PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 63 | 4 | 501-516
Article title

Definiować czy nie? współczesne kontrowersje na temat potrzeby i sposobu definiowania życia.

Content
Title variants
EN
Define or not? The modern controversies about the need and method of defining life.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest krytyczny przegląd współczesnych prób definiowania życia. Szeroko omówiono w nim dwie najczęściej cytowane definicje życia: darwinowską i autopoietyczną, a także cybernetyczną definicję życia Bernarda Korzeniewskiego, koncepcję informacji celowej Andrzeja Gecowa oraz definicję Kepy Ruiza-Mirazo i współpracowników (autonomia i nieograniczona ewolucja). Dodatkowo omówiono metodologiczny kontekst definiowania życia. Przedstawiono i zanalizowano formalne aspekty definiowania, a także oczekiwania dotyczące funkcji definicji życia w biologii. Wskazano, że funkcjonalne i dwuaspektowe podejście do definiowania życia ("metabolizm plus ewolucja") wydaje się być najbardziej obiecujące. Autor odpiera sceptyczne argumenty (przede wszystkim tworzone przez Carol Cleland i jej współpracowników oraz Edouarda Machery'ego) przeciwko możliwości zdefiniowania życia lub wskazujące na zupełną bezużyteczność definicji życia w biologii.
EN
The aim of this paper is to provide a critical review of the modern approaches to defining life. The two most frequently cited definitions of life - Darwinian and autopoietic - are broadly discussed. Bernard's Korzeniewski cybernetic definition of life, the Andrzej Gecow's concept of purposeful information and Kepa Ruiz-Mirazo's and co-workers definition of life (life as autonomy and open-ended evolution) are also analyzed. Additionally, I analyze the methodological framework of discussion about life and discuss the expectations of the formal aspects and the functions of definition of life. I suggest that the functional and dichotomous (metabolism plus evolution) approach to life definition seems to be the most successful one. I am also trying to deny the skeptical arguments as to the possibility and/or usefulness of definition of life, presented, in the first line of all, by Carol Cleland and her co-workers and by Edouard Machery.
Keywords
Journal
Year
Volume
63
Issue
4
Pages
501-516
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Zespół Filozofii Przyrody, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska
References
 • Ajdukiewicz K., 1974. Logika pragmatyczna. PWN, Warszawa.
 • Benner S. A., 2010. Defining life. Astrobiology 10, 1021-1030.
 • Boden M. A., 2000. Autopoiesis and life. Cognitive Science Quarterly 1, 117-145.
 • Brack A., Troublé M., 2010. Defining Life: Connecting Robotics and Chemistry. Orig. Life Evol. Biosph. 40, 131-136.
 • Chodasewicz K, 2010. Między optymizmem a sceptycyzmem. Rozważania nad perspektywami uniwersalnej definicji życia. Studia Philosophica Wratislaviensia 5, 75-96.
 • Chodasewicz K., 2013. Wieloraka realizacja i życie. Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne 1, 115-135.
 • Chodasewicz K., 2014a. Evolution, reproduction and definition of life. Theory Biosci. 133, 39-45.
 • Chodasewicz K., 2014b. Is the nature of life unknown? The predictions in evolutionary biology and defining of life. Dialogue Universal. 24, 51-61.
 • Chyba C. F., Hand K. P., 2005. Astrobiology: The Study of the Living Universe. Ann. Rev. Astronom. Astrophys. 43, 31-74.
 • Cleland C. E., 2012. Life without definitions. Synthese 185, 125-144.
 • Cleland C. E., Chyba C. F., 2002. Defining 'life'. Orig. Life Evol. Biosph. 32, 387-393.
 • Cleland C. E., Copley S. D., 2005. The possibility of alternative microbial life on Earth. Int. J. Astrobiol. 4, 165-173.
 • Dennett D.C., 1997. Natura umysłów. Wydawnictwo CIS, Warszawa.
 • Dyson F., 1993. Początki życia. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • El-Hani C. N., 2008. Theory-based approaches to the concept of life. J. Biol. Educat. 4, 147-149.
 • Emmeche C., 1992. Life as an abstract phenomenon: is artificial life possible? [W:] Towards a practice of autonomous systems. Proceedings of the First European Conference on Artificial Life. Bourgine P., Varela F. J. (red.). MIT Press, Cambrige, 466-474.
 • Fleischaker G. R., 1988. Autopoiesis: the status of its system logic. BioSystems, 22, 37-49.
 • Gánti T., 1986. Podstawy życia. Państwowe Wydawnictwo 'Wiedza Powszechna', Warszawa.
 • Ganti T., 2003. The principles of life. Oxford University Press, New York.
 • Gayon J., 2010. Defining Life: Synthesis and Conclusions. Orig. Life Evol. Biosph. 40, 231-244.
 • Gecow A., 2008. The Purposeful Information. On the Difference between Natural and Artificial Life. Dialogue Universal. 11-12, 191-206.
 • Gecow A., 2009. Algorytmy ewolucyjne i genetyczne, ewolucja sieci złożonych i model regulacji genowej a mechanizm darwinowski. Kosmos, 58, 429-442.
 • Gecow A., 2013. Informacja, formalna celowość i spontaniczność w podstawach definicji życia. Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne 1, 83-113.
 • Grobler A., 2006. Metodologia nauk. Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Hempel C. G., 2001. Filozofia nauk przyrodniczych. Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 • Jeuken M., 1975. The Biological and Philosophical Definitions of Life. Acta Biotheoretica 24, 14-21.
 • Joyce G. F., 1994. Foreword. [W:] Origins of life. The central concepts. Deamer D. W., Fleischaker G. R. (red.). Jones and Bartlett Publishers, Boston, London, 11-12.
 • Korzeniewski B., 2001. Cybernetic formulation of the definition of life. J. Theoret. Biol. 209, 75-286.
 • Korzeniewski B., 2005. Confrontation of the cybernetic definition of living individual with the real world. Acta Biotheoret. 53, 1-28.
 • Koteja P., 2009. Ewolucja eksperymentalna. Kosmos 58, 459-474.
 • Krzanowska H., 2002. Zapis informacji genetycznej [W:] Zarys mechanizmów ewolucji. Krzanowska H., Łomnicki A. (red.). PWN, Warszawa, 17-72.
 • Küppers B.-O., 1991. Geneza informacji biologicznej. Filozoficzne problemy powstania życia. PWN, Warszawa.
 • Lazcano A., 2008. Towards a definition of life: the impossible quest? Space Sci. Rev. 135, 5-10.
 • Luisi P. L., 1998. About various definitions of life. Orig. Life Evol. Biosph. 28, 613-622.
 • Luisi P. L., 2002. Emergence in chemistry: chemistry as the embodiment of emergence. Found. Chem. 4, 183-200.
 • Luisi P. L., 2003. Autopoiesis: a review and a reappraisal. Naturwissenschaften 90, 49-59.
 • Łomnicki A., 2002. Dobór, dryf i inne czynniki kształtujące częstość genów [W:] Zarys mechanizmów ewolucji. Krzanowska H., Łomnicki A. (red.). PWN, Warszawa, 154-214.
 • Łomnicki A., 2009. Dobór naturalny. Kosmos 58, 323-334.
 • Ługowski W., 1987. Paradoks powstania życia. Państwowe Wydawnictwo 'Wiedza Powszechna', Warszawa.
 • Ługowski W., 1995. Filozoficzne problemy protobiologii. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Ługowski W., 2008. Progress or Cris in the Orgin-of-Life-Stuides? A Philosophical Perspective. Dialogue Universal. 11-12, 191-206.
 • Machery E., 2012. Why i stopped worrying about the definition of life... and why you should as well. Synthese 185, 145-164.
 • Mainzer K., 2007. Poznawanie złożoności. Obliczeniowa dynamika materii, umysłu i ludzkości. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Maynard Smith J., 1992. Problemy biologii. PWN, Warszawa.
 • Maynard Smith J., Szathmáry E., 2000. Tajemnice przełomów w ewolucji. PWN, Warszawa.
 • Mayr E., 2002. To jest biologia. Nauka o świecie ożywionym. Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Monod J., 1972. Chance & Necessity. An Essay on the Natural Philosophy of Modern Biology. Collins, London.
 • Oliver J. D., Perry R. S., 2006. Definitely life but not definitively. Orig. Life Evol. Biosph. 36, 515-521.
 • Popa R., 2004. Between Necessity and Probability: Searching for the Definition and Origin of Life. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • Pross A., 2011. Toward a general theory of evolution: extending Darwinian theory to inanimate matter. J. Syst. Chem. 2, 1.
 • Ruiz-Mirazo K., Pereto J., Moreno A., 2004. A universal definition of life: autonomy and open-ended evolution. Orig. Life Evol. Biosph. 34, 323-346.
 • Sagan C., 1984. Life. [W:] The New Encyclopaedia Britannica. Encyclopeadia Britannica, Inc., Chicago, 893-911.
 • Schulze-Makuch D., Irwin L. N., 2006. The prospect of alien life in exotic forms on other worlds. Naturwissenschaften 93, 155-172.
 • Urbanek A., 1973. Rewolucja naukowa w biologii. Państwowe Wydawnictwo 'Wiedza Powszechna', Warszawa.
 • Varela F. G., Maturana H. R., Uribe R., 1974. Autopoiesis: the organization of living systems, its characterization and a model. BioSystems 5, 187-196.
 • Woyciechowski M., 2009. Dobór krewniaczy a ewolucja owadów eusocjalnych. Kosmos 58, 347-355.
 • Wojtaszek P., 2006. Koncepcje pojmowania życia i komórki roślinnej. [W:] Biologia komórki roślinnej. Struktura. Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. (red.). PWN, Warszawa, 303-326.
 • Zhuravlev Y. N., Avetisov V. A., 2006. The definition of life in the context of its origin. Biogeosci. Discus. 3, 155-181.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv63p501kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.