PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 63 | 3 | 473-479
Article title

Herbaty - rodzaje, właściwości, jakość i zafałszowania

Content
Title variants
EN
Teas - types, properties, quality, falsifications
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Herbata jest jednym z najczęściej spożywanych napojów na świecie. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę krzewu herbacianego, różnych rodzajów herbat (białej, zielonej, żółtej, czerwonej i czarnej) oraz sposobów ich produkcji. Zaprezentowano zarys aktualnej wiedzy na temat oddziaływania herbat na organizmy żywe. Przedstawiono również sposoby klasyfikacji herbat w zależności od ich jakości oraz próby wykorzystania herbaty jako dodatku do innych produktów żywnościowych (mięsa, ryb, słodyczy), w celu zwiększenia ich stabilności oksydacyjnej czy wzbogacenia w polifenole. Na jakość herbat wpływa istotnie sposób ich przechowywania oraz zastosowane materiały, dlatego zaprezentowano przykładowe materiały stosowane w opakowaniach herbat. W celu obniżenia kosztów produkcji szczególnie drogich herbat białych, można zauważyć próby fałszowania suszu, badanie autentyczności herbat stało się więc istotne w celu ochrony konsumentów, dlatego w artykule przedstawiono zarówno proste jak i bardziej zaawansowane metody oceny autentyczności próbek herbaty.
EN
Tea is one of the most widely consumed beverages in the world. The aim of this review was to describe the tea tree, tea types (white, green, yellow, red and black) and ways of tea production. The actual knowledge of tea influences on organisms is presented. The ways of tea classification according to its quality and trials of tea usage as a food supplement to meat, fish or sweets to brighten its oxidative properties and enrich with polyphenols are described. The quality of tea depends on the way of storage and the quality of materials used for this storage; some of these materials are presented in this review. In order to reduce costs of tea production many manufacturers try to falsify dried tea leaves, some standard and more advanced tests of tea authenticity are therefore discussed.
Keywords
Journal
Year
Volume
63
Issue
3
Pages
473-479
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Katedra Biotechnologii Żywności, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Balicka 122, 30-149 Kraków, Polska
 • Katedra Biotechnologii Żywności, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Balicka 122, 30-149 Kraków, Polska
References
 • Ambrożewicz E., Zapora E., Szczepaniak M., Wnuczko K., Dziakowska I., Skrzydlewska E., 2010. Porównanie działania czarnej i zielonej herbaty na komórki śródbłonka. Bromat. Chem. Toksykol. 1, 66-72.
 • Całka J., Zasadowski A., Juranek J., 2008. Niektóre aspekty leczniczego działania zielonej herbaty. Bromat. Chem. Toksykol. 1, 5-14.
 • Camouse M. M., Santo Domingo D., Swain F. R., Conrad E. P., Matsui M. S., Maes D., Declercq L., Cooper K. D., Stevens S. R., Baron E. D., 2009. Topical application of green and white tea extracts provide protection from solar-simulated ultraviolet light in human skin. Exp. Dermatol. 18, 522-526.
 • Czajka-Jakubowska A., 2005. Profilaktyczne i lecznicze działanie zielonej herbaty - przegląd piśmiennictwa. Dent. Forum 2, 85-89.
 • Dmowski P., Śmiechowska M., 2008. Wykorzystanie włókna surowego do wykrywania zafałszowań w herbacie. Żywn.- Nauk. Technol. JA 3, 116-122.
 • Dmowski P., Śmiechowska M., Łabędzki A. 2009. Znaczenie opakowań w kształtowaniu jakości herbaty. Bromat. Chem. Toksykol. 3, 431-435.
 • Donejko M., Niczyporuk M., Galicka E., Przylipiak A., 2013. Właściwości antynowotworowe galusanu epigallokatechiny zawartego w zielonej herbacie. Postepy Hig. Med. Dośw. 67, 26-34.
 • Franczyk E., Górecka D., Korczak J., 2011. Towaroznawstwo żywności pochodzenia roślinnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Gramza-Michałowska A., 2010. Herbata - aromatyczny napój czy superoksydant? Przem. Spoż. 64, 32-36.
 • Hilal Y., Engelhardt U., 2007. Characterisation of white tea - Comparison to green and black tea. J. Verbr. Lebensm. 2, 414-421.
 • Jigisha A., Nishant R., Navin K., Pankaj G., 2012. Green tea: a magical herba with miraculous outcomes. IRJP 3, 139-148.
 • Kania M., Baraniak J., 2011. Wybrane właściwości biologiczne i farmakologiczne zielonej herbaty (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze). Post. Fitoter. 1, 34-40.
 • Kwiatkowska E., 2007a. Składniki herbat w zapobieganiu chorób układu krążenia. Post. Fitoter. 2, 91-94.
 • Kwiatkowska E., 2007b. Zdrowotne właściwości składników żywności azjatyckiej. Post. Fitoter. 2, 114-117.
 • Michalak-Majewska M., 2011. Właściwości herbaty. Część 1. Znaczenie żywieniowe. Nauka Przyr. Technol. 5, 1-11.
 • Molenda J., 2011. Rośliny, które zmieniły świat. Replika, Poznań.
 • Nowak A., Klimowicz A., 2013. Zdrowotne oddziaływanie polifenoli zielonej herbaty (Camellia sinensis). Kosmos 62, 87-93.
 • Ostrowska J., 2008. Herbaty - naturalne źródło antyoksydantów. Gaz Farm. 1, 46-50.
 • Plust D., Czerniejewska-Surma B., Domiszewski Z., Bienkiewicz G., Subda R., Wesołowski T., 2011. Jakość wybranych herbat białych. Żywn.-Nauk. Technol. JA 3, 90-97.
 • Pn-Iso 4121, 1998. Analiza sensoryczna. Metodologia. Ocena produktów żywnościowych przy użyciu metod skalowania.
 • Rusinek-Prystupa E., 2013. Właściwości przeciwutleniające wybranych herbat czarnych dostępnych na polskim rynku. Probl. Hig. Epidemiol. 1, 140-146.
 • Sinija V. R., Mishra H. N., 2008. Green tea: Health benefits. J. Nutr. Environ. Med. 17, 232-242.
 • Stachelska-Wierzchowska A., Knasiak A., 2012. Badania zawartości metyloksantyn w naparach wybranych herbat. Bromat. Chem. Toksykol. 3, 421-426.
 • Stańczyk A., 2010. Właściwości zdrowotne wybranych gatunków herbat. Bromat. Chem. Toksykol. 4, 498-504.
 • Szymandera-Buszka K., Górecka D., Korczak J., 2011. Herbata i kawa. [W:] Towaroznawstwo żywności pochodzenia roślinnego. Franczyk E., Górecka D., Korczak J. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań, 303-312.
 • Śmiechowska M., 2007. Wybrane problemy autentyczności i identyfikowalności żywności ekologicznej. J. Res. Appl. Agric. Engng 52, 80-88.
 • Świderski F., Waszkiewicz-Robak B., 2012. Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Waszkiewicz-Robak B., 2012. Kawa, herbata, kakao. [W:] Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii. Świderski F., Waszkiewicz-Robak B. (red.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 524-535.
 • Zin M., 2008. Utrwalanie i przechowywanie żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Zin M., 2009. Ocena żywności i żywienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv63p473kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.