PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 63 | 4 | 611-622
Article title

Allelopatyczne oddziaływanie juglonu.

Content
Title variants
EN
Allelopathic effects of juglone.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Allelopatia jest powszechnie występującym zjawiskiem w świecie roślin, które rosnąc w sąsiedztwie oddziaływają na siebie hamująco bądź stymulująco, wpływając na bioróżnorodność w lokalnym środowisku. Allelopatyczne oddziaływania roślin z rodziny orzechowatych (Juglandaceace) są doskonale widoczne w przyrodzie. Drzewa te syntetyzują wiele allelozwiązków, jednak najważniejszym z nich jest juglon należący do klasy naftochinonów. W komórkach roślin akceptorowych juglon generuje stres oksydacyjny i wpływa na ekspresję genów, zakłócając prawidłowy przebieg wielu procesów życiowych. Allelopatyczne modyfikacje na poziomie molekularnym znajdują odzwierciedlenie w fenotypie, skutkując hamowaniem kiełkowania nasion i zaburzeniem wzrostu siewek, co wykazano dla licznych gatunków roślin. Dlatego juglon w przyszłości może znaleźć zastosowanie jako naturalny herbicyd. Obecnie związek ten jest wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym i medycynie, a szczególnie duże nadzieje budzi możliwość wykorzystania go jako substancji czynnej w lekach przeciwnowotworowych.
EN
Allelopathy is a common phenomenon occurring in the plant's world and resulting from long term co-evolution. Plants growing in their neighborhood interact with each other on the way of inhibition or stimulation affecting environmental biodiversity. Allelopathic effects of plants from Juglandaceace family are well distinguished in natural environment. Such trees synthesize various allelochemicals, among which the most important is juglone, a compound belonging to the class of naphthoquinones. The juglone in acceptor plant's cells generates oxidative stress and influences the expression of genes, which disturbs the proper functioning of many biochemical and physiological processes. Allelopathic modifications at the molecular level are reflected in the phenotype of plants, resulting in inhibition of seed germination and seedling growth, as evidenced for many plant species. Therefore, juglone in the future might be used as a natural herbicide. Currently, this compound is used in the cosmetic industry and in medicine; hopefully, it may also appear to be useful as a possible anticancer drugs component.
Keywords
Journal
Year
Volume
63
Issue
4
Pages
611-622
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Prusa 12, 08-110 Siedlce, Polska
 • Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Prusa 12, 08-110 Siedlce, Polska
 • Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Prusa 12, 08-110 Siedlce, Polska
 • Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Prusa 12, 08-110 Siedlce, Polska
References
 • Akhtar Y., Isman M. B., Lee C., Lee S., Lee H., 2012. Toxicity of quinones against two-spotted spider mite and three species of aphids in laboratory and greenhouse conditions.Indust. Crops Prod. 37, 536-541.
 • Akhtar Y., Isman M. B., Niehaus L. A., Lee C., Lee H., 2012. Antifeedant and toxic effects of naturally occurring and synthetic quinines to the cabbage looper, Trichoplusia ni. Crop Protect. 31, 8-14.
 • Appleton B., Berrier R., Harris R., Alleman D., Swanson L. 2009. Trees for problem landscape sites - the walnut tree: allelopathic effects and tolerant plants. http://pubs.ext.vt.edu/430/430-021/430-021.html
 • Babula P., Adam W., Kizek R., Sladky Z., Havel L., 2009. Naphtoquinones as allelochemical triggers of programmed cell death. Environ. Exp. Botan. 65, 330-337.
 • Bettina S., Leopold D. J., Walton D. C., 1990. Seasonal patterns of juglone in soil beneth Juglans nigra (Black walnut) and influence of J. nigra on understory vegetation. J. Chem. Ecol. 16, 1111-1130.
 • Bołonkowska O., Pietrosiuk A., Sykłowska-Baranek K., 2011. Roślinne związki barwne i ich właściwości biologiczne oraz możliwości wytwarzania w kulturach in vitro. Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 1, 1-27.
 • Bode H. R., 1958. Beitrage zur Kenntins allelopathisher Ercheinungen bei einingen Juglandaceen. Planta 51, 440-480.
 • Boes T. K., 1986. Allelopathy: chemical interaction between plants. Am. Nurser. 163, 67-72.
 • Böhm P. A. F., Zanardo F. M. L., Ferrarese M. L. L., Ferrarese-Filho O., 2006. Peroxidase activity and lignification in soybean root growth-inhibition by juglone. Biol. Plant. 50, 315-317.
 • Brooks M. G., 1951. Effect of black walnut trees and their products on other vegetation. West Virginia Agric. Exp. Sta. Bull. 347, 1-37.
 • Brooks M. G., 1952. Ferns asssociated with black walnut trees. Am. Fern J. 42, 124-130.
 • Burde E. L., 1989. Walnut Notes. USDA For Serv North Central For Exp Station.
 • Burgos N. R., Talbert R. E., Kim K. S., Kuk Y. I., 2004. Growth inhibition and root ultrastructure of cucumber seedlings exposed to allelochemicals from rye (Secale cereale). J. Chem. Ecol. 30, 671-689.
 • Carballas T., Andreux E., Methe M., 1972. Controlling effect of some litter components in the formation and properties of the organic matter of a calacereous brown soil. Bull. Ecole Nat. Super. Agronom. Indiust. Aliment. 14, 245-261.
 • Chi W.-Ch., Fu S.-F., Huang T.-L., Chen Y.-A., Chen Ch.-C., Huang H.-J., 2011. Identification of transcriptome profiles and signaling pathways for the allelochemical juglone in rice roots. Plant Mol. Biol. 77, 591-607.
 • Chobot V., Hadacek F., 2009. Milieu-dependent pro- and antioxidant activity of juglone may explain linear and nonlinear effects on seedling development. J. Chem. Ecol. 35, 383-390.
 • Coder K. D., 2011. Black walnut allelopathy: tree chemical warfare. Allelop. Ser. WSFNR 11-10, 1-13.
 • Cook M. T., 1921. Wilting caused by walnut trees. Phytopathology 11, 346.
 • Cosmolescu S., Trandafir I., Achim G., Baciu A., 2011. Juglone content in leaf and green husk of five walnut (Juglans regia L.) cultivars. Notulae Botanicae Horti Agroboanici Cluj-Napoca 39, 237-240.
 • Cui C., Cai J., Jiang Z., Zhang S., 2011. Effects of walnut (Juglans regia L.) root exudates on germination, seedling growth and enzymatic activities of turnip (Brassica rapa L.). Allelopat. J. 28, 237-250.
 • Curreli N., Rescigno A., Rinaldi A., Pisu B., Sollali F., Sanjust E., 2004. Degradation of juglone by Pleurotus sajor-caju. Mycol. Res. 108, 913-918.
 • Daugherty W., Smith S., Wigal C., Werhoek S., Williams S., 1995. Distribution of 5-hydroxy-1,4-naphtoquinone and other naphtoquinone derivatives in the Juglandaceae (walnut family) and related families. Curr. Topics Plant Physiol. 15, 335-337.
 • Davis E. F., 1928. The toxic principle of Juglans nigra as identified with synthetic juglone, and its effects on tomato and alfalfa plants. Am. J. Botan. 15, 620.
 • De Scisciolo B., Leopold D. J., Walton D. C., 1990. Seasonal patterns of juglone in soil beneath Juglans nigra (black walnut) and influence of J. nigra on understory vegetation. J. Chem. Ecol. 16, 1111-1130.
 • Ercisli S., Estiken A., Turkkal C., Orhan E., 2005. The allelopathic effects of juglone and walnut leaf extractson yield, growth, chemical and PNE compositionsof strawberry cv. Fern. Plant Soil Environ. 51, 283-287.
 • Fisher R. F., 1978. Juglone inhibits pine growth under certain moisture regimes. Soil Sci. Soc. Am. J. 42, 801-803.
 • Fujita K.-I., Kubo I., 2003. Synergism of polygodial and trans-cinnamonic acid on inhibition of root elongation in lettuce seedlings growth bioassays. J. Chem. Ecol. 29, 2253-2262.
 • Girzu M., Fraisse D., Carnat A. P., Carnat A., Lamaison J. L., 1998. High performance liquid chromatographic method for the determination of juglone in fresh walnut leaves. J. Chromatogr. A 805, 315-318.
 • Gniazdowska A., 2007. Biotechnologia szansą dla zastosowania allelopatii jako alternatywnej metody zwalczania chwastów. Biotechnologia 77, 42-53.
 • Gniazdowska A., Oracz K., Bogatek R., 2004. Allelopatia - nowe interakcje oddziaływań pomiędzy roślinami. Kosmos 53, 207-217.
 • Hadrami A. El., Kone D., Lepoivre P., 2005. Effect of juglone on active oxygen species and antioxidant enzymes in susceptible and partially resistant banana cultivars to Black Leaf Streak Disease. Eur. J. Plant Pathol. 113, 241-254.
 • Halliwell B., Gutteridge J., 1999. Free radicals in biology and Medicine, Oxford University Press, Oxford, New York.
 • Harborne J. B. 1997. Ekologia biochemiczna. PWN, Warszawa.
 • Hedrick U. P., 1905. The relationship of plants in the orchard. Proc. Soc. Horticult. Sci. 1903, 72-82.
 • Hejl A. M., Koster K. L., 2004. Juglone disrupts root plasma membrane H+-ATPase activity and impairs water uptake, root respiration, and growth in soybean (Glycine max) and corn (Zea mays). J. Chem. Ecol. 30, 453-472.
 • Inderjit, Weiner J., 2001. Plant allelochemical interference or soil chemical ecology. Perspect. Plant Ecol. Evol. Systemat. 4, 3-12.
 • Inderjit, Duke S. O., 2003. Ecophysiological aspects of allelopathy. Planta 217, 529-539.
 • Jasicka-Misiak I., 2009. Allelopatyczne właściwości metabolitów wtórnych roślin uprawnych. Wiadomości Chemiczne 63, 1-12.
 • Jones L. R., Morse W. J., 1903. The shrubby cinquefoil as a weed. Vermont Agricult. Exp. Stat. Ann. Rep. 16, 173-179.
 • Jose S., Gillespie A. R., 1998. Allelopathy of black walnut (Juglans nigra L.) alley cropping: II. Effects of juglone on hydroponically grown corn (Zea mays L.) and soybean (Glycine max L. Merr) growth and physiology. Plant Soil 203, 199-205.
 • Jung K., Fujii Y., Yoshizaki S., Kobori H., 2010. Evaluation of total allelopathic activity of harvested walnut (Juglans ailanthifolia Carr.) and its potential to control black locust (Robinia pseudo-acacia L.). Allelopat. J. 26, 243-254.
 • Kallenbach R. L., Kerley M. S., Bishop-Hurley G. J., 2006. Cumulative forage production, forage quality and livestock performance from an annual ryegrass and cereal rye mixture in a pine-walnut silvopasture. Agrofor. Syst. 66, 43-53.
 • Khodzhibaeva S. M., Filatowa O. F., Tyshchenko A. A., 2000. New aspects of the preparation and control of juglone. Chem. Nat. Comp. 36, 281-283.
 • Kocaçalişkan I., Ceylan M., Terzi I., 2009. Effects of juglone on seedling growth in intact and coatless seeds of cucumber (Cucumis sativus cv. Beith Alpha). Sci. Res. Essays 4, 39-41.
 • Koeppe D. E., 1972. Some reactions of isolated corn mitochondria influenced by juglone. Plant Physiol. 27, 89-94.
 • Kopcewicz J., Lewak S., 1998. Podstawy fizjologii roślin. PWN, Warszawa.
 • Kuźniak E., Urbanek H., 2000. The involvement of hydrogen peroxide in plant responses to stresses.Acta Physiol. Plant. 22, 195-203.
 • Lee K. C., Campbell R. W., 1969. Nature and occurrence of juglone in Juglans nigra. Hortiscience 4, 297-298.
 • Leszczyński B., Matok H., Sytykiewicz H., 2012. Basic aspects of walnut allelopathy: from field to biomolecules. Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing.
 • Lipińska H., Harkot W., 2007. Allelopatia w zbiorowiskach trawiastych. Postępy Nauk Rolniczych 1, 49-61.
 • MacDaniels L. H., Pinnow D. L., 1976. Walnut toxicity, an unsolved problem. North. Nut Growers Assoc. Ann. Rep. 67, 114-122.
 • Mallik A. U., 2008. Allelopathy: Advances, Challenges and Opportunities. Allelopathy in Sustainable Agriculture and Forestry, str. 25-38.
 • Massey A. B., 1928. Are nut trees poisonous to other trees and plants? Flower Grower 15, 4.
 • Matok H., 2010. Wpływ wybranych metabolitów wtórnych orzecha włoskiego (Juglans regia) na kiełkowanie roślin. Praca doktorska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
 • Montenegro R. C., Araujo A. J., Molina M. T., Marinho Filho J. D. B., Rocha D. D., Lopez-Montero E., Goulart M. O. F., Bento E. S., Alves A. P. N. N., Pessoa C., De Moraes M. O., Costa-Lotuflo L. V., 2010. Cytotoxic activity of naphthoquinones with special emphasis on juglone and its 5-O-methyl derivative. Chem.-Biol. Interact 184, 439-448.
 • Muller W. U., Lingens F., 1988. Degradation of 1,4-naphtoquinones by Pseudomonas putida. Biol. Chem. Hoppe-Seyler 369, 1031-1043.
 • Mylona P. W., Polidoros A. N. Scandalios J. G., 2007. Antioxidant gene responses to ROS-generating xenobiotics in developing and germinated scutella of maize. J. Exp. Bot. 58, 1301-1312.
 • Nerlich K., Graeff-Honninger S., Claupein W., 2013. Agroforestry in Europe: a review of the disappearance of traditional systems and development of modern agroforestry practices, with emphasis on experiences in Germany. Agrofor. Syst. 87, 475-492.
 • Oleszek W., 1996. Allelopatia - rys historyczny, definicja, nazewnictwo. Mat. Konf. Teoretyczne i praktyczne aspekty allelopatii. Wyd. IUNG, Puławy, K(10), 5-14.
 • Orton C. R., Jenny G., 1948. Research powers of the farm. West Virginia Agricult. Exp. Stat. Bull. 334, 3-35.
 • Pavela R., 2013. Efficacy of naphthoquinones as insecticides against the house fly, Musca domestica L.. Indust. Crops Prod. 43, 745-750.
 • Perry G. S., 1932. Some tree antagonisms. Proc. Pennsylvania Acad. Sci. 6, 136-141.
 • Petrova S. A., Kolodyazhny M. V., Ksenzhek O. S., 1990. Electrochemical properties of some naturally occurring quinones. J. Electroanal. Chem. 277, 189-196.
 • Pirone P. P., 1938. The detrimental effect of walnut on rhododendrons and other ornamentals. Nursery Disease Notes (New Jersey Agricultural Experiment Station) 11, 1-4.
 • Piskorski R., Dorn S., 2011. How the oligophage codling moth Cydia pomonella survives on walnut despite its secondary metabolite juglone. J. Insect Physiol. 57, 744-750.
 • Plappart J. F., 1777. De juglande nigra, dissertatio inauguralis medicina. Gerold, Vienna.
 • Ponder F., Tadors S. H., 1985. Juglone concentration in soil beneath walnut implanted with nitrogen-fixing species. J. Chem. Ecol. 11, 937-942.
 • Putman A. R., Tang C. S., 1986. The science of allelopathy. John Wiley & Sons NY, USA.
 • Reid W., Hunt K. L., 2000. Pecan production in the Northern United States. Hortechnology 10, 298-301.
 • Reigosa M. J., Pazos-Malvido E., 2007. Phytotoxic effects of 21 plant secondary metabolites on arabidopsis thaliana germination and root growth. J. Chem. Ecol. 33, 1456-1466.
 • Reinking O. A., 1943. Possible black walnut toxicity on tomato and cabbage. Northern Nut Growers Ann. Rep. 34, 56-58.
 • Rice E. L., 1984. Allelopahty. Academic Press INC, Florida.
 • Rietveld W. J., 1981. The significance of allelopathy in black walnut cultural systems. Northern Nut Growers Assoc. 72, 117-134.
 • Rietveld W. J., 1983. Allelopathic effects of juglone on germination of several herbaceous and woody species. J. Chem. Ecol. 9, 295-308.
 • Rizvi S. J. H., Haque H., Singh V. K., Rizvi V., 1992. A discipline called allelopathy. [W:] Allelopathy. Basic and applied aspects. Rizvi S. J. H.. Rizvi V. (red.). Chapman & Hall, London, 1-8.
 • Schmidt S. K., 1988. Degradation of juglone by soil bacteria. J. Chem. Ecol. 14, 1561-1571.
 • Schneiderhan F. J., 1926. Apple disease studies in northern Virginia. Virginia Agricult. Exp. Stat. Bull. 245, 1-35.
 • Scott R., Sullivan W. C., 2007. A review of suitable companion crops for black walnut.Agrofor. Syst. 71, 185-193.
 • Sekutowski T., 2010. Alleloherbicydy i bioherbicydy - mit czy rzeczywistość? J. Res. Aplic. Agricult. Engin.55, 84-90.
 • Smith J. R., 1941. One plant's meat is another plant's poison. Northern Nut Growers Ann. Rep. 32, 28-31.
 • Sytykiewicz H., 2011. Expression patterns of glutathione transferase gene (GstI) in maize seedlings under juglone-induced oxidative stress. Int. J. Mol. Sci. 12, 7982-7995.
 • Tekintas E., Tanrisever A., Mendilcjoglu K., 1988. Juglon'un tohum cimlenmesine etkileri. Ege Universitesi Ziraat Fakultes Dergisi 25, 203-213.
 • Terzi I., 2008. Allelopathic effects of Juglone and decomposed walnut leaf juice on muskmelon and cucumber seed germination and seedling growth. Afr. J. Biotech. 7, 1870-1874.
 • Terzi I., Kocaçalişkan I., 2009. Alleviation of juglone stress by plant growth regulators in germination of cress seeds. Sci. Res. Essay 4, 436-439.
 • Terzi I., Kocaçalişkan I., 2010. The effects of gibberellic acid and kinetin on overcoming the effects of juglone stress on seed germination and seedling growth. Turk. J. Botan 34, 67-72.
 • Terzi I., Kocaçalişkan I., Benlioğlu O., Solak K., 2003a. Effects of juglone growth of cucumber seedlings with respect to physiological and anatomical parameters. Acta Physiol. Plant. 25, 353-356.
 • Terzi I., Kocaçalişkan I., Benlioğlu O., Solak K., 2003b. Effects of juglone on growth of muskmelon seedlings with respect to physiological and anatomical parameters. Biol. Plant. 47, 317-319.
 • Thakur A., 2011. Juglone: A therapeutic phytochemical from Juglans regia L. J. Med. Plants Res. 22, 5324-5330.
 • Thevathasans N. V., Gordon A. M., Voroney R. P., 1998. Juglone (5-hydroxy-1,4 napthoquinone) and soil nitrogen transformation interactions under a walnut plantation in southern Ontario, Canada. Agrofor. Syst. 44, 151-162.
 • Willis R. J., 2007. The history of allelopathy. Springer, Berlin.
 • Wilkinson J.F., 1948. The toxic effect of walnut trees on apple trees and other plants. Iowa State Horticult. Soc. Proc. 82, 134-137.
 • Von Kiparski G. R., Lee L. S., Gillespie A. R., 2007. Occurrence and fate of the phytotoxin juglone in alley soils under black walnut trees. J. Envir. Quality 36, 709-717.
 • Vyvyan J. R., 2002. Allelochemicals as leads for new herbicides and agrochemicals. Tetrahedron 58, 1631-1646.
 • Yang L., Wang P., Kong Ch., 2010. Effects of larch (Larix gmelini Rupr.) root exudates on Manchurian walnut (Juglans mandshurica Maxim.) growth and siol juglone in a mixed-species plantation. Plant Soil 329, 249-258.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv63p611kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.