PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 63 | 3 | 455-472
Article title

Probiotyki - recepta na zdrowie?

Content
Title variants
EN
Probiotics - receipe for the health?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rezultatem coraz większego zainteresowania skutkami działania mikroflory jelitowej jest rozwój różnych sposobów jej modyfikacji. Jednym z nich jest podawanie probiotyków. W ostatnich latach poświęca się im coraz więcej uwagi a z ich stosowaniem wiązane są coraz większe nadzieje. Równolegle wzrosła liczba oraz rodzaj żywności i napojów probiotycznych dostępnych dla konsumentów i sprzedawanych jako produkty wywierające korzystny wpływ na zdrowie. W artykule omówiono historię i definicje probiotyków, ich korzystne działanie na funkcje organizmu oraz zmniejszenie ryzyka chorób. Przedstawiono mechanizmy działania probiotyków, komercyjne produkty zawierające szczepy probiotyczne i ich dawkowanie, a także zagrożenia i problemy związane z probiotykami.
EN
Growing interest in the effects of intestinal microflora leads to the development of different ways of its modification. One of these approaches consists in administration of probiotics. In the recent years, probiotics deserve increasing attention seems to be greatly promising. One notes also appearance of increasing variety of probiotic foods available for the customers, claimed as products having a beneficial effect on the health. The article presents the history and definition of probiotics, their beneficial effects on the body functions and reduction in the risk of diseases. Mechanisms of action of selected probiotics, description and dosage of available commercial products containing probiotic bacterial strains, as well as the risks and problems associated with the use of probiotics are also presented.
Keywords
Journal
Year
Volume
63
Issue
3
Pages
455-472
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Zakład Ochrony Wód, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Polska
References
 • Brown L. M., 2000. Helicobacter pylori: epidemiology and routes of transmission. Epidemiol. Rev. 22, 283-297.
 • Cukrowska B., Ceregra A., Rosiak I., Klewicka E., Sliżewska K., Motyl I., Libudzisz Z., 2008. Wpływ probiotycznych szczepów Lactobacillus casei i paracasei na przebieg kliniczny wyprysku atopowego u dzieci z alergią pokarmową na białka mleka krowiego. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 10, 67-70.
 • Czerwionka-Szaflarska M., Romańczuk B., 2008. Probiotyki - jakie, komu, kiedy? Przewodnik Lekarza 1, 214-221.
 • Gajewska J., Błaszczyk M., 2012. Probiotyczne bakterie fermentacji mlekowej (LAB). Post. Mikrobiol. 51, 55-65.
 • Gibson G. R., Beatty E. R., Wang X., Cummings J. H., 1995. Selective stimulation of bifidobacteria in the human colon by oligofructose and inulin. Gastroenterology 108, 975-982.
 • Górska S., Jarząb A., Gamian A., 2009. Bakterie probiotyczne w przewodzie pokarmowym człowieka jako czynnik stymulujący układ odpornościowy. Post. Hig. Med. Dośw. 63, 653-667.
 • Grzymisławski M., Stankowiak-Kulpa H., Włochal M., 2010. Celiakia - standardy diagnostyczne i terapeutyczne 2010 roku. Wybrane Problemy Kliniczne 1, 12-21.
 • Heczko P., Stus M., Kochan P., 2008. Projektowanie probiotyków do zastosowań medycznych. Post. Mikrobiol. 47, 431-434.
 • Isolauri E., Arvola T., Sutas Y., 2000. Probiotics in management of atopic eczema. Clin. Exp. Allergy 30, 1604-1610.
 • Kędzia A., 2009. Działanie probiotyków na organizm człowieka. Cz. II. Zastosowanie probiotyków w leczeniu i profilaktyce chorób. Post. Fitoterapii 1, 50-57.
 • Kochan P., 2007. Probiotyki w żywności. Właściwości zdrowotne i żywieniowe oraz wytyczne do ich oceny. Polskie Towarzystwo Probiotyczne i Prebiotyczne.
 • Kochan P., 2008. Bezpieczeństwo probiotyków w zastosowaniach klinicznych. Post. Mikrobiol. 47, 435-439.
 • Książyk J., 2002. Probiotyki i prebiotyki w karcynogenezie. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 4, 61-62.
 • Lee H. Y., Park J. H., Seok S. H., Baek M. W., Kim D. J., Lee K. E., Paek K. S., Lee Y., Park J. H., 2006. Human originated bacteria, Lactobacillus rhamnosus PL60 produce conjugated linoleic acid and show anti-obesity effects in diet-induced obese mice. Biochim. Biophys. Acta 1761, 736-744.
 • Libudzisz Z., 2002. Probiotyki i prebiotyki w fermentowanych napojach mlecznych. Pediatria Współczesna, Hepatologia i Żywienie Dziecka 4, 19-25.
 • Libudzisz Z., 2008. Mikroflora jelitowa, rola probiotyków w żywieniu. Żywność dla zdrowia 8, 3-4.
 • Malm A., Łoś R., Jach M., Szymańska J., Gziut N., 2010. Probiotyki w XXI wieku. Zdr. Publ. 120, 194-198.
 • Maniecka M., 2013. Probiotyki - 'dla życia', dla zdrowia. Laboratoryjny Serwis Informacyjny http://laboratoria.net/pl/artykul/13077.html
 • Mrozowski T., 2011. Probiotyki - panaceum na różne choroby. Farmakoterapia 1, 11-15.
 • Nowak A., Śliżewska K., Libudzisz Z., 2010. Probiotyki - historia i mechanizmy działania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4, 5-19.
 • Płotka A., 2003. Zdrowy styl życia. Lublin, NeuroCentrum.
 • Schrezenmeir J., De Vrese M., 2001. Probiotics, prebiotics, and synbiotics - approaching a definition. Am. J. Clin. Nutr. 73 (Suppl.), 361-364.
 • Sozańska B., Boznański A., 2005. Probiotyki w alergii - profilaktyka, leczenie czy efekt placebo. Adv. Clin. Exp. Med. 14, 807-812.
 • Spadło A., Kowalewska-Pietrzak M., Młynarski W., 2008. Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu hiperoksalurii i kamicy szczawianowo- wapniowej. Przegląd Pediatryczny 38, 218-221.
 • Stachowicz N., Kiersztan A., 2013. Rola mikroflory jelitowej w patogenezie otyłości i cukrzycy. Postępy Hig. Med. Dośw. 67, 288-303.
 • Steinka I., 2011. Wybrane aspekty stosowania probiotyków. Ann. Acad. Med. Gedan. 41, 97-108.
 • Szajewska H., 2010. Probiotyki w Polsce - kiedy, jakie i dlaczego? Gastroekologia Kliniczna 2, 1-9.
 • Szajewska H., 2013. Probiotyki, historia, definicja, mechanizm działania. www. trilac.pl/szajewska.pdf.
 • Szajewska H., Horvath A., Dziechciarz P., 2007. Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit. - przegląd systematyczny. Ped. Współ. Hep. Żyw. Dz. 9, 266-275.
 • Trafalska E., Grzybowska K., 2004. Probiotyki - alternatywa dla antybiotyków? Wiadomości Lekarskie, LVII, 9-10.
 • Wysocka M., 2001. Probiotyki - nowe, obiecujące zastosowania w terapii. Borgis Nowa Pediatria 3, 19-24.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv63p455kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.