PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 63 | 4 | 603-610
Article title

Stymulacja wzrostu roślin przez bakterie PGPR.

Content
Title variants
EN
Stimulation of plant growth by bacteria PGPR.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W strefie ryzosfery, zdefiniowanej jako objętość gleby będącą pod bezpośrednim wpływem korzeni roślin, występuje wiele drobnoustrojów mogących wywierać korzystny, neutralny lub niekorzystny wpływ na rośliny. Bakterie kolonizujące korzenie wywierają korzystny wpływ na wzrost gospodarza poprzez mechanizmy bezpośrednich lub pośrednich zmian określanych jako promowanie wzrostu roślin (PGPR). Interakcje pomiędzy rośliną a mikroorganizmami w glebie odpowiadają za wzrost roślin, a także wpływają na zdrowotność i żyzność gleby. Mikroorganizmy te, określane jako biologiczne czynniki nawożeniowe (biofertilizers), stanowią korzystną alternatywę dla nawozów sztucznych.
EN
In the zone of the rhizosphere, defined as the volume of soil that is under the direct influence of the roots of plants, there are many microorganisms that can have a positive, neutral or negative effect on plants. The bacteria that colonize the roots exert a positive impact on the growth of the host by direct or indirect mechanisms of change known as plant growth promoting (PGPR). The interactions between the plants and soil microorganisms are responsible not only for the growth of plants, but affect also their health and fertility. These microorganisms, known as biofertilizers, represent a valuable alternative to chemical fertilizers.
Keywords
Journal
Year
Volume
63
Issue
4
Pages
603-610
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szydłowska 50, 60-656 Poznań, Polska
 • Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szydłowska 50, 60-656 Poznań, Polska
 • Zakład Mikrobiologii Rolnieczej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska
References
 • Abdul Jaleel C., Manivannan P., Sankar B., Kishorekumar A., Gopi R., Somasundaram R., Panneerselvam R., 2007. Pseudomonas fluorescens enhances biomass yield and ajmalicine production in Catharanthus roseus under water deficit stress. Colloids Surf. B 60, 7-11.
 • Barabasz W., Vořišek K., 2002. Bioróżnorodność mikroorganizmów w środowiskach glebowych. [W:] Aktywność drobnoustrojów w różnych środowiskach. Barabasz W. (red.). Wyd. AR Kraków, 23-34.
 • Bowen G. D., 1994. The ecology of ectomycorhhiza formation and functioning. Plant Soil 159, 61-67.
 • Cattelan A. J., Hartel P. G., Fuhrmann J. J., 1999. Screening for plant growth-promoting rhizobacteria to promote early soybean growth. Soil Sci. Soc. Am. J. 63, 1670-1680.
 • Compant S., Duffy B., Nowak J., Clément C., Barka E. A., 2005. Use of plant growth promoting bacteria for biocontrol of plant diseases: principles, mechanisms of action, and future prospects. Appl. Environ. Microbiol. 71, 4951-4959.
 • David N. D., O'Gara F., 1994. Metabolites of Pseudomonas involved in the biocontrol of plant diseases. Trends Biotech. 12, 133-141.
 • Duffy B. K., 2001. Competition. [W:] Encyclopedia of plant pathology. Maloy O. C., Murray T. D. (red.). John Wiley & Sons, Inc., New York, 243-244.
 • Duffy B. K., Schouten A., Raaijmakers J. M., 2003. Pathogen self-defence: mechanisms to counteract microbial antagonism Annu. Rev. Phytopathol. 41, 501-538.
 • Glick B. R., 2005. Modulation of plant ethylene levels by the bacterial enzyme ACC deaminase. FEMS Microbiol. Lett. 251, 1-7.
 • Głażewska-Maniewska R., Maciejewska A., Melech A., 2004. Występowanie bakterii glebowych z rodzaju Arthrobacter ssp. w uprawie żyta ozimego oraz ich enzymatyczne i antagonistyczne właściwości. Acta Sci. Pol., Agricultura 3, 129-137.
 • Hayat R., Ali S., Amara U., Khalid R., Ahmed I., 2010. Soil benefical bacteria and their role in plant growth promotion: a review. Ann. Microbiol. DOI 10.1007/s.13213-010-01 17-1.
 • Husen E., 2003. Screening of soil bacteria for plant growth promotion activities in vitro. Indon. J. Agricult. Sci. 4, 27-31.
 • Jankiewicz U., 2009. Charakterystyka i znaczenie piowerdyn bakterii z rodzaju Pseudomonas. Post. Mikrobiol. 48, 243-254.
 • Jankiewicz U., 2010. Bioaktywne metabolity ryzosferowych bakterii Pseudomonas. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 10, 83-92.
 • Kalitkiewicz A., Kępczyńska E., 2008. Wykorzystanie ryzobakterii do stymulacji wzrostu roślin. Biotechnologia 2, 102-114.
 • Kapulnik Y., Feldman M., Okon Y., Henis Y., 1985. Contribution of nitrogen fixed Azospirillum to the N nutrition of spring wheat in Israel. Soil Biol. Biochem. 17, 509-515.
 • King R. W, Evans L. T, 2003. Gibberellins and flowering of grasses and cereals: prizing open the lid of the 'florigen' black box. Ann. Rev. Plant Biol. 54, 307-328.
 • Kumar A., Kumar A., Devi S., Patil S., Payal Ch., Negi S., 2012. Isolation, screening and characterization of bacteria from Rhizospheric soils for different plant growth promotion (PGP) activities: an in vitro study. Rec. Rese. Sci. Technol. 4, 1-5.
 • Kurek E., Kobus J., 1990. Korzystne i szkodliwe oddziaływanie mikroflory ryzosferowej na wzrost i rozwój roślin. Post. Mikrobiol. 29, 103-119.
 • Kurek E., Jaroszuk J., 1997. The in vitro antagonism between Rhizobacteria nad Fusarium strains. Acta Microbiol. Pol. 46, 65-73.
 • Król M.J., Zielewicz-Dukowska J., 2005. Genetyka i biologia molekularna wiązania N2 bakterii z rodzaju Azospirillum. Post. Mikrobiol 44, 47-56.
 • Latour X., Philippot L., Corberand T., Lemanceau P., 1999. The establishment of an introduced comminity of fluorescent pseudomonas in the soil and in the rhizosphere is affected by the soil type. FEMS Microbiol. Ecol. 30, 163-170.
 • Li J., Glick B. R., 2001. Transcriptional regulation of the Enterobacter cloacae UW4 1-aminocyclopropane-l-carboxylate (ACC) deaminase gene (acdS). . Can. J. Microbiol. 47, 359-367.
 • Li J., Ovakim D. H., Charles T. C., Glick B. R., 2000. An ACC Deaminase minus mutant of Enterobacter cloacae UW 4 no longer promotes root elongation. Curr. Microbiol. 41, 101-105.
 • Ligocka A., Bauza-Kaszewska J., Paluszak Z., 2005. Enzymatyczne i antagonistyczne właściwości fluoryzujących pałeczek z rodzaju Pseudomonas, wyizolowanych z ryzoplany lnu włóknistego. Acta Scientiarum Pol. Agricultura. 4, 47-55.
 • Lucy M., Reed E., Glick B. R., 2004. Applications of free living plant growth-promoting rhizobacteria. Antonie van Leeuwenhoek 86, 1-25.
 • Martyniuk S., Księżak J., 2011. Ocena pseudomikrobiologicznych biopreparatów stosowanych w uprawie roślin. Pol. J. Agronom. 6, 27-33.
 • Monoharachary C., Mukerji K. G., 2006. Rhizosphere Biology - an Ovierview. [W:] Microbial activity in the rhizopshere. Mukerji K.G., Monoharachary C., Singh J. (red.). Soil Biol. 7, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1-15.
 • Nannipieri P., Aschner J., Ceccherini M. T., Landi L., Pietramellara G., Renella G., Valori F., 2007. Microbial diversity and microbial activity in the rhizosphere. Ci Suelo (Argentina). 25, 89-97.
 • Natywa M., Selwet M., 2012. Wpływ nawożenia azotowego i deszczowania na liczebność bakterii z rodzaju Pseudomonas w glebie. Ekol. i Tech. 20, 115-124.
 • Okorski A., 2007. Biologiczna ochrona roślin przed chorobami-mechanizmy i perspektywy rozwoju. Postępy Nauk Rolniczych. 5, 21-36.
 • Patten C. L., Glick B. R., 2002. Role of Pseudomonas putida indoleacetic acid in development of the host plant root system. Appl. Environ. Microbiol. 68, 3795-3801.
 • Penrose D. M., Glick B. R., 2003. Methods for isolating and characterizing ACC deaminase- containing plant growth-promoting rhizobacteria. Physiol. Plant. 118, 10-15.
 • Saharan B. S., Nehra V., 2011. Plant Growth Promoting Rhizobacteria: A Critical Review. LSMR 21, 1-30.
 • Sandhga V., Ali S. Z., Grover M., Reddy G., Venkateswarlu B., 2010. Effect of plant growth promoting Pseudomonas spp. on compatible solutes, antioxidant status and plant growth of maize under drought stress. Plant Growth Regul. 62, 21-30.
 • Shaharoona B., Arshad M., Zahir Z. A., Khalid A., 2006. Performance of Pseudomonas spp. containing ACC-deaminase for improving growth and yield of maize (Zea mays L.) in the presence of nitrogenous fertilizer. Soil Biol. Biochem. 38, 2971-2975.
 • Srivastava R., 2008. Antifungal activity of Pseudomonas fluorescens against different plant pathogenic fungi. Electron. J. Envir. Agricult. Food Chem. 7, 2789-2796.
 • van Loon L. C., Bakker P. A. H. M., Pieterse M. J., 1998. Systemic resistance induced by rhizosphere bacteria. Annu. Rev. Phytopath. 36, 453-483.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv63p603kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.