PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 63 | 4 | 497-500
Article title

Nowa filogenetyczna klasyfikacja eukariota i jej konsekwencje.

Content
Title variants
EN
The new phylogenetic classification of eukaryotes and its consequences.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Klasyfikacja eukariotów przedstawiona w pracach Adl i współaut. (2005, 2012) jest syntezą opartą na badaniach molekularnych, które do tego czasu zostały przeprowadzone. Załączona Tabela 1 podaje relacje między super grupami i grupami. Nowa makroklasyfikacja radykalnie zmienia makrotaksonomię ale również drzewo filogenetyczne. Znika takson Protozoa i Protozoologia jako dziedzina biologii.
EN
The classification of eukaryotes by Adl et al. (2005, 2012) is a synthesis based on the information from molecular phylogenetic studies available at the time. The highest ranks of the classification are presented on the Table 1. The new macroclassification radically changes not only taxonomy but also phylogenetic trees. Protozoa and Protozoology disappear as a branch of the science now from the taxonomy.
Keywords
Journal
Year
Volume
63
Issue
4
Pages
497-500
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska
References
 • Adl S. M.,Simpson A. G., Farmer M. A., Andersen R. A. i współaut., 2005. The new higher level classification of eukaryotes. J. Eukaryot. Microbiol. 52, 399-451.
 • Adl S. M., Simpson A. G. B., Lane C. E. i współaut., 2012. The revised classification of eukaryotes. J. Eukaryot. Microbiol 59, 429-514.
 • Darwin C., 1859. On the origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life. John Murray, London.
 • Haeckel E., 1874. Die Gastrea-Theoria, die phylogenetische Classification des Tierreichs und die Homologie der Keimblatter. Jenaische Zeitschrift für Naturwisenschaft 8, 1-55.
 • Hausmann K., Radek R. (Eds) 2014. Cilia and Flagella. Ciliates and Flagellates. Ultrastructure and cell biology, function and systematics, symbiosis and biodiversity. Schweizerbart Science Publishers.
 • Kuźnicki L., 2000a. Ewolucja pierwotniaków - więcej pytań niż odpowiedzi. Kosmos, 49, 507-512.
 • Kuźnicki L., 2000b. Protozoologia i protozoolodzy z perspektywy rozwoju megasystematyki. Kosmos 49, 513-521.
 • Kuźnicki L., 2003. Protozoologia w Polsce 1861-2001. Polska Akademia Nauk, Centrum Upowszechniania Nauki.
 • Kuźnicki L., Kazubski S., 1987. U źródeł współczesnej rewolucji w taksonomii Protista. Kosmos 36, 571-592.
 • Kuźnicki L., Walne P. L., 1993. Protistan evolution and phylogeny: Current controversies. Acta Protozool. 32, 135-140.
 • Moestrup O., 2014. On Algal and other Protist, Flagella and Cilia. [W:] Cilia and Flagella. Ciliates and Flagellates. Ultrastructure and cell biology, function and systematics, symbiosis and biodiversity. Hausmann K., Radek R. (red.). Schweizerbart Science Publishers, 189-200.
 • Siebold C. T. F., 1845. Lehrbuch der Vergleichenden Anatomie. Berlin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv63p497kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.