusarium i ich wykrywanie technikami PCR. Post. Mikrobiol. 48, 221-230.
 • Tan M., Niessen L., 2003. Analysis of rDNA ITS sequences to determine genetic relationships among, and provide a basis for simplified diagnosis of, Fusarium species causing crown rot and head blight of cereals. Mycol. Res. 107, 811-821.
 • Task force report, 2003. Mycotoxins: risks in plant, animal, and human systems. Council for Agricultural Science and Technology, Ames, Iowa, USA.
 • Tate R. L., 2000. Soil microbiology. John Wiley & Sons, Inc. New York.
 • Tomimori-Yamashita J., Ogawa M. M., Hirata S. H., Fischman O., Michalany N. S., Yamashita H. K., Alchorne M., 2002. Mycetoma caused by Fusarium solani with osteolytic lesions on the hand case report. Mycopathologia 153, 11-14.
 • Torp M., Nirenberg H. I., 2004. Fusarium langsethiae sp. nov. on cereals in Europe. Int. J. Food Microbiol. 95, 247-256.
 • Traczykowski A., 2010. Mikotoksyny - zagrożenie XXI wieku dla bydła mlecznego, dane nie opublikowane.
 • Walsh T. J., Pappas P., Winston D. J., Hillard M., Lazarus M. D., Petersen F., Raffalli J., Yanovich S., Stiff P., Greenberg R., Donowitz G. i współaut, 2002. Voriconazole compared with liposomal amphotericin B for empirical antifungal therapy in patients with neutropenia and persistent fever. N. Engl. J. Med. 346, 225-234.
 • Ziółkowska G., Tokarzewski S., 2007. Aktualne problemy w leczeniu i profilaktyce infekcji grzybiczych u ptaków. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin, LXII, 70-79.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv63p623kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.